TANÁCSADÓ IGAZGATÓSÁG

2016. 1. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2015. 53. HÉT

DEC
28

437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről

Hatálybalépés: 2016.01.01.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 205. szám

2016. január 1-től új kormányrendelet szabályozza a belföldi kiküldetést teljesítő munkavállalónak járó költségtérítés összegét és feltételeit. Bizonyos feltételek fennállása esetén, az általános 500 forint helyett 3000 forint napidíjra jogosultak a belföldi árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként dolgozók. A feltételek fennállása esetén a napi 3000 Ft adómentes (igazolás nélkül elszámolható költség) a Szja törvény szerint. A napi 500 Ft továbbra is adóköteles.


DEC
28

440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatható szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

Hatálybalépés: 2015.12.29., 2016.01.01.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 205. szám

A rendelet első sorban az előadó-művészeti szervezetek, valamint a társasági adókedvezmény, vagy felajánlás útján történő támogatás esetében, a támogatás igazolást kiállító szerv azon feladatait tartalmazza, amely valamely Tao kedvezmény igénybevételére jogosító támogatási igazolás kiállításával, a kapott támogatás felhasználásával, ehhez kapcsolódó adatszolgáltatásokkal kapcsolatban merül fel. A rendelet melléklete tartalmazza azt a támogatás igazolás iránti kérelem mintát, amellyel 2016-ban adott támogatások esetén a támogatás igazolás kiállítását kell kérvényezni.


DEC
29

454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

Hatálybalépés: 2016.01.01.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 206. szám

2016. január 1-től a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére a havi bér 111.000 Ft-nál, a hetibér 25.550 Ft-nál, a napibér 5110 Ft-nál, órabér alkalmazása esetén 639 Ft-nál nem kerülhet alacsonyabb összegben megállapításra.
A középfokú  iskolai végzettséget  vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma havidíj alkalmazása esetén 129.000 Ft, hetibér alkalmazásakor 29.690 Ft, napibér alkalmazása esetén 5.940 Ft. Teljes munkaidős órabérben foglalkoztatott munkavállaló esetén az egy órára megállapított garantált munkabére nem lehet kevesebb mint 742 Ft.
A jogszabály rendelkezik a napi hosszabb illetve rövidebb teljes munkaidős munkavállalók valamint a részmunkaidős munkavállalók minimálbéréről is.


DEC
29

455/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az Otthonteremtési Program kiterjesztésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatálybalépés: 2016.01.01., 2016.06.01.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 206. szám

A kormányrendelet az Otthonteremtési Program részletszabályait tartalmazó rendeletek módosításait és három új elemét tartalmazza. A Program legfontosabb eleme a vissza nem térítendő családi otthonteremtési kedvezményl, melynek összege legfeljebb 10 millió forint, és  függ a gyermekek számától, valamint attól,, hogy új lakás építésénél, vásárlásánál vagy használt lakás vásárlásánál illetve bővítésénél kerül figyelembevételre. A Program kiegészült a három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatásával is, melynek keretében a házastársak 10 millió forintos államai kamattámogatású hitelt igényelhetnek a vissza nem térítendő családi otthonteremtési támogatás mellett. A Programhoz kapcsolódik az újonnan bevezetett adóvisszatérítési támogatás, melyet a magánszemély meghatározott nagyságú lakás építőjeként vagy építtetőjeként, az építési bekerülési költség, vagy az építési telek megvásárlása kapcsán igényelhet 2019. december 31-ig.


DEC
29

456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatálybalépés: 2015.12.30.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 206. szám

Az új jogszabály értelmében, annak hatálybalépését követően nem kell építési engedélyt kérni a legfeljebb 300 négyzetméter hasznos alapterületű lakóingatlanok építését megelőzően, csak egyszerű bejelentést kell tenni az építtetőnek az építés helye szerint illetékes jegyzőhöz.


