Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2016. 46. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 45. HÉT

NOV.
8.
Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5026/2016/4. sz. határozata

A telekadó megállapítása ügyében.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 172.

A Kúria ezen döntésében kimondta, hogy a Kormányhivatal csak azon önkormányzati rendeletek, illetve önkormányzati rendeleti rendelkezések vizsgálatát kérheti a Kúriától, amelyre nézve korábban eredménytelen törvényességi felhívást bocsátott ki. Ebben az eljárásban a normakontroll kezdeményezésének előfeltétele, hogy az önkormányzati képviselő-testület megismerhesse és megtárgyalhassa a Kormányhivatal által észlelt törvényességi problémát.

A Kúria kimondta továbbá, hogy önmagában nem lehet a többi adózó szemszögéből szankciószerű adóztatásnak tekinteni a törvényes adómaximum alatti adómértéket, például az állagmegóvásra, rekultivációra ösztönző telekadót.

NOV.
11.
335/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet


Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 174.

Hatálybalépés: 2016. 12. 01.

A rendelet többek között módosította:
A) a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendeletet.

E módosítás következtében a kölcsönbeadói és a magán-munkerőközvetítői tevékenység akkor folytatható, illetve engedélyezhető, ha a kölcsönbeadó, illetve a közvetítői tevékenységet végző szervezet rendelkezik legalább egy fő heti 20 órás munkaviszony keretében foglalkoztatott olyan munkavállalóval, aki a rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt végzettséggel, képesítéssel, illetve megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A kérelmező köteles a megfelelő szakmai végzettséget igazolni.

A rendelet szabályozza az eljárást arra az esetre, ha a kölcsönbeadó, illetve magán-munkaerőközvetítő székhelyét más kormányhivatal illetősége szerinti területre helyezi át.

A rendelet beiktatott új 17/E. és 17/F. §-ai az EGT államban bejegyzett vállalkozások munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó speciális szabályokat tartalmazza.

B) a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletet.

E szerint módosult a közigazgatási határon belüli munkába járás fogalma. A módosítást követően munkába járásnak minősül a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő napi munkába járás és hazautazás is, amennyiben a munkavállaló a munkavégzés helyét – annak földrajzi elhelyezkedése miatt – sem helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel nem tudja elérni, vagy olyan helyi közösségi közlekedési eszközzel tudja elérni, amelynek közlekedési útvonalát kifejezetten a település külterületén lévő munkáltató elérhetőségének biztosítása miatt létesítették, vagy módosították.

C) az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról szóló 199/2015. (VIII. 23.) Korm. rendeletet.

E módosítás kapcsán az iskolaszövetkezeteknek fizetendő minimális szolgáltatási óradíj a minimálbér a 1,178-szorosáról a minimálbér 1,274-szeresére változik.

D) a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 15.) Korm. rendeletet.

A módosítás következtében az a munkavállaló is jogosult elhelyezkedési juttatásra, akinek a közfoglalkoztatási jogviszonya a kérelem benyújtása előtt 30 napon belül azért szűnt meg, mert határozatlan idejű vagy legalább egyéves hartározott idejű munkaviszonyt létesített. A munkáltatók köre, melynél történő elhelyezkedést kedvezményezi a jogszabály bővült a szövetkezettekkel (kivéve az iskolaszövetkezetet), egyesületekkel és az alapítványokkal.

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Olimpiai pályázat támogatása után igénybe vehető társasági adókedvezmény

Bővült a társasági adóból érvényesíthető adókedvezmények köre, így már 2016-tól lehetőség nyílik adókedvezmény érvényesítésére a "budapesti olimpia" pályázat támogatása után 2016. és 2017. években.
Bővebben
A KIVA 2017. évi legfontosabb változásai

Mindazoknak, akik a kisvállalati adózás körébe tartoznak jó hír, hogy egyszerűsödnek az adóalap meghatározásának szabályai.

E cikkünkben összegyűjtöttük a kisvállalati adó törvényi szabályozásának 2017. évi leglényegesebb változásait.
Bővebben
Már az Európai Unió Tanácsa előtt az uniós héa-reform

Az Európai Bizottság további lépéseket tett a hozzáadottérték adó (héa) - nálunk általános forgalmi adóként ismert - szabályok egységesítésére. A héa szabályok módosítás tervezetében az adócsalás megelőzése és a hatékony adóellenőrzés követelménye tükröződik.
Bővebben

SALDO ESEMÉNYEK

Konzultációs nap költségvetési Saldo tagoknak

2016. november 17-én kerül megrendezésre szokásos havi konzultációs napunk a Saldo Zrt. költségvetési tagjai részére.

Ehavi téma: Közalkalmazottakra vonatkozó képesítési követelmények a közművelődési intézményeknél
Bővebben
Adótörvény változások 2017. - Előadássorozatunk helyszínei és időpontjai elérhetőek weboldalunkon

Ahogy minden évben, idén is 6 vidéki helyszínen és Budapesten kerül megrendezésre az adótörvények változásáról szóló ankétsorozatunk, melyekre az ankétokra jogosult Saldo tagoknak a meghívókat már megküldtük. Az előadásokon Komplex és Fórum csomaggal rendelkező tagjaink mellett, előzetes jelentkezéssel bárki részt vehet külön díjazás ellenében.
Az előadásokon a NAV szakértői és a Saldo Zrt. munkatársai adnak tájékoztatást az adótörvények 2017. évi változásairól és azok gyakorlati alkalmazásáról.
Bővebben
Képzés - Környezetvédelmi termékdíj 2016.
2016. november 22. - Budapest

A környezetvédelmi termékdíj hatályos jogszabályainak ismertetését követően szót ejtünk a termékdíjköteles termékek köréről, a mentesülési lehetőségekről, és az egyes termékekre vonatkozó speciális szabályokról.
Bővebben

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Támogatás mértéke:
max: 50 %
(a Közép-magyarországi régióban 40 %), amely kollektív projekt és fiatal mezőgazdasági termelő esetén +10 %-kal növelhető.

Támogatás összege:
Egyéni projekt esetén maximum 10 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 20 millió Ft.
Támogatás mértéke:
100%
Támogatás összege:

Terület vagy tétel alapú (a génmegőrzés formájától függően): génrezervátum esetén 36-51 euró/hektár/év; géngyűjtemény esetén 17-43 euró/tétel/év; törzsültetvény esetén 175 euró/fajta/év vagy 514 euró/hektár/év.

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

NOVEMBER 16. - 22.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

NOV.
21.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!