Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2017. 6. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 5. HÉT

JAN.
31.
4/2017. (I. 31.) KKM közlemény

A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény 2–5. §-ának hatálybalépéséről.

Kihirdetésre került: Hivatalos Értesítő 2017. évi 6. szám

Hatályba lépés: 2016. augusztus 4.


A Közlemény tartalmazza továbbá a Megállapodás Magyarország és az egyes további részes államok közötti hatálybalépésének naptári napját, az alábbiak szerint:

Argentína: 2016. augusztus 30.
Bermuda: 2016. augusztus 4.
Brit Virgin-szigetek: 2016. szeptember 8.
Dél-Afrika: 2016. szeptember 5.
Feröer-szigetek: 2016. szeptember 7.
Guernsey: 2016. augusztus 4.
India: 2016. szeptember 6.
Jersey: 2016. augusztus 4.
Kajmán-szigetek: 2016. augusztus 4.
Korea: 2016. augusztus 4.
Man-sziget: 2016. augusztus 4.
Mexikó: 2016. szeptember 26.
Norvégia: 2016. szeptember 7.
Seychelle-szigetek: 2016. szeptember 23.
Turks és Caicos-szigetek: 2016. szeptember 8.
JAN.
31.
6/2017. (I. 31.) KKM közlemény

Magyarország és a Luxemburgi Nagyhercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi XCI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről.

Kihirdetésre került: Hivatalos Értesítő 2017. évi 6. szám

A 2015. évi XCI. törvénnyel a Magyar Közlöny 2015. július 2-i 96. számában kihirdetett, Magyarország és a Luxemburgi Nagyhercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény hatályba lépéséhez szükséges belső jogi előírások teljesítésére vonatkozó, diplomáciai úton küldött utolsó jegyzék kézhezvételének napja 2016. december 27., ezért az Egyezmény hatálybalépésének napja: 2017. január 26.

FEB.
3.
23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet

A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 16. szám

Hatályba lépés: 2017. március 1.


A rendelet a munkásszállás fogalmát a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 8.6. pontjára hivatkozással határozza meg.

Támogatás nyújtható a helyi önkormányzat, valamint önkormányzati társulás részére munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához. A támogatás annak a helyi önkormányzatnak, valamint önkormányzati társulásnak nyújtható, amely

- a munkásszállás építéséhez, felújításához nyújtott támogatás iránti kérelmét a beruházás megkezdése előtt benyújtja,
- a beruházási költségek legalább 40 százalékát saját forrásból biztosítja,
- rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal,
- az építendő munkásszállás terveivel rendelkezik, és a munkásszállás azokból megállapíthatóan megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek, továbbá
kötelezettséget vállal arra, hogy
  • a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza,
  • a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a hatósági szerződés megkötését követő 3 hónapon belül megkezdi,
  • a beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított egy éven belül, új munkásszállás építése esetén két éven belül befejezi,
  • a munkaadóval szerződést köt,
  • vállalja, hogy a munkásszállás működtetése céljából legalább 4 fő álláskeresőt alkalmaz.

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Ügyfélkapu hiányában hogyan kérhetjük az adóbevallási tervezetet a NAV-tól?
A 2016-os jövedelemről főszabályként a vállalkozási tevékenységet nem folytató, illetve általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemélyek bevallását az adóhatóság készíti el.
Bővebben
Az új jövedéki törvényhez kapcsolódó bejelentési kötelezettségek első határideje 2017. február 28.

2017. április 1-jén hatályba lépő új jövedéki adóról szóló törvény átmeneti rendelkezései szerint a törvényben meghatározott adóalanyoknak kell nyilatkozniuk arról, hogy a tevékenységüket

  • változatlan formában,
  • módosítva kívánják folytatni, illetőleg
  • be kívánják fejezni.
Bővebben
Fehér könyv: az első hivatalos Brexit-dokumentum

A Brexit után Nagy-Britannia távozik az egységes belső piacról, a britek nem lesznek részei az EU-s vámuniónak. Sok magyart is érint a bevándorlás politika és a Nagy-Britanniában élő EU-s állampolgárok jogainak kérdése.
Bővebben

SALDO ESEMÉNYEK

Ankétsorozat a számviteli törvény és társasági adó 2017. évi változásairól és a 2016-os üzleti év zárásával kapcsolatos teendőkről

Előadás-sorozatunk Budapesten és 6 vidéki városban kerül megrendezésre.

Előadók:
Botka Erika - NGM főosztályvezető
Ácsné Molnár Judit - NAV osztályvezető
Kökényesiné Pintér Ilona - Saldo Zrt., igazgató helyettes, okl. könyvvizsgáló
Stieberné Hörcsik Mária - Saldo Zrt., gazdasági adótanácsadó, okl. könyvvizsgáló
Bertalanné Danó Katalin - Saldo Zrt., gazdasági adótanácsadó

Helyszínek és időpontok:
Debrecen - február 16.
Budapest - február 21.
Győr - február 23.
Miskolc - március 2.
Szeged - március 7.
Zalaegerszeg - március 9.
Pécs - március 13.


Ügyfeleinknek hamarosan küldjük a meghívót.

Az előadásokon Komplex és Fórum csomaggal rendelkező tagjaink mellett, előzetes jelentkezéssel bárki részt vehet külön díjazás ellenében.
Az előadások anyagát tagjaink részére elérhetővé tesszük a www.adozasitanacsadas.hu tagi zártkörű oldalán az ankét anyagok menüpont alatt.
A bővebben gombra kattintva megtekintheti az előadásokon szerezhető kreditpontokat, az előadókat és részvétellel kapcsolatos információkat.
Bővebben
Ízelítő a 2017. évi adótörvény változásai című ankét-sorozatunk videoelőadásából

Tavaly év végi két előadásunk felvétele is elérhetővé vált online, SALDO tagi felületünkön.

Az Általános forgalmi adó és ahhoz kapcsolódó változások 2017. című előadásunkból Saldo tagsággal nem rendelkező ügyfeleink is ízelítőt kaphatnak honlapunkon.
Bővebben
Képzés - 2016. évi költségvetési beszámoló készítése, zárlati feladatok

Budapest, 2017. február 23.
Előadó: Lilliné Fecz Ildikó (okl. könyvvizsgáló)

Az előadó példákkal nyújt segítséget a költségvetési szférában dolgozó kollégáknak az esedékes költségvetési beszámoló elkészítéséhez és a zárlati feladatok elvégzéséhez.
Bővebben
Képzés - Ingatlanokkal kapcsolatos áfa szabályok változása 2017.

Budapest, 2017. február 28.
Előadó: Vira Sándor (Saldo Zrt. tanácsadó, okl adószakértő)

Az ingatlannal kapcsolatos áfa szabályok 2017. január elsejétől alapjaiban változtak meg. Új ingatlan fogalom került bevezetésre. Kollégánk a téma jogi hátterének bemutatása után beszélni fog az ingatlanok értékesítéséről, bérbeadásáról, szó lesz többek között az ingatlan lízingről, adólevonásról, stb.
Bővebben
Képzés - OKJ Adótanácsadó tanfolyam

OKJ-s tanfolyamunk tervezett indulása 2017. február 21. Képzésünk teljes mértékben kontakt formában zajlik, ahol minden segítséget megadunk a sikeres vizsgához, a tanfolyam elvégzéséhez.
Bővebben

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Támogatás mértéke:
100%
Támogatás összege:

maximum 887.799.000 Ft, a Felhívás 1.2. pontjában meghatározott megyei forrás-meghatározás figyelembevételével.

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

FEBRUÁR 8-14.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

FEB.
10.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
FEB.
13.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!