Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2016. 52. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 51. HÉT

DEC.
19.
Közlemények a szerzői jogdíjakról

Kihirdetésre került: Hivatalos Értesítő 63.

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.


1) Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleményei:

- a zeneművek nyilvánosság számára egyedi lehívásra („on demand”) hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről,

- az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről,

- a rádió- vagy televízió-műsorok egyidejű, változatlan, csonkítatlan továbbközvetítői, valamint kódoltan eredeztetett rádió- vagy televízió-műsorok kódoldás után vagy (át)kódoltan történő nyilvánossághoz közvetítésében közreműködők („kábelszervezetek”) által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről,

- a hangfelvételen többszörözött, illetve filmalkotásokba foglalt, videón vagy DVD-n többszörözött zeneművekre megállapított mechanikai jogdíjakról,

- az irodalmi és zeneművek sugárzás útján, vezetékkel vagy egyéb módon a nyilvánossághoz történő közvetítéséért, kódoltan történő eredeztetéséért fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről.

2) Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabásai:

- a rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről,

- az előadás-sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének díjáról és a felhasználás egyéb feltételeiről,

- a hangfelvétel nem visszatérő díjazásra jogosult előadóművészeit megillető éves kiegészítő díjazásról és annak felosztásához szükséges adatszolgáltatásról,

- a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) közös díjszabása a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak sugárzás útján, továbbá vezetékkel vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről.

3) A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleményei:

- a filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (pl. DVD, Blu-ray) többszörözött példányonkénti terjesztése után 2017. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről,

- a filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra („on demand”) hozzáférhetővé tétele fejében 2017. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről,

- a filmalkotások nyilvános előadással történő felhasználása után 2017. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről,

- a filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése után 2017. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről.

4) A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület 2017. évi díjszabása.

5) A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) díjszabása a hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történő többszörözéséért fizetendő hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről.

6) A Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye a fénymásolással vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökkel történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról.

DEC.
19.
2016. évi CLXXI. törvény

A közteherviselést és az állami szervek feladatellátását érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXI. törvény.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 209.

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.


A törvénymódosítás a személyi jövedelemadóról szóló törvényt módosította az alacsony adókulcsú államban szerzett egyéb jövedelemmel kapcsolatban, illetve a társasági adó törvényben módosította az ellenőrzött külföldi társaság fogalmát, valamint az ezzel kapcsolatos adóalap növelő és csökkentő tételeket. A módosítás szabályozta a 10 százalékos személyi jövedelemadó alkalmazásának feltételeit.

DEC.
19.
CLXXIII. törvény

Az egyszerű bejelentés körének bővítésére és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 209.

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.


A törvénymódosítás a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése, valamint műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése és a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépület kormányrendeletben meghatározottá átalakítása és ezen építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés esetén szabályozza a bejelentést, és az ahhoz csatolandó kivitelezési dokumentációt.

DEC.
20.
2016. évi CLXXVII. törvény

A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 210.

Hatálybalépés: 2016. 12. 21.


Az Egyezmény az alábbi adókra terjed ki:

Magyarország esetében: a személyi jövedelemadó és a társasági adó.
Az Ománi Szultánság esetében: a jövedelemadó.

DEC.
20.
2016. évi CLXXIX. törvény

A civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 210.

Hatálybalépés: 2017. 01. 01. és 2017. 03. 01.


A módosítás az alábbi törvényeket érinti:

  • a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény,
  • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény,
  • a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény,
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény.
DEC.
20.
2016. évi CLXXX. törvény

A Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 210.

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.


2017. évtől november 12-e a Szociális Munka Napja, amely a személyes gondoskodást nyújtó intézményeknél, szolgáltatóknál munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap.

DEC.
20.
Köf.5025/2016/4. sz. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 210.

Hatálybalépés: 2016. 12. 20.


