Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2016. 25. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 24. HÉT

JÚN.
15.
2016. évi LXVI. törvény

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

Hatálybalépés: 2016.06.16.; 2016.07.01.; 2016.07.16.; 2016.08.01.; 2016.09.01.; 2017.01.01.; 2017.07.01.; 2018.01.01.;

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 87. szám

A törvény nagyon sokrétű és számos jogszabályt módosított, mely módosítások közül a legfontosabbakat az alábbiakban foglaljuk össze röviden:

Személyi jövedelemadó

Legszélesebb adózói kört érintő változás az egyes meghatározott juttatások, illetve a béren kívüli juttatások újraszabályozása, részben 2016. augusztus 1-jei, illetve 2017. január 1-jei hatálybalépéssel. Újraszabályozza a mezőgazdasági őstermelővel kapcsolatos előírásokat, pontosítja az őstermelő fogalmát. Változik a nyugdíjbiztosítások kedvezményi rendszere.

Kisadózó vállalkozások tételes adója

A kisadózó vállalkozás bevételének nem lesz része a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás, a módosítás 2014. évtől visszamenőlegesen alkalmazható.

Kisvállalati adó

Kedvezően változnak a kisvállalati adó választásának feltételei. 2017. január 1-jétől jelentősen megváltozik a KIVA adóalap számítási módja, melynek alkalmazását átmeneti rendelkezések segítik elő. (Az adóalap változás kiszámítását a NAV végzi el, csökkentve ezzel a vállalkozások adminisztrációs terheit).

Társasági adó

Módosul a jogdíj alapján érvényesíthető adókedvezmény, 2017. január 1-jétől adókedvezmény vehető igénybe a műemlék karbantartás, felújítás kapcsán. Változik a kedvezményezett átalakulás, kedvezményezett eszközátruházás fogalma.

Általános forgalmi adó

2017. január 1-jétől az internet-hozzáférési szolgáltatás kedvezményes adómérték alá kerül, ugyanezen időponttól kedvezményes adókulcs vonatkozik a baromfihús és a tojás, valamint a friss tej értékesítése. Bővülnek a számlázási funkcióval rendelkező programokkal szemben támasztott követelmények.

Helyi adók

Az építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, valamint az idegenforgalmi adó mértékét az önkormányzatnak a helyi sajátosságok figyelembevételével kell megállapítania. A helyi sajátosságokat összességükben kell figyelembe venni. A helyi iparűzési adóbevallás 2017. január 1-jétől az állami adóhatósághoz is benyújtható. Változik az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adókedvezménye.

Népegészségügyi termékadó

2017. január 1-jétől többek között módosításra kerül az adalékanyag, illetve az egészségmegőrző program fogalma.

Reklámadó

A módosított jogszabály szigorú bírságolási előírások kilátásba helyezésével kötelezi a Magyarországon reklámtevékenységet végző, de Magyarországon nem letelepedett adózókat ezen adónem alá történő bejelentkezésre. Ezzel összefüggésben szigorodik a reklám-közzétevő reklám megrendelője felé irányuló nyilatkozattételi kötelezettsége. A kiszabható mulasztási bírság 10 millió forintnál kezdődik, és a felső határa 1 milliárd forint.

Társadalombiztosításról szóló törvény

2016. június 16-tól a kisadózó vállalkozás főállású kisadózó tagja a Tbj. szerint biztosítottnak
minősül.
Akik egészségügyi szolgáltatás igénybevételére megállapodást kötnek, az egészségügyi szolgáltatást csak a megállapodás megkötését követő huszonnegyedik hónap első napjától vehetik igénybe, kivéve, ha a megállapodás megkötésével egyidejűleg az előírt járulék befizetése visszamenőleg huszonnégy hónapra megtörtént (korábban hat hónap volt).


EHO törvény

az Szja. törvény változásával összhangban a béren kívüli juttatásokat terhelő EHO is módosul.

