Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2016. 26. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 25. HÉT

JÚN.
23.
2016. évi LXXVII. törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról

Hatálybalépés: 2016. 07. 01.; 2016. 10. 01.; 2017. 01. 01.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 90. szám

A törvény számos helyen módosítja a Polgári Törvénykönyvet. Az alábbiakban a gazdálkodást érintő legfontosabb változásokat foglaljuk össze.

Vezető tisztségviselő felelőssége
A vezető tisztségviselő által e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott károkért a jogi személy felel. A vezető tisztségviselő e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott károkért csak akkor felel a jogi személlyel egyetemlegesen, ha a kárt szándékosan okozta.

Zártkörűen működő részvénytársaság
Zártkörűen működő részvénytársaság részvényei abban az esetben nyilvánosan is forgalomba hozhatóak, ha a részvénytársaság megváltoztatja a működési formáját. Erre csakis a működési forma megváltoztatása, vagyis a zártkörűen működő részvénytársaságból nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulás, az ehhez kapcsolódó forgalomba hozatal esetén kerülhet sor.

Óvadék
Bővül az óvadékul szolgáló vagyontárgyak köre, ezzel együtt áttekinthetőbbé és egyértelműbbé válnak az óvadéki szabályok. A jövőben nemcsak fizetésiszámla követelésen, hanem betétszerződés alapján fennálló követelésen, sőt ezen túlmenően minden olyan követelésre is alapítható óvadék, amelyet jogszabály rendelkezése szerint számlavezetőként erre feljogosított intézmény a fél vagy felek rendelkezése alapján tart nyilván.

Zálogjog
A módosítások hátterében egyrészt a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendeletnek való megfelelés, másrészt a Magyar Nemzeti Bank 20/2015. (VI. 29.) rendeletében megfogalmazott célkitűzések – a banki portfóliók megtisztítása, valamint a jelzáloglevél-piac biztonságának növelése – megvalósítása áll. A legfontosabb változás, hogy a különvált zálogjog helyett újra az önálló zálogjog intézménye kerül be a törvénybe. Az újraszabályozás mellett fontos érv volt, hogy az önálló zálogjog a lakáspiaci hitelezésen keresztül hozzájárulhat a kamatszint alacsonyan tartásához, valamint a lakosság biztonságos befektetési és megtakarítási lehetőségeinek bővüléséhez.

Fiduciárius hitelbiztosíték
Az önálló zálogjog újraszabályozásához szorosan kapcsolódva a módosítás enyhíti az ún. fidúcia-tilalmat. A hatályos Ptk. valamennyi olyan kikötést semmisnek nyilvánít, amely pénzkövetelés biztosítása céljából tulajdonjog, vagy más jog, illetve követelés átruházására, vételi jog alapítására irányul. A jövőben ez a tilalom kizárólag arra vonatkozik, ha fogyasztó vállal ilyen kötelezettséget.

Értékpapír
Az érintett törvényi rész felülvizsgálatára a Ptk. és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény egymással történő megfeleltetése érdekében került sor.

JÚN.
24.
NAV közlemény

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2016. július 1-je és július 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Hatálybalépés: 2016. 07. 01.

Kihirdetésre került: Hivatalos értesítő 26. szám

A norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolásnál 2016. július 1-je és július 31-e között alkalmazható üzemanyagárak az alábbiak:

95 ólmozatlan motorbenzin: 351,-Ft/l Gázolaj: 347,-Ft/l
Keverék: 387,-Ft/l LPG autógáz: 197,-Ft/l

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Agrárkamarai tagdíj - Bevallási határidő június 30.

A kötelezetteknek 2016. június 30-ig kell benyújtaniuk az agrárkamarai tagdíj bevallásukat. A tagdíj megfizetésének határideje 2016. július 31.
Bővebben
Változik az egészségbiztosítási törvény július 1-től

A módosított jogszabály szerint már csak a Tbj. szerinti belföldi magánszemélyeknek áll fenn a biztosításuk megszűnését követően legfeljebb 45 napig az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultságuk.
Bővebben
Angliai munkavállalás a BREXIT után

A sokkoló eredménnyel zárult népszavazás után sokakban merül fel kérdésként, hogy milyen változásokat hoz a döntés a hétköznapokban. Hogyan lehet a továbbiakban munkát vállalni Angliában és mi lesz a jelenleg ott élő uniós polgárokkal?
Bővebben

SALDO ESEMÉNYEK

Konzultációs nap június 30-án a Saldo Zrt. vállalkozási partnerei részére
2016. június 30-án 10-12 óra között kerül megrendezésre havi konzultációs napunk, melyen a Saldo Zrt. szerződött vállalkozási partnerei vehetnek részt.
E havi rendezvényünkön az EKÁER rendszer szabályairól, gyakorlati kérdéseiről és várható változásairól tájékozódhatnak.
Bővebben
Előadás - A költségvetési szférában felmerülő személyi jövedelemadó kérdések a gyakorlatban
A Saldo Zrt. nagy szakmai tapasztalattal rendelkező adószakértője - Nagyné Véber Györgyi - tart előadást a költségvetési szférában felmerülő gyakori szja kérdésekről.

Időpont: 2016. július 7. 10.00-15.00 óra
Helyszín: Saldo Zrt. székháza - Budapest
Bővebben
Előadás - A költségvetési szerveknél felmerülő gyakorlati áfa kérdésekről - kétnapos kurzus

A Saldo Zrt. közismert adószakértője - Nagyné Véber Györgyi - tart kétnapos gyakorlatorientált oktatást a költségvetési szférában áfával foglalkozók részére.

Időpont: 2016. július 20-21. 10.00-15.00 óra
Helyszín: Saldo Zrt. székháza - Budapest
Bővebben

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Támogatás mértéke:
100 %
Támogatás összege:
minimum 100 e Ft;
maximum 7,5 M Ft
(pályázati kategóriánként eltérő korláttal)
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében” című (VEKOP-1.2.1-16 kódszámú) felhívás keretében a rendelkezésre álló keretösszeg kimerülésére tekintettel 2016. június 28-tól 16.00 órától a beérkezett pályázatok értékelésének idejére a támogatási kérelmek beadása átmenetileg szünetel.

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

JÚNIUS 29 - JÚLIUS 5.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

JÚN.
30.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Szállítói számla könyvelő angol és lengyel nyelvismerettel (Hatvan)

Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!