Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2016. 50. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 49. HÉT

DEC.
05.
2016. évi CXXXV. törvény

A dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények módosításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 191. 

Hatálybalépés: 2016. 12. 21.

A törvény 2. §-a újra szabályozta a dohánytermékek, dohányterméket kiegészítő termékek fogalmát, meghatározta az új dohánytermék-kategóriákra vonatkozó szabályokat, és ezzel együtt módosította a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvényt, meghatározta az új dohánytermék-kategóriák jövedéki adóját.

A módosító törvény továbbá hatályon kívül helyezte a dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló 2014. évi XCIV. törvényt, és előírta, hogy azok a személyek, akik ezen hatályon kívül helyezett törvény szerinti fizetési kötelezettségüket teljesítették, kérelmezhetik a megfizetett hozzájárulás visszatérítését az állami adóhatóságnál. A visszatérítésre az adózás rendjéről szóló törvény adó-visszatérítésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

 
DEC.
05.
2016. évi CXXXIX. törvény

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 191. 

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.


A törvényben több fogalom módosult, többek között a csomagolás, a csomagolószer, a bérgyártás, a gépjármű fogalma, módosulnak az egyéni hulladékkezelésre vonatkozó szabályok,  egyszerűsödnek a számlazáradékolás szabályai, bővítik és aktualizálják az átalányfizetés jogcímeit, a gépjárműgyártók és forgalmazók is választhatják az átalány fizetést, tisztázódik a reklámhordózó papírok esetén adható nyilatkozatok helyzete, azaz nyilatkozat hiányában a terméket termékdíjköteles reklámhordozó papírnak kell tekinteni.

A módosító törvény melléklete tartalmazza a termékdíjátalány fizetés választása esetén a gépjárművek termékdíjköteles termék alkotórészeinek, tartozékainak átlagos tömegét és az átalánydíj összegét.

 

DEC.
06.
NAV közlemény

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a honlapján a vámtevékenységekhez vámbiztosítékként használható garancia-mintákat.


A vámjog rendelkezései szerint általános kívánalom a vámbiztosíték nyújtása, például a vámjogi szabad forgalomba helyezéskor a vámtartozás megfizetéséig, a vámraktár üzemeltetéséhez, az aktív feldolgozáshoz. A vámbiztosíték egyik formája a pénzintézet által kiállított garancia-levél – bankgarancia –, amelynek szükséges tartalmát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a pénzintézetekkel és a vámszakértőkkel közösen dolgozta ki. A közzétett garancia-mintákat alkalmazza a jövőben a pénzintézet, és a mintának megfelelő garanciát fogadja el a NAV.
 

DEC.
08.
49/2016. (XII. 8.) NGM rendelet

A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet és az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 193. 

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.


A 38/2013. (IX. 19.) NGM rendeletben 2016. évi hatályba lépéssel módosításra került többek között, az immateriális javak, tárgyi eszközök térítés nélküli átadás elszámolása,  a könyvviteli nyitás lekötött bankbetéteket érintő tételei, a XV. A megszűnés címrendi módosítások könyvviteli feladatai fejezet általános forgalmi adóval, pénzkészlettel kapcsolatos elszámolásai.
 

DEC.
10.
406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet

A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a dohánytermékek árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 195. 

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.

 

A dohánytermék-kiskereskedő köteles a készletéről, illetve annak forgalmáról külön jogszabály szerint nyilvántartást vezetni, illetve elektronikus úton adatot szolgáltatni.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget legalább naponta kell a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit részvénytársaság felé elektronikus úton eleget tenni.

A nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett termékek köre:

1. A Jöt.-ben meghatározott
a) cigaretta,
b) szivar,
c) szivarka,
d) finomra vágott fogyasztási dohány (cigarettadohány),
e) egyéb fogyasztási dohány (pipadohány),
f) bármely olyan egyéb termék, amelyet dohányzás céljából gyártanak, még abban az esetben is, ha csupán részben tartalmaz – akár géntechnológiával módosított formában, akár nem ilyen formában – dohányt.

 

2. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendeletben meghatározott
a) cigarettapapír, akár cigarettapapír-lap, akár cigarettapapír-hüvely formájában hozzák azt forgalomba,
b) füstszűrő.

3. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben meghatározott utántöltő flakon.

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Elfogadta az Országgyűlés az új adótörvényeket 1.
 

Hétfőn elfogadta az Országgyűlés Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter előterjesztését az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról.

Két cikkben foglaljuk össze az elfogadott törvényjavaslat legfontosabb előírásait.

