Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2016. 44. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 43. HÉT

OKT.
25.
317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet

A 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 164.

Hatálybalépés: 2016. 11. 02.

A rendeletben kihirdetésre kerültek a Szabóky Adolf ösztöndíjra jogosító hiány szakképesítések megyénként és a fővárosra lebontva.

A rendelet megyénként és a fővárosra elosztva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti, állam által elismert támogatott szakképesítések, korlátozottan támogatott szakképesítések, illetve a nem támogatott szakképesítések keretszámait a 2017/2018. tanévben induló képzésekben tekintetében.
OKT.
25.
318/2016. (X. 25.) Korm. rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletnek a középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bérrendezésével összefüggő módosításáról

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 164.

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.

A módosítás a középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők tekintetében bevezeti a bölcsődei pótlékot, melyet a jogszabály mellékletét figyelembe véve első alkalommal 2017. január hónapra tekintettel 2017. február hónapban kell kifizetni. A jogszabály egyidejűleg rögzíti, hogy ezen személyeket nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék.

OKT.
27.
322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet

A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 165.

Hatálybalépés: 2016. 11. 05.

Az ösztöndíj mértéke a Szakképzési Hídprogram első évfolyamán havi 8 ezer forint, második évfolyamán havi 10 ezer forint. A rendelet szabályozza a sikeresen teljesítő tanulók plusz ösztöndíj juttatásának feltételeit.

A 2016/2017-es tanévben első alkalommal 2017. január 15-éig kell ösztöndíjat fizetni, amennyiben a programban részt vevő tanuló tanulói jogviszonya 2017. január 1-jén fennáll.


A Szakképzési Hídprogramban részt vevő pedagógust a 2016/2017-es tanév első három hónapjára megillető pótlékok 2016. december 28-i határidővel, egy összegben kerülnek kifizetésre.
OKT.
27.
324/2016. (X. 27.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 165.

Hatálybalépés: 2016. 10. 28.

2016. november 30. napjával létrejönnek a tankerületi központok.

A módosítás rendelkezik az egyes pedagógusi munkakörben, Pedagógus I. fokozatban foglalkoztatottak Pedagógus II. fokozatba sorolásáról, tekintettel arra, hogy 2016. szeptember 1-jén öregségi nyugdíjra jogosultak lennének vagy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig, illetve a szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb idejük van hátra.

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Parlament előtt a 2017. évi adócsomag

Magyarország kormánya az Országgyűlés elé terjesztette a T/12741. számú törvényjavaslatot az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról.

A módosítások kiemelt célja az adminisztráció csökkentése, az adózás egyszerűsítése, továbbá jogtechnikai módosításokat, pontosításokat tartalmaz.
Bővebben
Megszűnt a PTGSZLAB nyomtatvány
A PTGSZLAH nyomtatványhoz nem kapcsolódik előzetes bejelentési kötelezettség. Azon adóalanyok, akik pénztárgépes nyugtaadásra kötelezettek, és ezen kötelezettségüknek nem pénztárgéppel, hanem számla kibocsátással tesznek eleget, a pénztágépes nyugta helyett kibocsátott számlákat a PTGSZLAH nyomtatványon havonta jelentik le a NAV részére.
Bővebben

Világbanki hírek

A Világbank Csoport 2017-re vonatkozó felmérése alapján a versenyképességi ranglistán Magyarország a 41. helyet foglalja el.

Bővebben

SALDO ESEMÉNYEK

Tájékoztató Saldo tagoknak

A Saldo Zrt. 2017-ben sem emeli az átalánydíjas tanácsadói szolgáltatásai díját.
Bővebben
Képzés - Kormányzati funkciók és szakfeladatok 2016.

2016. november 17. - Budapest
Részletesen bemutatjuk a 2016. január 1-én bekövetkezett változásokat, kitérünk az általános jellegű kormányzati funkciók helyes alkalmazására – mikor mit használjunk? - a gyakorlatban legtöbbször felmerülő példákon keresztül szemléltetve.
Bővebben
Képzés - Környezetvédelmi termékdíj 2016.
2016. november 22. - Budapest
A környezetvédelmi termékdíj hatályos jogszabályainak ismertetését követően szót ejtünk a termékdíjköteles termékek köréről, a mentesülési lehetőségekről, és az egyes termékekre vonatkozó speciális szabályokról.
Bővebben

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Támogatás mértéke:
max: 85 %
Támogatás összege:
nincs meghatározva
Támogatás mértéke:
100%
Támogatás összege:

max. 800 E Ft

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

NOVEMBER 1 - NOVEMBER 8.

Ezen a héten nincs adózási tennivaló.

Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!