TANÁCSADÓ IGAZGATÓSÁG

2015. 53. hét


JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 52. HÉT

DEC
21

39/2015. (XII. 21.) IM rendelet

Az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatálybalépés: 2016.01.01.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 200. szám

A módosító csomag több cégjogi tárgyú miniszteri rendelettel kapcsolatban tartalmaz változásokat és szövegpontosításokat a cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006 IM rendelettől a  számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM?MeHVM?PM együttes rendeletig.


DEC
22

2015. évi CCXVII. törvény

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény és egyes adótörvények módosításáról

Hatálybalépés: 2015.12.23., 2016.01.01.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 201. szám

Az újabb módosító törvény megváltoztatja a hitelintézeti különadó mértékét. Az eddigi 0,53%-os kulcs helyett 0,24%-os kulccsal kell különadót fizetni a hitelintézeteknek az adóalap 50 milliárd forintot meghaladó része után. A jogszabály szerint nem lépnek hatályba a korábbi módosító jogszabályok különadóval kapcsolatos egyes elemei, valamint az Szja törvény 29/A §-ával kapcsolatos egyik módosítás.


DEC
22

2015. évi CCXXI. törvény

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról

Hatálybalépés: 2015.12.23., 2016.01.01.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 201. szám

A törvényváltozás módosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás  fogalmát és újként bevezeti az "önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat" és az "állami hulladékgazdálkodási közfeladat" fogalmát, valamint meghatározza az állami hulladékgazdálkodási közfeladat részletes tartalmát. Ezen felül az új fogalmak bevezetéséhez kapcsolódó szövegpontosításokat is tartalmaz a jogszabály.


DEC
23

2015. évi CCXXVI. törvény

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról

Hatálybalépés: 2015.12.24.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 202. szám

A 2015. november 1-én hatályba lépett új Közbeszerzési törvény (Kbt.) több ponton is módosult. Néhány technikai korrekción túl a legjelentősebb változás, hogy szűkült azoknak a támogatásból megvalósuló beszerzéseknek a köre, amelyek kizárólag azért tartoznak a közbeszerzési törvény hatálya alá, mert legalább 25 M Ft támogatást (is) tartalmaznak. A kivételi körbe tartoznak ezentúl többek között a K+F+I projektek, a munkahelyteremtési vagy képzési támogatásból megvalósuló beszerzések, valamint azon támogatott beszerzések, melyeknél a (hazai vagy uniós) támogatásra vonatkozó igényt/pályázatot 2015. november 1-e előtt adták be. 


DEC
23

430/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Hatálybalépés: 2015.12.24.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 204. szám

A jogszabály módosítása révén 2015. december 24-től  állandó támogatási formává vált az egyszeri támogatás, melynek kiosztására a rendelkezésre álló források függvényében van mód.  Az akkreditált munkáltató az egyszeri támogatást a tárgyévet követő év november 30-ig felmerült elszámolható költségeire használhatja fel . A támogatással a tárgyévet követő év december 10-ig kell elszámolni.

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Hogyan lehet csökkenteni a népegészségügyi termékadót 2016-tól?

A Magyar Közlöny 194. számában megjelent 2015. évi CXCI. törvény 55-56. §-ai alapján 2016-ban az adóalany az adómegállapítási időszakban, az egészségmegőrző programokkal kapcsolatosan felmerült költségek és ráfordítások összegével csökkentheti a fizetendő NETA összegét, de a csökkentés legfeljebb az egyébként fizetendő adó 10%-áig terjedhet.


Végzős diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága

Meddig jogosult a végzős diák egészségügyi ellátásra? Mikortól keletkezik bejelentési és fizetési kötelezettsége?


Negatív folyószámla egyenleg a KIVA-ban

Figyelembe lehet-e venni a negatív folyószámla egyenleget a KIVA-s vállalkozás eredményének meghatározásánál?

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása (GINOP 1.2.5-15)

Támogatás mértéke:

50 %

Támogatás összege: 25 - 100 M Ft

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (TOP-2.1.3-15)

Támogatás mértéke:

maximum 100 %

Támogatás összege: területenként eltérő, a pontos összegek a felhívás területi egységre vonatkozó terület-specifikus mellékletében találhatók (általában minimum 5 M Ft, maximum 400 millió Ft)

Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás-nyújtásának támogatása (GINOP-1.3.2-2015)

Támogatás mértéke:

75%

Támogatás összege: 5-50 MFt

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK
DECEMBER 30- JANUÁR 5.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.
DEC
31

Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés

 

adozasitanacsadas.hu 06-1-237-9820 tana@saldo.hu

Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük [unsubscribe]kattintson ide,[/unsubscribe] vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.