Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2016. 49. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 48. HÉT

NOV.
29.
74/2016. (XI. 29.) FM rendelet

A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 184. 

Hatálybalépés: 2016. 11. 30.

E rendelet alapján a juh- és kecskeágazat termelési hatékonyságának növelése érdekében az apaállatok 
a) tenyészkos- vagy tenyészbaknevelő központi telepről, illetve származási okmányon szereplő tenyésztőtől – támogatási időszakban – történő megvásárlása és tenyésztésbe állítása, illetve a 
b) állattartó általi, saját állományból – támogatási időszakban – történő tenyésztésbe állítása esetén az állattartó vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult. 

A támogatás összege a saját állományból származó és a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállat esetén a támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb 
a) apaállattá minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként 45 000 forint, 
b) az „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 120 000 forint, 
c) a „K” köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 90 000 forint azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg az  állattartó és a  vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

Az  állattartó tárgyév április 1-jétől április 30-áig, illetve október 1-jétől október 31-éig terjedő időszakban – az  adott támogatási kérelem benyújtási időszakot megelőző támogatási időszak vonatkozásában – nyújthatja be a  támogatási kérelmét a  Magyar Államkincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon a Kincstárhoz.
E támogatás de minimis támogatásnak minősül. 
NOV.
29.
45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 184. 

Hatálybalépés: 2017. 04. 01.


Összhangban az uniós szabályokkal a jövedéki adó törvény újraszabályozásra kerül. A végrehajtási rendelet főbb előírásai 2017. április 1-jén lépnek hatályba.

2017. első felében a Periodika című szaklapunkban a végrehajtási rendelet lényeges változásairól részletes cikkben tájékoztatjuk ügyfeleinket.

NOV.
30.
377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelet

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 185. 

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.


A rendelet hatálya kiterjed a Magyarországon gazdasági tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 17. pontja alapján egyéni vállalkozónak, illetve az Szja tv. 3. § 18. pontja alapján mezőgazdasági őstermelőnek minősülő személyekre, valamint a nem üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre, azok gazdasági tevékenységére vonatkozóan.

A rendelet részletesen felsorolja a 2017. évi országos statisztikai adatgyűjtési program adatgyűjtéseit és adatátvételeit, a témaköröket, a rendelet mellékletei tartalmazzák ezek adattartalmát, továbbá tartalmazza a jogharmonizációs mellékletet.

NOV.
30.
Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5033/2016/3. sz. határozata

A telekadó rendelet törvényességi felülvizsgálatáról, melyben a Kúria úgy döntött, hogy törvénysértő a telekadó mértéke, ha az az érintett adótárgy értékéhez viszonyítottan aránytalan.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 185. 

A határozatban a Kúria úgy foglalt állást, hogy a helyi önkormányzatok a helyi adókról szóló törvényben szereplő különböző típusú helyi adókat nem szabályozhatnak újra települési adó néven. Települési adó formájában a növényzet földterület nagysága szerinti adóztatása valójában a telekadó alapja szerinti adóztatást jelent, ezért ellentétes a Htv. 1/A. § (1) bekezdésében foglaltakkal.
 

DEC.
02.
2016. évi CXXVII. törvény

A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 189. 

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.

A módosító törvény 44 törvény módosítását tartalmazza, adózási, számviteli szempontból áttekintve többek között az alábbiakat:

 • A jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet módosítása
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
 • A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása
 • A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosítása
 • A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása
 • A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása
 • Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása
 • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
 • A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása
 • A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény módosítása
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása
DEC.
02.
2016. évi CXXX. törvény

A polgári perrendtartásról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 190. 

Hatálybalépés: 2018. 01. 01.

A törvény 2018. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. január 1-jén és az azt követően indult ügyekben kell alkalmazni.   

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

KATA '17

A január 1-jétől életbe lépő változások az adózók nagyobb körének kínálja fel ezt az adózási módot az adótétel változatlanul hagyásával, ezen kívül az adófizetéssel kapcsolatos egyes szabályok is kedvezően alakulnak, illetve néhány részletszabály módosul.
 
