TANÁCSADÓ IGAZGATÓSÁG

2015. 45. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 44. HÉT

OKT
27

308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről

Hatálybalépés: 2015.11.01.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 159. szám

Az új Közbeszerzési törvény (Kbt.) alapján a Közbeszerzési Hatóság a Ket. szabályai szerint jogosult ellenőrizni a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítését és módosítását, a végrehajtási rendelet szabályai szerint. A záró rendelkezések szerint a Hatóság a  hatályba lépést - azaz  2015.  november 1-jét - megelőzően megkezdett beszerzések vagy közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések módosítását és teljesítését is jogosult vizsgálni.


OKT
30

320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

Hatálybalépés: 2015.11.01.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 163. szám

A központi költségvetési szervek által kezdeményezett közbeszerzési eljárások ellenőrzésére vonatkozó jogszabály, mely a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet szabályait emeli át az új Kbt. szerinti alkalmazásra.

Új elem, hogy a rendeletben foglalt kötelezettségek elmulasztása esetén az érintett szervezet bírsággal sújtható, amely alól akkor mentesül, ha a  rendeletben meghatározott határidők betartására az  ellenőrző szervezet mulasztásából eredően nem képes. Szintén újdonság, hogy a rendelet külön szabályozza az előterjesztés hiánypótlása esetén alkalmazandó határidő-szabályokat.

A rendelet szerinti ellenőrzés továbbra sem terjed ki az európai uniós alapok által finanszírozott beszerzésekre.


OKT
30

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

Hatálybalépés: 2015.11.01.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 163. szám

Az új közbeszerzési törvény végrehajtására kiadott rendelet részletesen szabályozza a közbeszerzési eljárásokban alkalmazható alkalmassági feltételek és kizáró okok feltételeit, hasonlóan a korábbi 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez.

Fontos új eleme a jogszabálynak az "egységes európai közbeszerzési dokumentum" ismertetése, melynek alkalmazása az uniós értékhatárt elérő közbeszerzések esetén kötelező.


OKT
30

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Hatálybalépés: 2015.11.01.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 163. szám

Szintén az új Kbt. alkalmazására kiadott végrehajtási rendelet, mely az építési beruházások, valamint az ahhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzési szabályait részletezi. A korábbi 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez képest változás, hogy a jogszabály külön fejezetben taglalja az építési beruházásokra, és külön a tervezési és mérnöki szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat.

A rendeletben rögzítésre került, hogy minőség alapú kiválasztás szempontjának érvényre juttatása érdekében az ajánlati ár az értékelés során nem vehető nagyobb mértékben figyelembe, mint a többi értékelési szempont együttesen.

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Az Áfa törvény 58. § szerinti ügyletek újabb várható változása

Legkésőbb az elszámolt időszakot követő 60. nap lehet az elszámolási időszakos ügyletek Áfa szerinti teljesítési időpontja a jogszabály várható módosítása alapján.


A környezetvédelmi termékdíj várható változásai

T/6632. munkaszámon a Parlament elé terjesztették a környezetvédelmi termékdíj törvény módosításával kapcsolatos törvényjavaslatot. Cikkünkben röviden bemutatjuk a várható változásokat.


Jár-e díjazás a kötelező polgári védelmi kiképzés időtartamára?

Kötelező polgári védelmi kiképzésre berendelt dolgozó juttatása és az ehhez kapcsolódó távollét munkajogi minősítése.


Civil szervezetek új Ptk. szerinti létesítő okirata

A Polgári Törvénykönyv hatályba léptetéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény ( Ptké.) 11.§ (3) bekezdése alapján a civil szervezetek 2016. március 15. napját követően, csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhetnek. Ezek alapján a szükséges változás bejegyzési kérelmeket legkésőbb 2016. március 14-ig be kell nyújtani. A létesítő okiratok módosításához az Országos Bírósági Hivatal által közzétett nyomtatvány minták nyújtanak segítséget.

 

A HÉT SALDO ESEMÉNYEI

Adótörvény változások 2016. - Előadássorozatunk helyszínei és időpontjai elérhetőek weboldalunkon

Ahogy minden évben, idén is 6 vidéki helyszínen és Budapesten kerül megrendezésre az adótörvények változásáról szóló ankétsorozatunk. Az előadásokon Komplex és Fórum csomaggal rendelkező tagjaink mellett,  előzetes jelentkezéssel bárki részt vehet külön díjazás ellenében. Az előadásokon a NAV szakértői adnak tájékoztatást a várható változásokról és azok gyakorlati alkalmazásáról.


Okleveles forgalmiadó-szakértő képzés kedvező áron

2015. november 9-én OKJ-s okleveles forgalmiadó-szakértő tanfolyam indul a Saldo Zrt. Felnőttképzési Igzagatóságának szervezésében. A tanfolyam oktatásai hétfői és szerdai napokon kerülnek megszervezésre. A képzés díja: csak 120.000,-Ft.
Jelentkezni a szabad helyek függvényéban a saldokurzus.hu oldalon lehet.


Heti Hír-Adó archívum

A Heti Hír-Adó minden héten kedden délelőtt kerül kiküldésre a hírlevélre regisztrált felhasználóinknak. Ha valaki lemaradt róla, vagy esetleg törölte valamelyik számot és szüksége lenne rá, mostantól megtalálja az archívumban. A korábbi számok egy hét eltolással olvashatók az archívumban, mely az adozasitanacsadas.hu oldal jobb hasábján található "Heti Hír-Adó archívum" gombra kattintva elérhető .


Saldo Tb-bér Klub és Saldo Nonprofit Klub 2016-tól

2016-tól új szolgáltatásokat indítunk, melyekkel speciálisan a nonprofit szervezetekkel, valamint a TB és bér szakfeladatokkal foglalkozó szakembereknek kívánunk segítséget nyújtani.

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés (GINOP-2.1.7.)

Támogatás mértéke:   35-70 %
Támogatás összege:   10-130 MFt

Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása (HUNG-2015)

Támogatás mértéke:   100 %
Támogatás összege:   1-3 MFt

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK
NOVEMBER 4-10.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes kötelezettségek határidő és a kötelezettség típusa szerint kerülnek csoportosításra.
NOV
05

Bevallás, adatszolgáltatás

 
  • Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, valamint legalább 3 gyermek után járó családi pótlékban részesülő magánszemély részére kiállított igazolásról.

 

adozasitanacsadas.hu 06-1-237-9820 tana@saldo.hu

Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük [unsubscribe]kattintson ide,[/unsubscribe] vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.