TANÁCSADÓ IGAZGATÓSÁG

2015. 52. hét


JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 51. HÉT

DEC
15

400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról

Hatálybalépés: 2016.01.01.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 196. szám

A rendelet továbbra is biztosítja a költségvetési szervek, illetve bizonyos feltételek esetén az egyházi jogi személyek által foglalkoztatott személyek esetében a  2011?2012.  évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációt. A rendelet hatálya alá tartozó személyek a bérkompenzációra a  2016.  év hónapjaira járó illetmény kifizetésével egyidejűleg, havonta jogosultak a rendelet szerinti mértékben, feltéve, hogy megfelelnek a rendelet által a kompenzációban való részesülésre előírt feltételeknek.


DEC
15

402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Hatálybalépés: 2016.01.01.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 196. szám

Több ponton módosításra került az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet. A módosítások nagy része a számviteli törvény változásával összhangban a rendkívüli bevételek és ráfordítások megszűnésével kapcsolatos. A rendkívüli tételek megszűnése következtében változik az eredménykimutatás sémája, megszűnik a rendkívüli eredmény. Változások vannak az egységes rovatrendben, valamint egyes főkönyvi számlaszámok megszüntetésre, illetve további alábontásra kerültek.


DEC
15

407/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatálybalépés: 2016.01.01.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 196. szám

Több ponton módosul a környezetvédelmi termékdíj törvény végrehajtási rendelete. Változnak a számlán való feltüntetés szabályai, bővül a termékdíj raktárral kapcsolatosan bejelentendő adatok  köre és további jogcímen lesz lehetőség a termékdíjraktárból való ideiglenes kitárolásra. Fentieken kívül további pontosításokat és a törvény változásához kapcsolódó kiigazítást tartalmaz még a rendelet.


DEC
16

2015. évi CCXII. törvény

Egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról

Hatálybalépés: 2015.12.17., 2015.12.31., 2016.01.01., 2016.01.16.,
                             2017.01.01., 2020.01.01.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 197. szám

A törvény más jogszabályok módosítása mellett tartalmazza a lakóingatlanok vonatkozásában 2016.01.01-től bevezetésre kerülő kedvezményes  5%-os Áfa-kulccsal kapcsolatos változásokat.


DEC
16

2015. évi CCXIII. törvény

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

Hatálybalépés: 2015.12.17., 2016.01.01.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 197. szám

A jogszabály társasági adóról szóló törvényt  is módosítja, mely szerint 2015.  december 17. után  látvány-csapatsport támogatásról szóló igazolás csak akkor adható ki a támogató részére, ha  a támogató a támogatási igazolás kiállítására jogosult szerv felé előzetesen igazolja, hogy részére, legalább a kiállítani kért támogatási igazolás iránti kérelemben szereplő összegű támogatást, a kérelemben megjelölt támogató szervezet támogatási szándéknyilatkozat alapján rendelkezésre bocsátja.


DEC
16

34/2015. (XII. 16.) NGM rendelet

Az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos feladatokról és államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról

Hatálybalépés: 2016.01.01.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 197. szám

Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolásáról szóló rendelet több ponton módosításra került az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet módosításával összefüggésben.


DEC
17

NAV közlemény

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2016. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Hatálybalépés: 2016.01.01.

Kihirdetésre került: Hivatalos Értesítő 63. szám

A norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolásnál 2016. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárak.

ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin: 339,-Ft/l Gázolaj: 346,-Ft/l
Keverék: 374,-Ft/l LPG autógáz: 208,-Ft/l

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Kereskedelmi és vendéglátó egységek dolgozóinak bérpótléka adventi vasárnapokon

Az adventi vasárnapi munkavégzésre a kiskereskedelmi munkavállalókat az 50 %-os vasárnapi bérpótlék felett további 50 %  vasárnapi bérpótlék illeti meg a rendes valamint a rendkívüli munkaidőben végzett munkára. A vendéglátásban dolgozókat ritkábban illeti meg ilyen mértékű bérpótlék.


2016. január 1-től valamennyi államháztartási szervezetnek aktualizálnia kell a számviteli politikáját és számlarendjét

A napokban megjelent módosító rendeletek több ponton megváltoztatták az államháztartási számviteli szabályokat, melyek kapcsán az államháztartási szervezeteknek 2016. március 31-ig aktualizálniuk kell a számviteli politikájukat és számlarendjüket.
A Saldo Zrt. vállalja a kötelezően előírt szabályzatok elkészítését és aktualizálását.


Ismét változik a társasági adó törvény

A 2015. évi CXCI. törvény 27-29. §-ai értelmében a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásának a SPORTBEJ nyomtatványon történő bejelentése az eddigi 8 napról 30 napra hosszabbodott.

A HÉT SALDO ESEMÉNYEI


Kötelező mérlegképes továbbképzés az év végén

A Saldo Zrt. Felnőttképzési Igazgatósága idén is megrendezi szokásos évvégi kötelező továbbképzését mérlegképes könyvelők részére.
A képzés ideje: 2015.december 29-30.
Részletes információ és jelentkezés a saldokurzus.hu oldalon.

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (TOP-6.3.3-15)

Támogatás mértéke:

maximum 100 %

Támogatás összege: területenként eltérő, a pontos összegek a felhívás területi egységre vonatkozó terület-specifikus mellékletében találhatók (általában minimum 10 M Ft, maximum 400 millió Ft)

Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja (TOP-6.7.1-15)

Támogatás mértéke:

maximum 100 %

Támogatás összege: területenként eltérő, a pontos összegek a felhívás területi egységre vonatkozó terület-specifikus mellékletében találhatók (általában minimum 50 M Ft, maximum 200 millió Ft)

Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása (NEA-16-SZ)

Támogatás mértéke:

maximum 90 %

Támogatás összege: minimum 100 ezer Ft, maximum 3 millió Ft

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK
DECEMBER 23-29.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.
DEC
28

Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés

 

adozasitanacsadas.hu 06-1-237-9820 tana@saldo.hu

Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük [unsubscribe]kattintson ide,[/unsubscribe] vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.