Adózás rendjéről szóló törvény

Változik a megbízható adózói, illetve a kockázatos adózói minősítés kritériuma. Új előírások vonatkoznak az automata berendezésekre. 2017. július 1-jétől kerül bevezetésre a számlázóprogramból történő elektronikus adatszolgáltatás. Módosul a fizetési könnyítés után felszámítható pótlékok mértéke. Megváltoznak a végrehajtásra vonatkozó előírások.
JÚN.
17.
2016. évi LXVIII. törvény

A jövedéki adóról

Hatálybalépés: 2016.11.01.; 2017.01.01.; 2017.01.02.; 2017.07.01.; 2017.07.02.; 2018.01.01.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 88. szám

Az új jogszabály módosította a jelenleg hatályos jövedéki törvényt is, szeptember 1-jei hatállyal. Az idén hatályba lépő módosítások leglényegesebb eleme, hogy az üzemanyag jövedéki adóját a kőolaj világpiaci árának alakulásához köti, ugyanakkor a kereskedelmi gázolaj visszatéríthetőségének mértékét is a változó jövedéki adóhoz igazítja, így 7 Ft/liter, vagy 17 Ft/liter lesz a visszaigényelhető mérték.
Az Új Jövedéki törvény több lépcsőben lép hatályba. A jelenlegi szabályozáshoz képest a szerkezeti változás a leginkább szembetűnő. Számos, eddig a végrehajtási rendeletből ismert szabály került beemelésre a törvénybe, továbbá az eddig az energia-adó törvény hatálya alá tartozó termékek – mint például a szén
ásványolajok, energiatermékek – is a jövedéki szabályozás hatálya alá kerülnek.
A Periodikában a közeljövőben részletes be fogjuk mutatni az új jövedéki törvényt.

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Kell-e adót fizetni a nyári táborozás, városi rendezvények után?

A nyári időszakban megszaporodnak a közösségi rendezvények, valamint megindul a gyermekek nyári táboroztatása, mellyel kapcsolatban gyakran merül fel kérdésként, hogy az ilyen események keretében adott étkezés és egyéb szolgáltatások kapcsán keletkezik-e adófizetési kötelezettség?
Bővebben
Lehet-e adómentes a háztartási foglalkoztatás?

Nagy segítség lehet a család életében, ha a ház körüli teendők elvégzésére, illetve a gyerekek felügyeletére, tanítására, egy magánszemélyt foglalkoztatnak.
A
háztartási foglalkoztatás megfelelő eljárás esetén minimális költség mellett legálisan kivitelezhető.
Bővebben
A BREXIT lehetséges következményei az adózásban

Június 23-án kerül sor Nagy-Britanniában a történelmi jelentőségű népszavazásra, ahol a britek az Európai Unióból való kilépésükről szavaznak.
Milyen változásokat hozhat az adózásban az Egyesült Királyság esetleges kilépése az Európai Unióból?
Bővebben

SALDO ESEMÉNYEK

Konzultációs nap június 23-án a Saldo Zrt. költségvetési partnerei részére
2016. június 23-án 10-12 óra között kerül megrendezésre havi konzultációs napunk, melyen a Saldo Zrt. szerződött költségvetési partnerei vehetnek részt.
E havi rendezvényünkön a hivatali telefonok magáncélú használatával kapcsolatos szabályokról tájékozódhatnak.
Bővebben
Előadás - A költségvetési szférában felmerülő gyakorlati személyi jövedelemadó kérdések
A Saldo Zrt. nagy szakmai tapasztalattal rendelkező adószakértője - Nagyné Véber Györgyi - tart előadást a költségvetési szférában felmerülő gyakori szja kérdésekről.

Időpont: 2016. július 7. 10.00-15.00 óra
Helyszín: Saldo Zrt. székháza - Budapest
Bővebben
Előadás - A költségvetési szerveknél dolgozók kétnapos gyakorlati áfa kurzusa

A Saldo Zrt. közismert adószakértője - Nagyné Véber Györgyi - tart kétnapos gyakorlatorientált oktatást a költségvetési szférában általános forgalmi adóval foglalkozók részére.

Időpont: 2016. július 20-21. 10.00-15.00 óra
Helyszín: Saldo Zrt. székháza - Budapest
Bővebben

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Támogatás mértéke:
100 %
Támogatás összege:
minimum 200 M Ft,
maximum 1,5 Mrd Ft
Támogatás mértéke:
maximum 100 %
Támogatás összege:
a támogatási összeg hektár alapra vetítve:
  • partmenti vízvédelmi pufferzóna kialakítása, fejlesztése esetén 400 euró/ha;
  • vizes élőhelyek kialakítása esetén 300 euró/ha

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

JÚNIUS 22-28.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

JÚN.
27.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!