Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2016. 11. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 10. HÉT

MÁRC
9.
2016. évi I. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról

Hatálybalépés: 2016.03.10.
Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 33. szám

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény átmeneti rendelkezéseit módosítja az új jogszabály. A változtatások értelmében a Kft-k további egy év haladékot kaptak arra vonatkozóan, hogy tőkéjüket a kötelezően előírt 3.000.000,-Ft-ra emeljék.
Egy év haladékot kaptak a gazdasági társaságok és a nonprofit szervezetek is arra hogy alapító okiratukat az új Ptk. szabályai szerint módosítsák.
MÁRC
9.
2016. évi II. törvény
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

Hatálybalépés: 2016.03.10.; 2018.01.01.
Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 33. szám

2016. 03. 10. hatállyal új fogalmak, új jogcímen adható támogatási forma és ahhoz kapcsolódó adókedvezmény került be a társasági adóról szóló törvénybe, ezzel összefüggésben módosult a sportról szóló törvény is.
MÁRC
10.
2016. évi IV. törvény
A Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Hatálybalépés: 2016.03.11.; 28. cikk szerint
Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 34. szám

A Magyar Közlöny 34. számában került kihirdetésre a magyar-iráni kettős adóztatást kizáró egyezmény, mely teljes egészében a 28. cikkben meghatározott feltételek teljesülése után lép hatályba.

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Cafetéria - Döntött az Európai Bíróság

A közelmúltban megszületett az Európai Bíróság döntése a magyar cafetéria szabályozással kapcsolatban. Az ítélet szerint uniós jogot sértenek a magyar cafetéria rendszer egyes elemei.

Bővebben

Tőkefeltöltés - Egy év haladékot kaptak a Kft-k!

2016. március 9-én a Magyar Közlöny 33. számában került kihirdetésre a 2016. évi I. törvény, mely a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény átmeneti rendelkezéseit módosítja.
A módosítás egyebek közt további egy év haladékot ad a Kft-k részére, hogy 3.000.000,- Ft-ra emeljék a tőkéjüket.

Bővebben

A közbeszerzési terv elkészítésének és publikálásának határideje: március 31.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42. §-a rendelkezik az éves közbeszerzési terv elkészítéséről. Eszerint a közbeszerzési tervet minden költségvetési év elején, legkésőbb március 31-ig kell elkészíteni, az adott évre tervezett közbeszerzési eljárásokról.

Bővebben

Közös konszolidált társaságiadó-alapra (KKTA) vonatkozó EU javaslat újratöltve

A közvetett adók szabályozásának egységesítése után, a közeljövőben a tagállamok társasági adó szabályait is egységesítené az Európai Unió.

Bővebben

SALDO ESEMÉNYEK

Véget ért a számviteli törvény és társasági adó 2016. évi változásairól és a 2015-ös üzleti év zárásával kapcsolatos teendőkről szóló előadássorozatunk.

Az előadások írásos anyagai továbbra is elérhetők az adozasitanacsadas.hu zártkörű tagi felületén.
Az előadás videoanyaga tagjaink számára hamarosan megtekinthető lesz weboldalunkon tagi bejelentkezés után.

Előadás - A munkaügyi ítélkezési gyakorlat válaszai

2016. március végén Dr. Cséffán József munkaügyi bíró, címzetes egyetemi docens, az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetője két helyszínen is előadást tart az új Munka törvénykönyv bevezetése óta kialakult joggyakorlatról.

Az előadás időpontjai és helyszínei:

Bővebben

2016. március 24. - Konzultációs nap költségvetési tagjaink részére

Márciusi költségvetési konzultációs napunkon a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésekkel kapcsolatos bírói gyakorlatról, az új Munka Törvénykönyvével és közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénnyel kapcsolatos tapasztalatokról tájékozódhatnak.

Bővebben

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében (VEKOP-5.3.2-15)

Támogatás mértéke: 100%
Támogatás összege: minimum 50 M Ft, maximum 500 M Ft

Roma szakkollégiumok támogatása (VEKOP-7.4.1-16)

Támogatás mértéke: maximum 100%
Támogatás összege: minimum 60 M Ft, maximum 130 M Ft

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP-6.1.4-15)

Támogatás mértéke: 100%
Támogatás összege: A támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra (minimum 50 millió Ft, maximum 330-1500 millió Ft)

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

MÁRCIUS 16-22.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

MÁRC
16.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
MÁRC
21.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.