Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2017. 5. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 4. HÉT

JAN.
23.
8/2017. (I. 23.) Korm. rendelet

A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 8. szám

Hatályba lépés: 2017. január 24.

 
A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki kulturális illetménypótlékra jogosult, és esetében a kulturális illetménypótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg.

A rendelet 2018. január 1-jén hatályát veszti.
JAN.
23.
9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 8. szám

Hatályba lépés: 2017. január 24.

 
A rendelet előírja, hogy községi könyvtár kivételével könyvtárban az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki a rendeletben meghatározott képesítési követelményeknek megfelel, továbbá a könyvtári minőségirányítás területén 120 órás képzés keretében szerzett ismeretekkel rendelkezik vagy a magasabb vezető beosztás ellátására irányuló pályázata benyújtásakor ilyen képzésben vesz részt, és azt igazolja.

A rendelet melléklete tartalmazza a kulturális illetménypótlék mértékét a pótlékalap %-ában.
JAN.
23.
1/2017. (I. 23.) MvM rendelet

A Miniszterelnökséget vezető miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről.
 

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 8. szám

Hatályba lépés: 2017. január 24.

 
A rendelet tartalmazza a közbeszerzési referens, valamint a statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit.
JAN.
23.
3/2017. (I. 23.) FM rendelet

A tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről.
 

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 8. szám

Hatályba lépés: 2017. január 24.

 
A rendelet szerinti támogatásra az a tejtermelő gazdasággal rendelkező mezőgazdasági termelő vagy gazdaság jogosult, aki vagy amely 2016. április 30-án tejhasznú tehénállománnyal rendelkezett, továbbá 2017. április 30-án tejhasznú tehénállománnyal rendelkezik, és a 2017. április 30-ai tejhasznú tehénállománya nem haladja meg a 2016.április 30-i állományt.
JAN.
23.
4/2017. (I. 23.) FM rendelet

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2016–2019 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 8. szám

Hatályba lépés: 2017. január 24.

 
A rendelet alapján az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a Magyar Méhészeti Nemzeti Programban foglaltak szerint vehető igénybe támogatás többek között az alábbi célokra:
 • a méhészeti képzés országos koordinálása, méhegészségügyi ismeretek gyűjtésének és terjesztésének támogatása,
 • regionális rendezvény, kongresszus, nemzetközi rendezvény, konferencia, kiállítás, szakmai
tanulmányút szervezése és az azokon való részvétel, valamint elméleti ismeretterjesztés támogatása,
 • szaktanácsadó-hálózat működtetésének támogatása,
 • bemutató méhészetek látogatásának támogatása,
 • méz és méhészeti termékek kinyeréséhez és kiszereléséhez, valamint léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása,
 • termelői mézesüveg gyártásához szükséges formagarnitúra beszerzésének támogatása,
 • a méhbetegségek felismeréséhez és a védekezéshez szükséges ismeretek átadásához szükséges képzések támogatása,
 • kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszere kialakításának és fenntartásának
támogatása,
 • vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása,
 • a méhészeti termékek elemzését végző laboratóriumok támogatása.
JAN.
24.
NAV Közlemény

Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2017. február 1-je és február 28-a között alkalmazható üzemanyagárakról
 

Kihirdetésre került: Hivatalos Értesítő 2017. évi 5. szám

Hatályba lépés: 2017. január 24.


A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat.
 

Ólmozatlan motorbenzin ESZ - 95 370 Ft/l
Gázolaj 382 Ft/l
Keverék 405 Ft/l
LPG autógáz 203 Ft/l
 
Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Kell-e 2017-ben nyilatkozat az önkéntes kölcsönös biztosítosító pénztári munkáltatói hozzájárulás esetén?
 
2017. január 1-jétől az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári munkáltatói tagdíj hozzájárulás csak a magánszemély nyilatkozata után minősülhet egyes meghatározott juttatásnak.
Bővebben
Ismerkedjen a Periodikával
 
Múlt héten kapták kézhez Saldo tagjaink a Periodika c. szakmai folyóiratunk 2017. évi 1-2. összevont számát. A folyóirat kereskedelmi forgalomban nem kapható. A kiadvány a legaktuálisabb szakmai témákhoz kapcsolódva tartalmaz gyakorlati példákkal bővített cikkeket. A kiadvány 2017. január 1-jétől a legaktuálisabb szakmai témákhoz kapcsolódva tartalmaz gyakorlati példákkal bővített cikkeket.

Honlapunkon Petricskó Mariann: Változások a kisvállalati adóban c. cikkből olvashatnak egy részletet ízelítőül.
Bővebben
Uniós kkv-s héacsomag: az Ön véleménye is számít!

Magyar nyelven is megjelent az Európai Bizottság nyilvános konzultációjának kérdőíve a héairányelv rendelkezéseinek kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozásáról. Cél, hogy a felülvizsgálat a lehető legszélesebb érintetti kör bevonásával történjen.

 
Bővebben

SALDO ESEMÉNYEK

Képzés - 2017. januárjában életbe lépő adó- és járulékváltozások

Veszprém, 2017. február 15.
Előadók: Farkasné Gondos Krisztina, Táborossyné Dr. Morvai Zsuzsanna, Barabás Miklós

A változásokat  - mint egészségbiztosítás, nyugellátás, családi kedvezmény, szja, első házasok kedvezménye, szocho, eho stb. - a társadalombiztosítás és bérszámfejtés területén dolgozó, a szakmát jól ismerő és gyakorlott előadóktól hallhatják.
Bővebben
Képzés - 2016. évi költségvetési beszámoló készítése, zárlati feladatok

Budapest, 2017. február 23.
Előadó: Lilliné Fecz Ildikó (okl. könyvvizsgáló)

Az előadó példákkal nyújt segítséget a költségvetési szférában dolgozó kollégáknak az esedékes költségvetési beszámoló elkészítéséhez és a zárlati feladatok elvégzéséhez.
Bővebben
Képzés - Ingatlanokkal kapcsolatos áfa szabályok változása 2017.

Budapest, 2017. február 28.
Előadó: Vira Sándor (Saldo Zrt. tanácsadó, okl adószakértő)

Az ingatlannal kapcsolatos áfa szabályok 2017. január elsejétől alapjaiban változtak meg. Új ingatlan fogalom került bevezetésre. Kollégánk a téma jogi hátterének bemutatása után beszélni fog az ingatlanok értékesítéséről, bérbeadásáról, szó lesz többek között az ingatlan lízingről, adólevonásról, stb.
Bővebben
Kiadó - Év eleji akció a Saldo Kiadónál

Akár 80%-os kedvezménnyel vásárolhat még ezen a héten szakkönyveket, tankönyveket. 
Bővebben

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Támogatás mértéke:
a fejlesztés helye szerinti település besorolásától függően:
 • az 1. célterület (magánszemély) esetében 50-65%;
 • a 2. célterület (önkormányzatok) esetében 75-95%.
Támogatás összege:
 • az 1. célterület (magánszemély) esetében maximum 6,2 M forint;
 • a 2. célterület (önkormányzatok) esetében maximum 50 M forint, de tanyánként legfeljebb 8 M forint.

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

FEBRUÁR 1-7.

Ezen a héten nincs adózással összefüggő tennivaló.

adozasitanacsadas.hu     06-1-237-9820     tana@saldo.hu
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!