DEC
29

465/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Hatálybalépés: 2015.12.30., 2016.01.01., 2017.01.01.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 207. szám

A rendelet több ponton módosította az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (Ávr.) és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendeletet (Bkr.).
Az Ávr.-ben rendelkeztek a költségvetés elektronikus rendszerben történő feltöltéséről és a tartozás állománnyal kapcsolatos intézkedésekről, továbbá a betöltetlen álláshelyekről és a hozzá kapcsolódó bérekről történő adatszolgáltatásról.
A Bkr. módosítása szerint 2016. január 1-jétől központi költségvetési szerv esetén költségvetési szerv vezetőjének a központi költségvetési szerv első számú vezetőjét kell érteni, nem pedig a fejezetet irányító szerv vezetőjét.
Ha a minisztériumi belső ellenőrzéseket külső szolgáltató bevonásával végzik, az ezzel kapcsolatos szerződés megkötéséhez ki kell kérni a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökének előzetes véleményét.
Pontosításra került, hogy az egyéb szervezetek esetében kit kell a szervezet első számú vezetőjének tekinteni.


DEC
29

484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

Hatálybalépés: 2016.01.01.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 208. szám

A rendelet módosítja a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó valamennyi kormányrendeletet. A módosítások a számviteli törvény 2016. január 1-től alkalmazandó (2015. július 04-től hatályos) változásait vezetik át az érintett Kormányrendeleteken. A változás  többek között a 224/2000. az egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságiról szóló, a 225/2000. a felszámolás számviteli feladatiról szóló, a 72/2006. a végelszámolása számviteli feladatiról szóló, a 93/2002. a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló valamint a 398/2012. a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló kormányrendeleteket érinti.


DEC
29

485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről

Hatálybalépés: 2016.01.01.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 208. szám

A NAV átszervezése kapcsán kiadott jogszabály tartalmazza az állami adóhatóság 2016-tól hatályos szervezeti felépítését és meghatározza az egyes szervezeti egységek hatáskörét és illetékességét.


DEC
30

41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

Az egyes közvetett adózási tárgyú rendeletek módosításáról

Hatálybalépés: 2016.01.01.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 209. szám

A jogszabály számos korábbi rendeletet módosít jövedéki adóval és energiaadóval,  kapcsolatosan.

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

A pénzügyi lízing KIVA vonzata

Gyakran felmerülő kérdés, hogy a pénzügyi lízing törlesztőrészletével, meg kell-e emelni a kisvállalati adó alapját? Szakértőnk megadja a választ a kérdésre.


5%-os Áfával vehetünk sertéshúst januártól

A híradások alapján sokan gondolják úgy, hogy minden serés húsféleség olcsóbb lett 2016. január 1-től, de a valóságban számos a köznyelvben sertéshúsnak nevezett termék után továbbra is 27% Áfát kell fizetni.

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Felfüggesztésre kerül a vállalatok K+F+I tevékenységét támogató pályázat!

A beérkezett támogatási kérelmek nagy számára és a rendelkezésre álló keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel az Irányító Hatóság 2016. január 11-i határnappal felfüggeszti a "Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása" című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívást. Ennek értelmében 2016. január 12-én 00 órától - a felfüggesztés esetleges feloldásáig - támogatási kérelmek nem lesznek benyújthatók.

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP-3.1.1-15)

Támogatás mértéke:

maximum 100 %

Támogatás összege: A támogatás minimális és maximális összege a felhívás területi egységre vonatkozó terület-specifikus mellékletében található, jellemzően minimum 50 M Ft, maximum 500 M Ft

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése (GINOP-2.3.4-15)

Támogatás mértéke:

maximum 100 % (a pályázó státuszától, a támogatási kategóriától és a beruházás helyszínétől függően)

Támogatás összege: minimum  4 milliárd Ft,
maximum 8 milliárd Ft

Alkoss Te is közösséget! (IFJ-GY-15-B)

Támogatás mértéke:

 maximum 90%

Támogatás összege: maximum 4 MFt

 

adozasitanacsadas.hu 06-1-237-9820 tana@saldo.hu

Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük [unsubscribe]kattintson ide,[/unsubscribe] vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.