A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5025/2016/4. számú határozatában az alábbi kérdésekben foglalt állást:

  • túllépi a törvényi kereteket az a települési adóra vonatkozó önkormányzati rendelet, amelynek alanya általánosságban a természetes személy,
  • az önkormányzati rendeletnek egyértelműen utalnia kell arra, ha egyes rendelkezései – az egész rendelethez képest – eltérő időben lépnek hatályba,
  • a helyi adó rendeletnek az adókötelezettség minden feltételére ki kell terjednie, az adókötelezettséget indokolatlanul nem lehet párhuzamos helyi normában szabályozni.
DEC.
21.
Köf.5021/2016/3. sz. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 212.

Hatálybalépés: 2016. 12. 21.


A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5021/2016/3. számú határozata kimondta, hogy a helyi helyi önkormányzatoknak a telekadó mértékének meghatározása során tekintettel kell lenni a telkek – közművesítettségében, közúton történő megközelíthetőségében rejlő – értékére is.

DEC.
22.
NAV közlemény

A 2017. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról.


Kihirdetésre került: Hivatalos Értesítő 64.

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.


A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat.

Ólmozatlan motorbenzin ESZ - 95 348 Ft/l
Gázolaj 360 Ft/l
Keverék 384 Ft/l
LPG autógáz 201 Ft/l


Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

DEC.
22.
562/2016. (XII. 22.) NGM rendelet

A bürokráciacsökkentéssel érintett egyes miniszteri rendeletek módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 213.

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.


A rendelet többek között módosítja a munkáltató által a munkaviszony megszűnésekor kiállítandó „Igazolólap az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapításához” adatlap kötelező tartalmát a 34/2009. (XII.30.) SZMM rendeletben. 2017. január 1-től újra fel kell tüntetni az igazolólapon a munkaviszony megszüntetésének, megszűnésének a módját. A rendelet kiegészült továbbá a nevelőszülői jogviszony megszűnésekor alkalmazandó igazolólap kiállítására vonatkozó szabályokkal.

DEC.
23.
459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 216.

Hatálybalépés: 2017. 01. 01.


A Korm. rendelet a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben meghatározott ajánlatkérő nettó egymillió forintot elérő vagy meghaladó, de a nemzeti értékhatárokat el nem érő értékű, a törvényben meghatározott tárgyra irányuló beszerzések megvalósításakor követendő eljárásról rendelkezik.

Szabályozza a beszerzések előkészítését, a kivételeket, az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a beszerzések ellenőrzését.

A hatálybalépése után megkezdett beszerzésekre és megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Óévbúcsúztató áfa-hírek az Unióból
Franciaországban 2017 tavaszán tartanak elnökválasztást. A konzervatív Fillon ígéretei közt szerepel a francia áfakulcs 2%-os növelése, mellyel mérsékelné a tao-t és a járulékokat.
Bővebben

SALDO ESEMÉNYEK

Tájékoztatás a telefonos tanácsadásról
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a telefonos tanácsadás vonalai az elkövetkező három hónapban várhatóan túlterheltek lesznek, ezért kérjük ügyfeleinket, hogy amennyiben nem sikerül elérniük kollégáinkat a Call Centeren keresztül, kérdéseiket írják meg a tana@saldo.hu e-mail címre. A tárgyban kérjük jelezzék: "telefonos visszahívást kérek".
Konzultációs Nap
Tájékoztatjuk a Saldo tagokat, hogy az ünnepekre való tekintettel a szokásos két konzultációs napunk (december 22. és 29.) nem kerül megrendezésre.

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Civil szervezetek működési célú támogatása 2017. (NEA-17-M)

Támogatás mértéke:
90 %
Támogatás összege:
min. 100 e Ft
max. 3 M Ft
Támogatás mértéke:
100 %
Támogatás összege:

min. 100 e Ft
max 1,2 M Ft

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

DECEMBER 28. - 2017. JANUÁR 3.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

DEC.
30.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!