TANÁCSADÓ IGAZGATÓSÁG

2015. 37. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 36. HÉT

AUG
31

15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet

A természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról

Hatálybalépés: 2015.09.01.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 121. szám.

A kihirdetett rendelet a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben (Are tv.) szabályozott Családi Csődvédelmi Szolgálat által vezetett közhiteles hatósági nyilvántartásából történő adatszolgáltatás és hattósági tanúsítvány kiállításának eljárási rendjét szabályozza, valamint meghatározza az ezekért, illetve okiratmásolatokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét.


AUG
31

47/2015. (VIII. 31.) NFM rendelet

Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról

Hatálybalépés: 2015.09.15.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 121. szám.

A szeptember közepén hatályba lépő rendeletmódosítás alapján 2015. október 1-től, valamint 2015. november 1-től újabb szakaszokkal bővül az útdíjköteles utak köre. Ezek jellemzően az utóbbi időszakban átadott, illetve a díjfizetési kötelezettség bevezetéséig átadásra kerülő gyorsforgalmi és főúti útszakaszokból tevődnek össze.


SZEP
02

21/2015. (IX. 2.) IM rendelet

A természetes személy adósságrendezési eljárásában az adósra, adóstársra vonatkozó környezettanulmány elvégzésével összefüggő szabályokról

Hatálybalépés: 2015.09.03.; 2015.10.04.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 122. szám

A miniszteri rendelet a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (Are tv.) által meghatározott adósságrendezési eljárásban az adós, adóstárs vonatkozásában előírt környezettanulmányokra vonatkozó definíciókat és azok elvégzésével kapcsolatos szabályokat, azok kötelező tartalmi követelményeit, eljárási rendjét és díját tartalmazza.


SZEP
04

234/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat által a családi vagyonfelügyelők felett gyakorolt szakmai felügyeletről

Hatálybalépés: 2015.09.05.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 123. szám.

A kormányrendelet a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben szabályozott Családi Csődvédelmi Szolgálat irányítása alatt lévő családi vagyonfelügyelők koordinálásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat határozza meg, továbbá a Családi Szakszolgálat által teljesítendő feladatokhoz módszertani ajánlásokat fogalmaz meg.


SZEP
04

235/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az egyéb kötelezettek részvételével összefüggő szabályokról

Hatálybalépés: 2015.09.05.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 123. szám.

A kormányrendelet a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adós mellett kötelezettséget vállaló egyéb kötelezettekre vonatkozó eljárási szabályokat rögzíti. Meghatározza az egyéb kötelezettek által teljesítendő az adósságrendezési eljáráshoz kapcsolódó feladatokat.


SZEP
04

23/2015. (IX. 4.) NGM rendelet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatálybalépés: 2015.09.05.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 123. szám.

A rendelet - egyebek mellett - egy régen beígért fontos változást tartalmaz az EKÁER rendszerrel kapcsolatban. Módosításra került az 51/2014 (XII. 31.) NGM rendelet 1. és 2. melléklete, mellyel rendeződött több korábbi gyakorlati probléma. Kikerült a kockázatos élelmiszerek listájából több eddig ott szereplő olyan tétel, melyek nem élelmiszerek és átsorolták őket az egyéb kockázatos termékek közé. Kikerült a kockázatos termékek köréből a szőlő, továbbá a triticale, mely utóbbi szerepel az Áfa tv. szerint fordított adózással értékesítendő gabonafélék között. Az egyéb kockázatos termékek közül a 3824 VTSZ-ből kivettek egyes vegyipari termékeket.
Az 5/2015 (II. 27.) NGM rendelet 4. §-ának módosításával 3 újabb termékkörrel bővítették az EKÁER hatálya alá nem tartozó termékek körét. Ez a változás csak igen szűk gazdálkodói kört érint.


ADÓZÁSI ESEMÉNYEK SZEPTEMBER 9-15.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes kötelezettségek határidő és a kötelezettség típusa szerint kerülnek csoportosításra.
 

szeptember 10.