Az első részben a személyi jövedelemadót, a társasági adót, az illetékeket és a helyi adókat illetően vázoljuk a változásokat.

 
Bővebben
Elfogadta az Országgyűlés az új adótörvényeket 2.

Cikkünk második részében az eho-t, szocho-t, KIVA-t, és a gazdasági reklámtevékenységet érintő változásokról írunk.
 
Bővebben
Francia minimálbérszabályok
 
A francia Mt. a minimálbér megfizetésének kötelezettségét írja elő a külföldi székhellyel rendelkező munkáltató által Franciaországban foglalkoztatott munkavállalók számára. A megfizetési kötelezettség nem függ a kiküldetés időtartamától, azt akár egy napos kiküldetés esetén is, valamennyi munkavállalóra nézve alkalmazni kell.
 
Bővebben

SALDO ESEMÉNYEK

Tájékoztatás a telefonos tanácsadásról
 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a telefonos tanácsadás vonalai az elkövetkező három hónapban várhatóan túlterheltek lesznek, ezért kérjük ügyfeleinket, hogy amennyiben nem sikerül elérniük kollégáinkat a Call Centeren keresztül, kérdéseiket írják meg a tana@saldo.hu e-mail címre. A tárgyban kérjük jelezzék: "telefonos visszahívást kérek".
Tagjaink részére elérhető kiadvány - A controlling alapjai
 
Dr. Körmendi Lajos - dr. Tóth Antal: A controlling alapjai c. online kiadványunk elérhető Saldo átalánydíjas szerződéssel rendelkező ügyfeleinknek a tagi zártkörű oldalon.
Bővebben
Konzultációs Nap
 
Tájékoztatjuk a Saldo tagokat, hogy az ünnepekre való tekintettel a szokásos két konzultációs napunk (december 22. és 29.) nem kerül megrendezésre.
A héten befejeződik az előadás sorozatunk a 2017. évi adótörvény változásokról

Elérkeztünk a november 28-án megkezdődött ankét sorozatunk utolsó hetéhez, melyen a NAV szakértői és a Saldo Zrt. munkatársai adnak tájékoztatást a 2017. évi adóváltozásokról. Az előadásokon Komplex és Fórum csomaggal rendelkező tagjaink mellett,  előzetes jelentkezéssel bárki részt vehet külön díjazás ellenében.

Hátralévő előadásaink időpontjai és helyszínei:

dec. 14., Miskolc: áfa, art - szja, tb.
dec. 15., Szeged: szja, tb.

Az előadások anyaga tagjaink részére elérhető a www.adozasitanacsadas.hu tagi zártkörű oldalán az ankét anyagok menüpont alatt.
 
Bővebben
Kiadó Hírei - A szavazás lezárult. Az Adóismeretek 2016 kapta a legtöbb szavazatot
 
Kiadványunk ma éjfélig a saldokiado.hu weboldalon 40% kedvezménnyel vásárolható meg.
Bővebben
Képzés - A Közbeszerzési törvény 2017. évi változásai
 
2016. december 16. - Budapest

Hogyan változnak az értékhatárok és az eljárás fajták, melyek az eljárás eredményességének a feltételei, hogyan módosulnak az alvállalkozói kifizetések.

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphatnak választ a a közbeszerzési törvény módosításairól szóló előadásunkon.

Előadó Murvai László, a Saldo Zrt. közbeszerzési szakértője.

 
Bővebben

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel (VEKOP-5.1.1-5.1.2-16)

Támogatás mértéke:
a vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.
Támogatás összege:
vissza nem térítendő támogatás összege:
min. 3 M Ft,
max. 50 M Ft;
a kölcsön összege:
min. 3 M Ft
max. 50 M Ft (az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét)
Támogatás mértéke:
a vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.
Támogatás összege:

vissza nem térítendő támogatás összege:
min. 5 M
max. 50 M Ft,
a kölcsön összege:
min. 10 M Ft
max. 145 M Ft (az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét)

Támogatás mértéke:
a vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke max. 35%, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön összegének aránya max. 75% lehet.
Támogatás összege:

vissza nem térítendő támogatás összege
min. 17,5 M Ft
max. 175 M Ft
a kölcsön összege:
min. 20 M Ft
max. 300 M Ft (a vissza nem térítendő támogatás összegének kisebbnek kell lennie a kölcsön összegénél)

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

DECEMBER 14. - DECEMBER 20.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

DEC.
15.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
DEC.
20.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
adozasitanacsadas.hu     06-1-237-9820     tana@saldo.hu
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!