Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2016. 17. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 16. HÉT

ÁPR.
19.

2016. évi XXVI. törvény

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények módosításáról

Hatálybalépés: 2016.05.01.
Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 55. szám

A május 19-én megjelent módosító törvény 2016. május 1-i hatálybalépéssel több helyen módosítja és pontosítja az alábbi jogszabályokat:
 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
  Pontosításra került többek között a jövedelem fogalma, nevesítve lett hogy a törvény alkalmazása szempontjából jövedelemnek számít az üzemanyag megtakarításra kapott, nem adóköteles jövedelem, és az Szja.tv. 1.sz. melléklete szerinti adómentes bevételek is.
 • A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
  Az álláskeresési járadékból a tartásdíj és a jogalap nélkül felvett álláskeresési ellátás mellett,
  33% erejéig levonhatóvá válik a jogalap nélkül felvett aktív korúak ellátása is.
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
  A törvény hatálya alól kikerülő fiatal felnőttek otthonteremtési támogatásának mértékét növeli meg a törvénymódosítás. E mellett az otthonteremtési támogatáshoz kapcsolódó részletszabályok is megfogalmazásra kerültek.
 • A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény
  A rehabilitációs ellátás és a rokkantsági ellátás havi összegének alsó és felső határának meghatározására a jogszabály bevezet egy új fogalmat, az alapösszeget, melynek mértéke 2016-ban 94 500,-Ft.
ÁPR.
19.

2016. évi XXVII. törvény

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról

Hatálybalépés: 2016.04.22.
Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 55. szám

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 7. §-ának módosítása kapcsán a felsőoktatási intézmény hallgatói a szakmai gyakorlatukat iskolaszövetkezeten keresztül is teljesíthetik. Az iskolaszövetkezet útján megszervezett gyakorlati képzés esetén a szakmai gyakorlatot – a szolgáltatás fogadója nyilatkozata alapján – az iskolaszövetkezet igazolhatja, feltéve, hogy a munkavégzés az iskolaszövetkezet hallgató tagjának felsőoktatási képzésben megszerzett elméleti ismereteinek felhasználását igényli, továbbá a szolgáltatás fogadója megfelel a szakmai gyakorlóhellyel, a munkavégzés tartalma pedig a szakmai gyakorlattal szemben támasztott követelményeknek.

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Közeledik a mérleg leadási határidő!
2016. május 31-ig kötelesek letétbe helyezni és közzétenni egyszerűsített éves beszámolójukat, illetve éves beszámolójukat azok vállalkozások, melyeknek december 31-e a mérleg fordulónapja.
Bővebben

Problémák a KIVA bevallási nyomtatvánnyal

Csak a bevallási határidőt követő napon javította a 16KIVA nyomtatvány ismert hibáját a NAV. Szükség esetén javasoljuk a hibás nyomtatványon benyújtott bevallás önellenőrzését.

Bővebben
Elkészült az Uniós Vámkódexhez kapcsolódó munkaprogram

A Bizottság közzé tette az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus rendszerek kifejlesztésére és telepítésére vonatkozó munkaprogramját. A dokumentum magyar nyelven is olvasható.

Bővebben

SALDO ESEMÉNYEK

Konzultációs nap vállalkozási tagjaink részére 2016. április 28-án

E havi vállalkozási konzultációs napunkon a beszámoló készítés zárlati feladatairól, a számvitelt érintő Ptk. változásokról és a társasági adó megállapításának kérdéseiről tájékozódhatnak.

Bővebben
Előadás - Költségvetési szerveket érintő gyakorlati áfa kérdések
Nagyné Véber Györgyi - a költségvetési szerveket érintő speciális áfa szabályok ismert szakértője tart előadást a Saldo Zrt. szervezésében.
Saldo-tagok kedvezményes áron vehetnek részt a rendezvényen.
Bővebben
Képzés - Bér- és TB ügyintéző kombinált képzés indul májusban

Az idő pénz! És most igazán sokat spórolhat.
Májusban induló kombinált képzésünkkel két képesítést szerezhet egy év alatt.
Bővebben
Megjelent az Adó- és Vámértesítő 2016. évi 4. száma

Az Adó- és Vámértesítő aktuális lapszáma a hét folyamán kerül megküldésre a kiadványra jogosult Saldo-tagok részére.

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Otthon Melege Program - Családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása (ZFR-CSH/2016)
Támogatás mértéke:
maximum 55 % (A támogatás maximális mértéke a megvalósítandó fejlesztés komplexitásától függően eltérő.)
Támogatás összege:
maximum 2,5 MFt (A támogatás maximális összege a megvalósítandó fejlesztés komplexitásától függően eltérő)
Zöld Forrás 2016.
Támogatás mértéke:
100%
Támogatás összege:
minimum 500 eFt,
maximum. 3 MFt

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

ÁPRILIS 27 - MÁJUS 3.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

ÁPR.
27.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
ÁPR.
29.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.