Pénzügyi rendezés

2015.
III. negyedévi

Pénzügyi szervezetek különadója
Társasági adóelőleg az EVA-ból átlépő adóalanyok részére

 

szeptember 14.
Bevallás, adatszolgáltatás
2015.
augusztus havi
Kifizetésekhez kapcsolódó adók, járulékok, hozzájárulások, ekho és szakképzési hozzájárulás
1508
Havi bevallás az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő kötelezettségről, akik elektronikus bevallásra nem kötelezettek
1508E
Havi bevallás az 1997. évi LXXX. tv. 56/ a  § szerinti kötele zettek részére a járulékokról és egyéb adatokról
1508INT
Főállású és többes jogviszonyú NEM EVA-s egyéni vállalkozó saját járuléka és szociális hozzájárulási adója
1558
EVA-s főállású egyéni vállalkozó saját járuléka és szociális hozzájárulási adója
1558
Készletnyilvántartás havi zárás bevallása
BEV_J14
Keretengedélyes elszámolás

BEV_J06

 

szeptember 14.
Pénzügyi rendezés
2015.
augusztus havi

Munkáltató, kifizető által levont szja , szja előleg

Munkáltatót, kifizetőt terhelő szja

Külföldi magánszemélytől levont szja előleg

Munkáltató által levont különadó előleg

Magánszemélynek, kifizető által le nem vont különadó előlege

Biztosítottól levont egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék, nyugdíjjárulék

Kifizetői szociális hozzájárulási adó

Kifizetői eho

Kifizető által levont eho

Kifizető / munkáltató által levont és fizetendő EKHO

Főállású és ?többes jogviszonyú? egyéni vállalkozó saját járuléka és  szociális  hozzájárulási  adója

EVA-s főállású egyéni vállalkozó saját járuléka és szociális hozzájárulási adója

Kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalk. egészségügyi szolgáltatási járuléka  és nyugdíjjáruléka

Nem biztosított, vagy eü.szolg.-ra egyéb címen nem jogosult magánszemély egészségügyi szolgáltatási járuléka

Kifizető által levont termőföld bérbeadásból származó jövedelem adóelőlege az illetékes  önkormányzat részére

Szakképzési hozzájárulás előleg

KATA

Regisztrációs díj az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásról

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Reklámadó-előleg fizetési kötelezettség
2015. október 20.

Nem kell reklámadó előleget fizetnie azoknak a vállalkozásoknak, akik a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény idei évközi módosítása kapcsán adókötelezettek lesznek, de a tavalyi évre vonatkozóan azért nem nyújtottak be bevallást, mert az akkor hatályos szabályozás szerint nem volt adókötelezettségük.

Szociális tüzelőanyag-pályázat szeptember 1-től

Az 5000 lakosúnál kisebb települések önkormányzatai összesen hárommilliárd forint értékben igényelhetnek vissza nem térítendő tüzelőanyag támogatást 2015. évben. A pályázatra szeptember 30-ig lehet jelentkezni.

Kibővült az adómentes munkába járás költségtérítése

A módosított kormányrendelet alapján a munkáltató a közigazgatási határon belülről történő munkába járás esetén is téríthet kilométerenként 9 Ft-ot óvodás, vagy bölcsődés gyermeket nevelő szülőnek.

 

A HÉT SALDO ESEMÉNYEI

Ankét áfa és számvitel témakörében

A héten megkezdődik őszi ankétsorozatunk, melynek előadásai Budapesten és 6 vidéki helyszínen kerülnek megrendezésre.
Az előadásokon a Saldo Zrt. szakértői tájékoztatják önöket a számvitel aktuális kérdéseiről, valamint az Áfa ellenőrzések gyakorlati tudnivalóiról.

Eheti helyszínek: További helyszínek
szeptember 8. Debrecen szeptember 15. Miskolc
szeptember 9. Pécs szeptember 16. Zalaegerszeg
szeptember 10. Budapest szeptember 17. Győr
    szeptember 22. Szeged

Államháztartási és számviteli alapok

Államháztartási és számviteli alapok című szakmai képzésünk Lilliné Fecz Ildikóval 2015. szeptember 7-én vette kezdetét. Az oktatás kéthetente egy alkalommal történik, külön központi- és önkormányzati szervek részére.

PÁLYÁZATFIGYELŐ

GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Támogatás mértéke: 35-50%
Támogatási minimum és maximum összege (Ft): 50.000.000 - 500.000.000

GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Támogatás mértéke: 35-70% (ha nem szabad vállalkozási zónában vagy az összes elszámolható költség nagyobb, mint 55 millió Ft, akkor max. 50%)
Támogatási minimum és maximum összege (Ft): 5.000.000 - 50.000.000

GINOP-1.3.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Támogatás mértéke: 50%
Támogatási minimum és maximum összege (Ft): 1.500.000 - 20.000.000

GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Támogatás mértéke: 25-80 % (a projekt céljától és a kedvezményezettek minősítésétől függően)
Támogatási minimum és maximum összege (Ft): 50.000.000 - 1.000.000.000
(konzorcium esetén min. 100.000.000 Ft)

 

adozasitanacsadas.hu 06-1-237-9820 tana@saldo.hu

Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez el?zetesen hozzájárult. Az üzenet küld?je a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük [unsubscribe]kattintson ide,[/unsubscribe] vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.