TANÁCSADÓ IGAZGATÓSÁG

2015. 38. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 37. HÉT

SZEP
07

2015. évi CXLI. törvény

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról

Hatálybalépés: 2015.09.08.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 124. szám.

A jogszabály módosítja azt a korábbi szabályt, mely szerint 2016-tól csak olyan eltartott (kedvezményezett eltartott) kapcsán lehet nyilatkozatot adni, aki rendelkezik adóazonosító jellel. Ezen változás időpontja 2017-re tolódik. Új paragrafussal egészül ki az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, mely szerint az Adóhatóság 2016. július 1-ig hivatalból megállapítja miden olyan magánszemély adóazonosítóját, akik 2016. december 31-ig nem töltik be 25. életévüket.


SZEP
08

240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól

Hatálybalépés: 2015.09.09.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 125. szám.

A kormányrendelet részletesen szabályozza a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti Családi Csődvédelmi Szolgálat, valamint a családi a vagyonfelügyelő feladatait és az ezzel összefüggő szabályokat.


SZEP
08

241/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a méltányolható lakásigény, továbbá lakásbérleti vagy lakáshasználati díj meghatározásáról

Hatálybalépés: 2015.09.09.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 125. szám.

A rendelet definiálja az adósságrendezési eljárás értelmezéséhez szükséges fogalmakat, valamint a természetes személyek adósságrendezési eljárása kapcsán meghatározza a méltányolható lakásigényt a hasznos alapterület, a lakószobák száma és a lakás forgalmi érték alapján. A rendelet melléklete tartalmazza a lakás használatáért fizetendő ellenérték meghatározási módját.


SZEP
10

257/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásnál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011.(XII.20.) Korm. rendelet és a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009.(XII.29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatálybalépés: 2015.09.11.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 126. szám

A kormányrendeletben a felnőttoktatás keretében második szakképesítésüket szerző  tanulók számára tanulószerződés alapján szervezett szakmai gyakorlat után érvényesíthető szakképzési hozzájárulási kötelezettség csökkentés mértéke került meghatározásra. A kötelezettség csökkentésének mértéke függ attól, hogy nappali, esti vagy levelező oktatás keretében folyik a képzés.

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjat a hiány-szakképesítések körébe tartozó első szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben résztvevők kapnak. A hiány-szakképesítések köre a megyei fejlesztési és képzési bizottságok javaslata alapján, megyénként legfeljebb 12 hiányszakmára tett javaslat alapján kerül megállapításra.


SZEP
10

259/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet

A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. Rendelet módosításáról

Hatálybalépés: 2016.01.01.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 126. szám.

A Rendelet módosította a nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemélyek részére adott napidíjjal szemben igazolás nélkül elszámolható költség összegét. Az igazolás nélkül elszámolható költség összege 40 euró/nap összegről 60 euró/nap összegre változott. A módosítást a 2016. január 1.-én folyamatban lévő kiküldetésekre is alkalmazni kell


ADÓZÁSI ESEMÉNYEK SZEPTEMBER 16-22.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes kötelezettségek határidő és a kötelezettség típusa szerint kerülnek csoportosításra.
 
SZEP
15

Bevallás, adatszolgáltatás

2015. augusztus havi
 • Beszedett idegenforgalmi adó
 • Felhasználói engedélyesnek az ásványi olaj és a megfigyelt termék elszámolása
 • INTRASTAT-KSH részére történő adatszolgáltatás az EU Közösségből történő beszerzésről ill. értékesítésről
 • Baleseti adó biztosítók részére - (1510B)
 • Baleseti adó magánszemélyek/szervezetek részére - (1510M)
 • Jövedéki adó visszaigénylés mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után - (BEV_J04)
 • Adatszolgáltatás a pénztárgép használat kiváltás miatti számlát kibocsátó adózónak - (PTGSZLAH)
 • Adatszolgáltatás a termékdíj raktárba történő be- és kiszállításról és megszüntetésről - (KTRAKT)

SZEP
15

Pénzügyi rendezés

2015. II. félévi

 • Tételes átalányadózók helyi iparűzési adója a helyi önkormányzat részére
 • Helyi iparűzési adó előlege a helyi önkormányzat részére
 • Magánszemélyek kommunális adója
 • Gépjármű-, építmény- és telekadó
  2015. augusztus havi
 • Beszedett idegenforgalmi adó
 • Baleseti adó

