TANÁCSADÓ IGAZGATÓSÁG

2015. 41. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 40. HÉT

SZEP
28

11/2015. (IX. 28.) HM rendelet

A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról

Hatálybalépés: 2015.10.06.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 139. szám

A Rendeletben meghatározásra került az elhunyt honvéd, közalkalmazott és kormánytisztviselő hozzátartozója számára gyásztávirat küldésére jogosult, illetve a temetéskor, évfordulós koszorúzásokhoz koszorúk sírcsokrok vásárlását elrendelő személye. Továbbá módosításra került a kegyeleti költség fogalma, valamint a "Hősi halottá", "a Magyar Honvédség halottjává" nyilvánított elhunytakkal kapcsolatos a Honvédség által viselt kegyeleti költségek számításával összefüggő szabályok.


SZEP
28

25/2015. (IX. 28.) NGM rendelet

A kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minősítési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól

Hatálybalépés: 2015.09.29.; 2015.10.29.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 139. szám

E rendelet tartalmazza a könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek minősítési eljárásáért fizetendő igazgatási díj összegét, megfizetésének és elszámolásának szabályait. A jogszabály a könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek minősítési folyamatával kapcsolatos egyéb pontosításokat is tartalmaz.


SZEP
28

26/2015. (IX. 28.) NGM rendelet

Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről, a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

Hatálybalépés: 2015.10.13.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 139. szám

A módosító rendelet szerint ha a már bejelentett automatánál az üzemeltető személyében történik változás és a korábbi üzemeltető a bejelentést megtette és az ehhez kapcsolódó 30.000,-Ft-os igazgatási szolgáltatási díjat teljes összegben megfizette, az új üzemeltetőnek az üzemeltetői adatok bejelentésekor nem kell újra megfizetnie ezt a díjat.


OKT
02

2015. évi CXLIII. törvény

A közbeszerzésekről

Hatálybalépés: 2015.11.01.; 2016.11.01.; 2017.02.01.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 142. szám

Kihirdetésre került az új közbeszerzési törvény. A jogszabály lényeges módosításokat hoz a közbeszerzési eljárások lefolytatásában, ráadásul a változások többsége már idén november 1-én hatályba lép.

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK OKTÓBER 7-13.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes kötelezettségek határidő és a kötelezettség típusa szerint kerülnek csoportosításra.
 
OKT
12

Bevallás, adatszolgáltatás

2015. III. negyedévi
 • EVA-s többes jogviszonyú egyéni vállalkozó saját járulék és szociális hozzájárulási adó bevallása - (1558)
 • Mezőgazdasági őstermelő saját járulék és szociális hozzájárulási adó bevallása - (1558)
  2015. szeptember havi
 • Kifizetésekhez kapcsolódó adók, járulékok, hozzájárulások, ekho, és szakképzési hozzájárulás - (1508)
 • Havi bevallás az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő kötelezettségről, akik elektronikus bevallásra nem kötelezettek - (1508E)
 • Havi bevallás az 1997. évi LXXX. tv. 56/A §. szerinti kötelezettek részére a járulékokról és egyéb adatokról - (1508INT)
 • Főállású és "többes jogviszonyú" NEM EVA-s egyéni vállalkozó saját járulék  és szociális hozzájárulási adója - (1558)
 • EVA-s főállású egyéni vállalkozó saját járuléka és szociális hozzájárulási adója - (1558)
 • Készletnyilvántartás havi zárás bevallása - (BEV_J14)
 • Keretengedélyes elszámolás - (Bev_J06)