Bővebben
Újabb magyar vonatkozású ítélet a héa levonási jog gyakorlásáról

A nemzeti adóhatóságok a jövőben sem tagadhatják meg a jóhiszemű vevőktől azon az alapon a héa levonásához való jogot, hogy az általuk befogadott számlán szereplő szolgáltatást nem a számla kiállítója teljesítette - amennyiben a vevő ezt nem tudhatta -, miközben meggyőződött a vevő az eladó alapvető működési feltételeiről (élő adószámmal rendelkező létező cég, igazolt képviseleti jogosultság).
 
Bővebben
Reformcsomag az EU-n belüli elektronikus  kereskedelem és online vállalkozások támogatására

A tervezett intézkedések célja a vállalkozások héakövetelmények teljesítésével kapcsolatos költségeinek csökkentése, valamint hogy a tagállamok visszanyerjék az online értékesítés során keletkező hozzáadottérték-adó kiesést.
Bővebben

SALDO ESEMÉNYEK

A héten folytatódik az előadás sorozatunk a 2017. évi adótörvény változásokról

November 28-án megkezdődött ankét sorozatunk, melyen a NAV szakértői és a Saldo Zrt. munkatársai adnak tájékoztatást a 2017. évi adóváltozásokról. Az előadásokon Komplex és Fórum csomaggal rendelkező tagjaink mellett,  előzetes jelentkezéssel bárki részt vehet külön díjazás ellenében.

Hátralévő előadásaink időpontjai és helyszínei:

dec. 7., Pécs: áfa, art - szja, tb.
dec. 8., Szeged: áfa, art
dec. 12., Szombathely: áfa, art - szja, tb.
dec. 13., Győr: szja, tb.
dec. 14., Miskolc: áfa, art - szja, tb.
dec. 15., Szeged: szja, tb.

Az előadások anyagát tagjaink részére folyamatosan elérhetővé tesszük a www.adozasitanacsadas.hu tagi zártkörű oldalán az ankét anyagok menüpont alatt.

A bővebben gombra kattintva megtekintheti az előadásokon szerezhető kreditpontokat, az előadókat és részvétellel kapcsolatos információkat.

 
Bővebben
Képzés - Cafeteria 2017. évi változásai
 
2016. december 12. - Budapest

2016. novemberében fogadják el a Cafeteria rendszerének további jelentős 2017-es változásait. Ha szeretné kiegészíteni tudását a legfrissebb módosításokkal, akkor jelentkezzen decemberi előadásunkra, ahol szakértőnk, Kissné Horváth Marianna ismerteti majd a legújabb előírásokat.
Bővebben
Képzés - A Közbeszerzési törvény 2017. évi változásai
 
2016. december 16. - Budapest

Hogyan változnak az értékhatárok és az eljárás fajták, melyek az eljárás eredményességének a feltételei, hogyan módosulnak az alvállalkozói kifizetések.

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphatnak választ a a közbeszerzési törvény módosításairól szóló előadásunkon.

Előadó Murvai László, a Saldo Zrt. közbeszerzési szakértője.

 
Bővebben
Képzés - Kormányzati funkciók és szakfeladatok videóelőadás
 
Részletesen bemutatjuk a 2016. január 1-én bekövetkezett változásokat, kitérünk az általános jellegű kormányzati funkciók helyes alkalmazására – mikor mit használjunk? - a gyakorlatban legtöbbször felmerülő példákon keresztül szemléltetve.
Bővebben
Könyvajánlat - két új kötettel bővült a Saldo Kiadó kínálata
 
Dr. Burján Ákos, Dr. Fellegi Miklós, Dr. Galántainé Dr. Máté Zsuzsanna, Dr. Kovácsné, Dr. Sipos Ágnes - Adóismeretek 2016

dr. Dézsi Zsolt, Zoltay Gergely - Vámjogi ismeretek

A kiadványok kedvezményes áron megrendelhetők a Saldo kiadó webshopjában.
Bővebben

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Támogatás mértéke:
max. 50 %
(függően a megvalósítás helyszínétől, és a pályázó KKV-besorolásától)


 
Támogatás összege:
min. 25 millió Ft
max. 250 millió Ft
Támogatás mértéke:
max. 50 %
(függően a megvalósítás helyszínétől, és a pályázó KKV-besorolásától)
Támogatás összege:

min. 5 millió Ft
max. 25 millió Ft

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

DECEMBER 7. - DECEMBER 13.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

DEC.
12.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
adozasitanacsadas.hu     06-1-237-9820     tana@saldo.hu
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!