SZEP
21

Bevallás, adatszolgáltatás

2015. június havi
 • Biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátáshoz és forgalmazáshoz kapcsolódó kötelezettségről - (1551)
  2015. július havi
 • Távközlési adó - (1591)
  2015. augusztus havi
 • Havi áfa - (1565)
 • Áfa bevallás az EU. más tagállamából történő beszerzésekről a különleges jogállású adóalanyoknak és az adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személyeknek - (1586)
 • Áfa bevallás a személygépkocsinak és regisztrációs adóköteles motorkerékpárnak nem minősülő új közlekedési eszköznek az EU. más tagállamából történő beszerzés esetén, ha vevő közösségi adószámmal nem rendelkezik - (1586)
 • Adatszolgáltatás az EU Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítése közösségi adószámmal nem rendelkező vevő részére - (1586)
 • Összesítő jelentés az EU Közösségen belüli termékbeszerzésről ill. értékesítésről és szolgáltatás igénybevételről, ill. nyújtásról - (15A60)
 • Egyéb adók havi bevallásra kötelezetteknél - (1501)
 • Játékadó - (1501)
 • Kulturális adó havi áfa bevallóknál - (15NETA)
 • Népegészségügyi termékadó havi áfa bevallóknál - (15NETA)
 • Fogyasztói árkiegészítés igénylés - (1511)
 • Mezőgazdasági és egyéb költségvetési juttatások - (1511)
 • Bevallás a normatív támogatás igényléséről
 • Biztosítási adó - (1520)
 • Pénzügyi tranzakciós illeték - (1593)
 • Reklámadó a nyilatkozat nélküli reklám közzététel esetén - (1594)
 • Távszerencsejáték és játékautomaták adója - (1578)
 • Jövedéki adó (dohánygyártmány ) - (BEV_J01)
 • Jövedéki adó (ásványiolaj, alkoholtermék) - (BEV_J02)
 • Energiaadó - (15J03)

SZEP
21

Pénzügyi rendezés

2015. június havi
 • Biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátáshoz és forgalmazáshoz kapcsolódó kötelezettség
  2015. július havi
 • Távközlési adó
  2015. augusztus havi
 • Havi áfa
 • Játékadó
 • Jövedéki adó különbözet
 • Fogyasztói árkiegészítés
 • Mezőgazdasági és egyéb költségvetési juttatások
 • Energiaadó
 • Népegészségügyi termékadó havi áfa bevallóknál
 • Kulturális adó havi áfa bevallóknál
 • Biztosítási adó
 • Pénzügyi tranzakciós illeték
 • Reklámadó nyilatkozat nélküli reklám közzététel esetén
 • Távszerencsejáték és játékautomaták adója
  2015. szeptember havi
 • Társasági adóelőleg a havonta fizetőknél
 • Energiaellátók jövedelemadó előlege havonta fizetőknél
  2015. II. félévi
 • Közművezeték adója

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Önkormányzat által adott ingyen ebéd

Egyre több önkormányzat dönt úgy, hogy ingyen biztosít közétkeztetést szociális rászorultságtól és a Gyvt. előírásaitól függetlenül. Cikkünkben röviden ismertetjük az ezzel kapcsolatos Áfa és Szja szabályokat.

Adóazonosító jel hiányában is érvényesíthető a családi adókedvezmény

Az aktuális jogszabályváltozás értelmében 2017. január 1-re tolták ki azt az időpontot, amikortól csak az eltartott adóazonosító jelének birtokában lehet családi kedvezményt érvényesíteni.

A HÉT SALDO ESEMÉNYEI

Ankét áfa és számvitel témakörében

A múlt héten megkezdődött őszi ankétsorozatunk, melynek előadásai Budapesten és 6 vidéki helyszínen kerülnek megrendezésre.
Az előadásokon a Saldo Zrt. szakértői tájékoztatják önöket a számvitel aktuális kérdéseiről, valamint az Áfa ellenőrzések gyakorlati tudnivalóiról.

Eheti helyszínek: További helyszín
szeptember 15. Miskolc szeptember 22. Szeged
szeptember 16. Zalaegerszeg    
szeptember 17. Győr    

Költségvetési konzultációs nap - szeptember 17.

Ehavi költségvetési konzultációs napunkon az államháztartási szervezetek számvitelének gyakorlati kérdéseiről és egyes gazdasági tevékenységek könyveléséről tájékozódhatnak, továbbá feltehetik kérdéseiket előadónknak.

Államháztartási és számviteli alapok

Államháztartási és számviteli alapok című szakmai képzésünk Lilliné Fecz Ildikóval 2015. szeptember 7-én vette kezdetét. Az oktatás kéthetente egy alkalommal történik, külön központi- és önkormányzati szervek részére.

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Ösztöndíj- és önköltség-támogatási program felsőoktatási szakképzésben résztvevők számára (UFSZ-15)

Támogatás összege és mértéke (Ft): 115 000 Ft/félév ösztöndíj támogatás + max. 95 % hallgatói önköltség-támogatás

 

adozasitanacsadas.hu 06-1-237-9820 tana@saldo.hu

Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult. Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük [unsubscribe]kattintson ide,[/unsubscribe] vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.