OKT
12

Pénzügyi rendezés

2015. III. negyedévi
 • Magánszemély nem kifizetőtől származó jövedelme után keletkezett szja előlege
 • Magánszemély nem kifizetőtől származó jöv. utáni  eho-ja
 • Egyéni vállalkozó szja előlege
 • Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó egészségügyi szolgáltatási járuléka és nyugdíjjáruléka
 • Mezőgazdasági őstermelő szja előlege
 • Mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése
 • Mezőgazdasági őstermelő eho-ja
 • Termőföld bérbeadásból származó szja, ha adót nem vontak le
 • Átalányadózást választó mezőgazdasági kistermelő eho-ja
 • Fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemély eho-ja
 • Fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemély tételes átalányadó előlege
 • Átalányadó előleg
 • EVA előleg
 • EVA-s többes jogviszonyú egyéni vállalkozó járulékfizetése és szociális hozzájárulási adója
 • EVA-s adóalany szakképzési hozzájárulása
 • Hitelintézeti járadék előleg
  2015. szeptember havi
 • Munkáltató által levont szja előleg
 • Munkáltató által levont különadó előleg
 • Magánszemélynek, kifizető által le nem vont különadó előlege
 • Kifizető által levont szja illetve szja előleg
 • Kifizetőt terhelő szja
 • Külföldi magánszemélytől levont szja előleg
 • Biztosítottól levont egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék,  nyugdíjjárulék
 • Kifizetői szociális hozzájárulási adó
 • Kifizetői eho
 • Kifizető által levont  eho
 • Kifizető / munkáltató által levont EKHO
 • Kifizető / munkáltató által fizetendő EKHO
 • Főállású és "többes jogviszonyú" egyéni vállalkozó saját járuléka  és szociális hozzájárulási adója
 • EVA-s főállású egyéni vállalkozó saját járuléka és szociális hozzájárulási adója
 • Kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalk. egészségügyi szolgáltatási járuléka és nyugdíjjáruléka
 • Nem biztosított , vagy eü. szolg.-ra egyéb címen nem jogosult magánszemély egészségügyi szolgáltatási járuléka
 • Kifizet? által levont termőföld bérbeadásból származó jövedelem adóelőlege az illetékes önkormányzat részére
 • Szakképzési hozzájárulás előleg
 • KATA
 • Regisztrációs díj az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásról

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Kamatmantes "hitel" a NAV-tól

Növekedési adóhitel, avagy lehetőség a társasági adó részletekben történő megfizetésére. Az új rendelkezés alapján az adóévi adózás előtti eredménynek a megelőző adóév adózás előtti eredményét meghaladó része után (növekedési adóhitel) az adóelőleget/adót a következő két adóév során kell megfizetni, ami javítja a kedvezménnyel elő vállalkozások likviditását, de ehhez szigorú feltételeket támaszt a törvény.

Költségvetési szerevk magas Áfa kockáztata

A NAV egyre gyakrabban állapít meg költségvetési szerveknél is Áfa adóhiányt a nem szabályos gyakorlat következtében! Ezen szervezeteknél is számos buktatója van az általános forgalmi adótörvény gyakorlati alkalmazásának.

 

A HÉT SALDO ESEMÉNYEI

Saldo ÁHT - Szoftver továbbképzési nap

Segítség a beszámolókészítéshez

 • Konzultáció kötelezettségvállalás, iktatás, számlázás, bank, pénztár, főkönyv, beszámoló egyeztetés, megfeleltetés témakörben.
 • Újdonságok, hibajavítások, korrekciók bemutatása
Helyszín: Help2StartUp Rendezvényközpont
1135. Budapest Róbert Károly körút 96-98.
(a Saldo székháztól 100 méterre)
Időpont:

október 8. (csütörtök) 10 óra

Előadás az új közbeszerzési törvény szabályairól

2015. október 2-án került kihirdetésre a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, mely számos lényeges módosítást tartalmaz a korábbi jogszabályhoz képest. Ráadásul a legtöbb változás már 2015. november 1-től hatályba lép.

A változásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Murvai László közbeszerzési tanácsadó tart előadást 2015. október 16-án.

Jelentkezés - a szabad helyek függvényében - a saldokurzus.hu oldalon

Hamarosan megjelenő könyv

Az Európai Unió új számviteli irányelvének hazai átültetése érdekében módosult, kiegészült a számviteli törvény, amely rendelkezéseket a 2016. január 1-jével, illetve azt követően induló üzleti évben kell alkalmazni.
A Számviteli törvény módosítása 2016 címmel megjelenő kötetben a kiváló számviteli szakember, dr. Nagy Gábor  ad magyarázatot a jogszabály változásaihoz. A könyv már előrendelhető.

PÁLYÁZATFIGYELŐ

GINOP-3.4.1-15 - Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése

Támogatás mértéke: 30-90%
Támogatási minimum és maximum összege (Ft): 20.000.000 - 1.500.000.000

GINOP-2.1.3-15 - Iparjog

Támogatás mértéke: 100%
Támogatási minimum és maximum összege (Ft): 1.000.000 - 6.000.000

 

adozasitanacsadas.hu 06-1-237-9820 tana@saldo.hu

Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük [unsubscribe]kattintson ide,[/unsubscribe] vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.