Átváltási árfolyam alkalmazása egyéni vállalkozó külföldi pénznemben megszerzett bevétele esetén
Cikk, Hír

Átváltási árfolyam alkalmazása egyéni vállalkozó külföldi pénznemben megszerzett bevétele esetén

2023-01-18
Egyéni vállalkozó devizás bevételének forintra történő átszámítása az Szja-ban

Ha egy egyéni vállalkozó az értékesített termék, nyújtott szolgáltatás ellenértékét külföldi pénznemben határozza meg (számlázza ki), akkor jövedelemadó szempontjából a bevételének forintban történő meghatározásánál az ügylet áfaalapjának forintban történő meghatározására vonatkozó átváltási árfolyam szabályait kell alkalmaznia (Szja tv. 6. § (2a) bekezdés a) pont).

Az ügyletre vonatkozó áfaalap meghatározását az Áfa 80. § rendelkezései szerint kell elvégezni, vagyis a vállalkozónak az Áfa tv. szerinti átváltási árfolyamának szabályai szerint kell az Szja tv. szerinti bevételét forintban meghatároznia.

Az Áfa tv. szerinti adóalap forintban történő meghatározásának szabályai nem tesznek különbséget az általános szabályok szerinti eljáró és az alanyi adómentességet választó adóalanyok között, így mindkét áfajogállás esetén az Áfa tv. 80. §-ában foglaltak az irányadóak.

Melyik bank árfolyamát lehet alkalmazni?

Az Áfa tv. 80. § rendelkezései szerint a külföldi pénznemben meghatározott adóalap forintra történő átszámításához alapvetően az egyéni vállalkozó által választott belföldi hitelintézet eladási árfolyamát kell alkalmazni. A választott árfolyamnak nem szükséges a saját banki árfolyamnak lennie. E választását az adóalanynak nem kell az adóhatósághoz bejelentenie.

Lehetőség van arra is, hogy az egyéni vállalkozó az áfaalap forintban történő meghatározására a Magyar Nemzeti Bank vagy az Európai kereskedelmi Bank által közzétett árfolyamát alkalmazza. Ebben az esetben a magánszemélynek a választását az adóhatósághoz be kell jelentenie a ’T101E változásbejelentő nyomtatványon. Az említett árfolyamokra való áttérésre év közben is van lehetőség. Ha az egyéni vállalkozó élt a választási lehetőséggel, akkor a választását a tárgyévet követő év végéig nem módosíthatja.

Mely időpont szerinti árfolyam alkalmazandó?

A fent leírtak alapján az egyéni vállalkozónak az Szja tv. szerinti bevételének forintra történő átszámításához nem a bevétel megszerzésének (megérkezésének) időpontja szerinti, hanem az Áfa tv. 80. § rendelkezései szerinti átváltási árfolyamot kell alkalmaznia.

Az Áfa tv. vonatkozó rendelkezése alapján termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha az adó alapja külföldi pénznemben kifejezett, a forintra történő átszámításhoz

a) az Áfa tv. 60. §-ban említett esetekben a fizetendő adó megállapításakor,

b) időszaki (Áfa tv. 58. §) elszámolású ügyletek esetén a számla kibocsátásakor,

c) egyéb esetekben pedig az Áfa tv. szerinti teljesítéskor

érvényes árfolyamot kell alkalmazni.

Ennek okán, ha egy egyéni vállalkozó egy EU-s vállalkozás részére alkalomszerűen informatikai szolgáltatást végez, és annak ellenértékét euróban határozza meg, akkor az Szja tv. szerinti bevételének forintban történő meghatározásához nem a bevétel megszerzésének időpontja szerinti, hanem az Áfa tv. szerinti teljesítés időpontjában érvényes választott árfolyamot kell alkalmaznia.

Ha azonban a felek az informatikai (például support) szolgáltatásról havi elszámolásban állapodnak meg, akkor a szóban forgó szolgáltatás bevételének forintban történő meghatározásához az ügylet időszaki jellege miatt a kiállított számla kelte szerinti árfolyamot kell alkalmazni.

Vincze Péter
Vincze Péter okleveles adószakértő

Ne maradjon le a változásokról!
Íratkozzon fel hírlevelünkre!