Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2017. 4. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 3. HÉT

JAN.
17.
1/2017. (I. 17.) AB határozat

Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadott, a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény 7. § (4) bekezdése, valamint a 12. § (2) bekezdése a) és c) pontjai alaptörvény-ellenességének megállapításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 6. szám

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadott, a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény (T 12234. irományszám) 7. § (4) bekezdése, valamint a 12. § (2) bekezdés a) és c) pontjai alaptörvény-ellenesek. Tehát alaptörvény-ellenes, hogy közigazgatási felsőbíróságként a Fővárosi Törvényszék járjon el.

Döntése indokolásában az Alkotmánybíróság az államfő által leírt érveket elfogadva kimondta, hogy a támadott rendelkezések sértik a jogbiztonságot, a jogállamiság követelményét, ugyanis azokat nem egyszerű, hanem minősített, kétharmados többséggel kellett volna elfogadnia az Országgyűlésnek.

Az alkotmányellenesnek nyilvánítás alapja, hogy a közigazgatási felsőbíróság lényegében egy új bíróság, ezért a bírósági szervezetrendszerről szóló sarkalatos törvény módosítása nélkül, egyszerű többségű törvénnyel nem lehet alkotmányosan létrehozni.

Az alkotmányellenességet támasztja alá továbbá, hogy a törvény olyan hatáskört ad a közigazgatási felsőbíróságként eljáró Fővárosi Törvényszéknek, amelyet a médiatörvény sarkalatos törvényi rendelkezése korábban már más bíróság hatáskörébe és kizárólagos illetékességébe utalt. Harmadrészt a törvény alaptörvény-ellenes módon utalja a választási bizottságok közigazgatási tevékenységével kapcsolatos pereket a közigazgatási felsőbíróságként eljáró bíróság hatáskörébe.

Ezen alkotmánybírósági döntés kihat az állampolgárok államigazgatási – adóhatósági vagy önkormányzati – határozatok törvényességi felülvizsgálatára.

A törvény alkotmányellenesnek minősített §-ai nem lépnek hatályba 2018. január 1-jével, amely nappal a törvény többi előírása hatályba lép.

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Közeleg a munkáltatói adómegállapítás választására vonatkozó határidő
2017. január 31.-ig van lehetősége a munkavállalónak választania, hogy a munkáltató készítse el a 2016 évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallását (16NY30) feltéve, ha annak elkészítését a munkáltató vállalja.
Bővebben
Elindult a minimálbér-bejelentési portál Németországban

Németországban bejelentési kötelezettség mellett foglalkoztathatja munkavállalóit minden külföldi székhellyel rendelkező munkáltató. 2016. december 31-ig ennek a kötelezettségnek eddig csak faxon lehetett eleget tenni. Ez év január elsejétől a munkáltatók már on-line is eleget tehetnek bejelentési kötelezettségüknek.

Bővebben

SALDO ESEMÉNYEK

Konzultációs nap vállakozási Saldo tagoknak

2017. január 26-án kerül megrendezésre szokásos havi konzultációs napunk a Saldo Zrt. vállalkozási tagjai részére.

E havi téma: 2017. évi áfa változások
Bővebben
Képzés - KIVA a gyakorlatban 2017

Budapest, 2017. március 3.
Előadó: Varga Hajnalka (okleveles adószakértő)

2017. január elsejével jelentősen megváltozott a kisvállalati adó szabályozása. Előadásunkon megtudhatják mire érdemes odafigyelni, melyek az adónem buktatói és előnyei.
Bővebben
Képzés - Elektronikus számlázás 2017

Budapest, 2017. március 28.
Előadó: Czöndör Szabolcs (NAV Főosztályvezető)

Az előadáson többek között az egyre inkább elterjedő elektronikus számlázással szemben támasztott jogszabályi követelményekről, gyakorlati megvalósításának lehetőségeiről, stb. lesz szó.
Bővebben
A héten megjelenő kiadványaink

2017. 4. hetében kapják kézhez kiadványra jogosult vállalkozási és költségvetési ügyfeleink (Saldo tagjaink) az alábbi szakkönyveket, folyóiratokat:

Periodika 2017/1-2. szám
Adónaptár 2017
Adó- és Vámértesítő 2017/1. szám
Surányi Imréné: Cafetéria 2017 - Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben
Bővebben

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Támogatás mértéke:
a projekt típusától és a pályázó besorolásától függően 25-80%
Támogatás összege:

min. 200 M Ft, max. 450 M Ft

Támogatás mértéke:
max. 100%
Támogatás összege:

Az átalányalapú támogatási összeg (a támogatott tevékenységtől és az érintett fafajtól függően) 303-3076 eurónak megfelelő forintösszeg/ha között változik.

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

JANUÁR 25-31.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

JAN.
25.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
JAN.
31.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!