Témakörök
Telefonszolgáltatás áfakezelése
Cikk, Hír

Telefonszolgáltatás áfakezelése

2021-05-11
Kell-e számlát kiállítani a munkavállalók által megtérített magáncélú telefonbeszélgetésekről?

A telefonszámlák könyvelése és feldolgozása során még mindig visszatérő problémaként jelentkezik a hozzá kapcsolódó adólevonási jog szabályainak értelmezése. Az értelmezést gyakran az nehezíti, hogy a gazdasági élet szereplőinek az Áfa tv. tételes tiltást tartalmazó rendelkezése mellett a Szja tv. egyes meghatározott juttatás szabályait is alkalmazniuk kell. Érdemes azonban a két adónem szabályait külön kezelni és elvonatkoztatni egymástól.

Fő szabály szerint az Áfa tv. 120-121. § rendelkezéseitől függetlenül nem vonható le:

a) a vezetékes telefonszolgáltatást (TESZOR’15 61.10.11, 61.10.12),
b) a vezeték nélküli telefonszolgáltatást (TESZOR’15 61.20.12, 61.20.13, 61.20.14-ből),
c) az internetprotokollt alkalmazó, beszédcélú szolgáltatást (TESZOR’15 61.10.49-ből, 61.20.49-ből, 61.90.10-ből)

terhelő előzetesen felszámított adó összegének 30 százaléka.

Ha a telefonszolgáltatás ellenértékének legalább a 30 %-a továbbhárításra kerül, akkor a felsorolt telefonszolgáltatások áfatartalmának teljes összege levonásba helyezhető (Áfa tv. 125. § (1) bekezdés e) pont).

Ha a telefonszolgáltatás ellenértékének kevesebb, mint 30 %-a kerül továbbhárításra, akkor a fő szabály érvényesül, vagyis az áthárított áfatartalom 30 %-a nem vonható le.

Gyakran a vállalkozások a magáncélú és a hivatali telefonbeszélgetéseket tételesen elkülönítik egymástól, és a magáncélú használatot továbbterhelik a munkavállalók részére, vagy a magánhasználatot átalányösszegben téríttetik meg a munkavállalókkal. Ebben az esetben is – az Szja tv. szabályaitól függetlenül – az adólevonási jog elbírálásakor a már leírt szabályokat kell alkalmazni:

  • Ha a munkavállalók részére az igénybe vett telefonszolgáltatás ellenértékének 20%-át tételes elkülönítés nélkül, telefonhasználati átalányként továbbterhelik a munkavállalók részére, akkor a telefonszolgáltatás kapcsán az igénybe vett telefonszolgáltatás adótartalmának csak a 70 %-a helyezhető levonásba, mivel a továbbterhelés aránya a 30 %-ot nem éri el.
  • Amennyiben a vállalkozás a hivatali és magáncélú használatot tételesen elkülöníti, de magánhasználat aránya nem éri el a telefonszolgáltatás ellenértékének 30 %-át és ezt terheli ki a munkavállalóknak, akkor szintén az igénybe vett telefonszolgáltatás áthárított adójának 70 %-a helyezhető levonásba.
  • Nincs jelentősége annak, hogy a vállalkozás tételes nyilvántartás alapján a magáncélú/hivatali használatot tételesen elkülöníti, mivel az Áfa tv. rendelkezése alapján az általános levonási jog szabályai (Áfa tv. 120-121. §) ebben az esetben nem alkalmazhatóak.
  • Ha a vállalkozás a telefonszolgáltatás legalább 30 %-át átalányban továbbhárítja a munkavállalókra, akkor jövedelemadó szempontjából mentesül a közteher fizetési kötelezettség alól, forgalmi adó vonatkozásában pedig az igénybe vett telefonszolgáltatás áfatartalmának teljes összege levonásba helyezhető.
  • Ha a magáncélú és a hivatali célú telefonbeszélgetéseket tételesen elkülöníti a munkáltató és a magáncélú használatot továbbhárítja a munkavállalók felé, akkor vállalkozás szintén mentesül a közteher fizetési kötelezettség alól, illetve a telefonszolgáltatás áfatartalma teljes egészében levonásba helyezhető feltéve, ha a telefonszolgáltatás ellenértétkének legalább 30 %-a továbbhárításra kerül.

Ha a vállalkozás a munkavállalóinak az igénybe vett telefonszolgáltatás egy részét továbbhárítja a munkavállalókra, akkor a vállalkozásnak az Áfa tv. általános szabályai szerint számla (nyugta)kibocsátási kötelezettsége keletkezik. Nem lehetséges az a megoldás, hogy a dolgozók részére egy „összevont” számla kerül kiállításra, mivel a bizonylatkibocsátási kötelezettségét a vállalkozásnak magánszemélyenként (szolgáltatás igénybevevőként) külön-külön kell teljesítenie.

Ne maradjon le a változásokról!
Íratkozzon fel hírlevelünkre!