1/2023. (III. 6.) PM rendelet
Cikk, Hír

1/2023. (III. 6.) PM rendelet

2023-03-13
a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet módosításáról

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny - 2023. évi 33. szám
Hatálybalépés: A rendelet a kihirdetését követő harmadik napon hatályba lépett


A  költségvetési szerv, a  központi kezelésű előirányzat, a  fejezeti kezelésű előirányzat, az  elkülönített állami pénzalap és a  társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve, az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezet, valamint a  helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács (az  államháztartás szervezetei) közfeladataikat és egyéb tevékenységeiket, azok bevételeit és kiadásait az e rendeletben foglaltak szerint nyilvántartják és elszámolják.
A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet módosítása – az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével összhangban – módosítja a tulajdonosi joggyakorló szervezet meghatározását.
A rövid időtartamú közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatási forma 2020. január 1-jével megszűnt, ezért a rövid időtartamú közfoglalkoztatás mint alaptevékenység is okafogyottá vált, így szükséges annak hatályon kívül helyezése.
Az egészségügyi területi alapú működés fejlesztésének a részeként az irányító megyei intézmények 2021.  december 1-jétől átvették a városi kórházak egyes gazdálkodási feladatainak ellátását. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által adott támogatás teljes összegének a városi kórházaknál kell költségvetési bevételként megjelennie, mivel velük van finanszírozási szerződése, a megyei kórházakat az elvégzett feladatok alapján megillető összeg a megyei és városi kórházak közötti munkamegosztási megállapodás alapján pénzeszközátadásként kerülhet csak tovább utalásra.
Az államháztartás mérlegében történő halmozódások elkerülése érdekében a támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkció kiegészítése szükséges a városi és megyei kórházak közötti pénzeszközátadással.
A PM rendelet az önkormányzati alrendszerben meglévő gyakorlathoz igazodik. A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet mellékletei e rendelet mellékletei szerint módosulnak.

Saldo szakértő
Saldo szakértő

Ne maradjon le a változásokról!
Íratkozzon fel hírlevelünkre!