68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet
Cikk, Hír

68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet

2023-03-13
a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny - 2023. évi 35. szám
Hatálybalépés: A rendelet a kihirdetését követő napon hatályba lépett


A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a minimálbér és a garantált bérminimum 2023. január 1-jétől történő emelésének, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti 2023. január 1-jétől hatályos pótlékemelésének ellentételezése érdekében.
A kiegészítő támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31. A települési önkormányzatot megillető kiegészítő támogatás 28%-át 2023. március 15-éig, ezt követően havonta egyenlő részletben minden hónap 15-éig kell folyósítani. A kiegészítő támogatás folyósításáról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár gondoskodik.
A rendelet 1. melléklete tartalmazza az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcímhez biztosítandó kiegészítő támogatás önkormányzatonként meghatározott összegét.
A rendelet 2. melléklete tartalmazza az egyes jogcímekhez kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímeit és fajlagos összegeit.
A rendelet 3. melléklete tartalmazza a kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás önkormányzatonként meghatározott összegét.

A rendelet 2024. május 1-jén hatályát veszti.

Saldo szakértő
Saldo szakértő

Ne maradjon le a változásokról!
Íratkozzon fel hírlevelünkre!