500 millió forintot meghaladó éves árbevétellel rendelkező kiskereskedelmi egységek adója
Cikk, Hír

500 millió forintot meghaladó éves árbevétellel rendelkező kiskereskedelmi egységek adója

2020-04-20
A koronavírus elleni védekezéssel összefüggő rendkívüli kiadások fedezetének biztosításához a kiskereskedelmi egységek új különadó fizetési kötelezettsége

A 109/2020. (IV.14.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a Járványügyi Alap feltöltését szolgáló kiskereskedelmi adóról szóló jogszabályban a Kormány új adót vet ki a bizonyos kiskereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodókra, amennyiben árbevételük meghaladja az 500 millió forintot.

Az adó alanya: a következő kiskereskedelmi tevékenységek valamelyikét üzletszerűen végző kül- vagy belföldi illetőségű személy, vagy szervezet (pl.: egyéni vállalkozó, gazdasági társaság)

Adóköteles kiskereskedelmi tevékenységek a 2020. január 1-én hatályos TEÁOR’08 szerint

 •  a 45.1 ágazatba (Gépjármű-kereskedelem) – kivéve a gépjármű, pótkocsi nagykereskedelmét-,
 • a 45.32 ágazatba (Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem),
 • a 45.40 ágazatba (Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása) - ide nem értve a motorkerékpár javítását, nagykereskedelmét -,
 • a 47.1  ágazatba (Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem),
 • a 47.2 ágazatba (Élelmiszer, ital, dohányáru kiskereskedelme),
 • a 47.3. ágazatba (Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem),
 • a 47.4 ágazatba (Információs, híradás-technikai termék kiskereskedelme),
 • a 47.5 ágazatba (Egyéb háztartási cikk kiskereskedelme,)
 • a 47.6 ágazatba (Kulturális, szabadidős cikk bolti kiskereskedelme),
 • a 47.7. ágazatba (Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme),
 • a 47.8 ágazatba (Piaci kiskereskedelem),
 • a 47.9 ágazatba (Nem bolti, piaci kiskereskedelem)

sorolt azon tevékenységek, melyek folytatása esetén a vevő magánszemély is lehet.

Az adóalap: az adó alany 2020. május 1-jét a veszélyhelyzet megszűnése napjáig terjedő időszak bármely napját magában foglaló teljes adóévi, a meghatározott tevékenységéből származó nettó árbevétele. Az adóalapba tartozik a kiskereskedelmi forgalomban eladásra szánt, beszerzett áruk szállítójának az adóalany által nyújtott szolgáltatásból származó árbevétele, valamint a kiskereskedelmi forgalomban eladásra szánt áru szállítója által az adóalanynak adott engedmény összege is.
Olyan kapcsolt vállalkozással rendelkező adóalanyok esetében, amelyeknél a kapcsolt vállalkozási viszony a rendelet kihirdetését követő szétválással, kiválással jött létre, vagy, ha május 1-jén a meghatározott tevékenységet végző jogalany a tevékenységet lehetővé tevő eszközeit a rendelet kihirdetését követően más kapcsolt vállalkozás gazdálkodó szervezet számára adta át vagy adta használatba, adóalapot a kapcsolt vállalkozások összesített árbevétele alapján kell meghatározni.
Nem kell alkalmazni, ezt a rendelkezést, ha az adóalany bizonyítja, hogy ezeket az ügyleteket nem a rendeletben megkerülése céljából, hanem kizárólag gazdasági okok miatt hajtotta végre.

Az adó mértéke
az adóalap 500 millió forintot meg nem haladó része után 0%,
az adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 30 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,1%,
az adóalap 30 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,4%,
az adóalap 100 milliárd forintot meghaladó része után 2,5%.
A megfizetendő adó (adó összege): az adólap adómértékkel számított összegének május 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnése napjáig terjedő időszak napjainak a teljes adó év naptári napjaiban képviselt aránya (május 1-től a veszélyhelyzet megszűnése napjáig eltelt napok száma/365 nap) szerint megállapított összege.

Eljárási szabályok

Adóelőleg
Az adóalany 2020. május 31-ig köteles bevallani az adóelőleg egy hónapra jutó (havi) összegét az állami adóhatósághoz.
Az adóelőleg havi összege a 2020. május 1-jét megelőző utolsó, beszámolóval lezárt adóévi, az adóalany meghatározott tevékenységéből származó – 12 hónapnál rövidebb adó év esetén évesített – nettó árbevételének alapulvételével az adómértékkel számított összeg 1/12-ed része.
Ha az adóalanynak még nincs előző, lezárt adóéve, akkor az általa fizetendő havi adóelőleg összege az adóévre várható adó összegének 1/12-ed része. Az adóalany azon naptári hónapokban, amikor a veszélyhelyzet legalább 1 napig fennáll, a naptári hónap utolsó napjáig köteles megfizetni a havi adóelőleget.
Ha a havi adóelőleg esedékességét megelőző hónapban elért nettó árbevétel nem érte el az előző év azonos hónapja nettó árbevételének 60%-át, akkor az állami adóhatóság az adózó kérelmére az adóelőleg összegét ezen árbevétel-csökkenéssel arányosan mérsékli.

Adóbevallás
Az adót az adó alanya az adókötelezettségét a veszélyhelyzet megszűnését magában foglaló adóévet követő vagy ha az adóéve a veszélyhelyzet idején ér véget, akkor a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig állapítja meg és vallja be az e célra rendszeresített nyomtatványon az állami adóhatósághoz. 
Az adófizetésre nem kötelezett adóalanynak adó- és adóelőleg-bevallás benyújtási kötelezettsége nincs.

Ne maradjon le a változásokról!
Íratkozzon fel hírlevelünkre!