Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2017. 8. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 7. HÉT

FEB.
13.
30/2017. (II. 13.) Korm. rendelet

A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 21. szám

Hatályba lépés: 2017. február 21.

A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet kiegészül a könnyű műanyag zacskó, a műanyag, a műanyag zacskó, a nagyon könnyű műanyag zacskó, az oxidatív úton aprózódó műanyag zacskó fogalmával.

A módosító rendelet előírja, hogy a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) szerinti hajlékonyfalú műanyag hordtasaknak vagy hordtáskának minősül a módosító rendelet szerinti műanyag zacskó, a könnyű műanyag zacskó, valamint az oxidatív úton aprózódó műanyag zacskó. Viszont nem minősül a Ktdt. szerinti hajlékonyfalú műanyag hordtasaknak vagy hordtáskának a módosító rendelet szerinti nagyon könnyű műanyag zacskó.

A módosító rendelet előírja, hogy az a gyártó, akit a Ktdt. szerint a csomagolás létrehozására felhasznált csomagolószer tekintetében termékdíjkötelezettség vagy termékdíj-fizetési kötelezettség nem terhel, nyilvántartást vezet, mely nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

  • a csomagolás létrehozására felhasznált csomagolószer jellege, fajtája és mennyisége (kg),
  • a visszavett, felhasznált, újrahasznált csomagolás anyagkategória szerinti mennyisége (kg),
  • az átvett és a gyűjtött csomagolási hulladék fajtája, mennyisége (kg),
  • az alapanyagként, anyagában, energetikailag vagy egyéb módon hasznosított csomagolási hulladék fajtája, mennyisége (kg).
FEB.
15.
33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 23. szám

Hatályba lépés: 2017. február 17.


A rendelet a a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjtvhr.) 5. számú mellékletét módosította a szociális ágazati összevont pótlék vonatkozásában.

Továbbá előírta, hogy a szociális ágazati összevont pótléknak a közalkalmazott 2017. január hónapra tekintettel folyósított illetményével ki nem fizetett részét 2017. március hónapban kell kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2017. január 1-jét követően, de 2017. február 17-ét megelőzően létesül, vagy 2016. december 31-ét követően, de 2017. február 17-ét megelőzően megszűnik, akkor a kifizetés időarányosan történik.

FEB.
16.
1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet

Az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 24. szám

Hatályba lépés: 2017. február 24.


A rendelet előírja, hogy az energetikai auditról az energetikai auditor és – ha az energetikai auditor energetikai auditáló szervezet keretében látja el tevékenységét – az energetikai auditáló szervezet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján közzétett nyomtatvány kitöltésével és elektronikus úton történő beküldésével teljesíti az adatszolgáltatást.

A rendelet részletesen meghatározza az elkészített energetikai audittal kapcsolatos adatszolgáltatás adattartalmát.

A 2016. évre vonatkozó auditálási tevékenységről 2017. május 31-ig kell adatot szolgáltatni. A 2016. évre vonatkozó közreműködő szervezeti tevékenységről pedig 2018. január 31-ig kell a jelentést benyújtani.

FEB.
16.
2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet

A nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 24. szám

Hatályba lépés: 2017. február 24.


A rendelet alapján az adatszolgáltató nyilatkozik arról, hogy nagyvállalatként, szakreferens igénybevételére köteles nagyvállalatként vagy szakreferens igénybevételére köteles kis- és középvállalkozásként szolgáltat adatot.

A rendelet meghatározza az adatszolgáltatás tartalmát. Az adatszolgáltató a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján közzétett nyomtatvány kitöltésével és elektronikus úton történő beküldésével teljesíti az adatszolgáltatást.

Az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet adatszolgáltatását a szakreferens nyújtja be a gazdálkodó szervezet nevében.

Az első adatszolgáltatást nagyvállalatok esetén 2017. június 30-áig, nagyvállalatnak nem minősülő energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet esetén 2018. június 30-áig kell teljesíteni.

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Egyéni vállalkozók figyelem! Nyakunkon a 16SZJA bevallási határidő
Közeleg az egyéni vállalkozók jövedelemadó bevallási határideje. Mivel 2017. évben ez a nap 25-re, szombatra esik, ezért az egyéni vállalkozóknak 2016. évre vonatkozó jövedelemadó bevallási határideje 2017. február 27-e lesz.
Bővebben
Mit tegyünk, ha a NAV nem fogadja a NAV_J30-as nyomtatványt?

Amennyiben az érintett adózók a korábbi R01-R04E nyomtatványok valamelyikén adták le nyilatkozatukat a jövedéki engedélyes tevékenységük folytatásról és/vagy befejezéséről, azok a J30 és J30E nyomtatványok elektronikus beküldéséhez nem érvényesek.
Bővebben
Adómentesség megtagadása a VIES-nyilvántartásba vétel hiánya alapján: döntött az EU Bírósága
Újabb fontos döntést hozott az Európai Unió Bírósága a Közösségen belüli termékértékesítés adómentességének feltételei kapcsán az Euro Tyre (az Euro Tyre BV holland vállalkozás portugáliai fióktelepe) és az Autoridade Tributária e Aduaneira (Portugál Adó- és Vámhatóság) között, a portugál hatóság által az Euro Tyre által Közösségen belüli termékértékesítésnek minősített számos ügylet hozzáadottérték-adó (héa) alól történő mentesítésének megtagadása tárgyában indított eljárásban, a C-21/16. sz. ügyben.
Bővebben

SALDO ESEMÉNYEK

Konzultációs nap vállalkozási Saldo tagoknak

2017. február 23-án kerül megrendezésre szokásos havi konzultációs napunk a Saldo Zrt. vállalkozási tagjai részére.

E havi téma:
Részletkérdések az új jövedéki törvény hatályba lépése kapcsán
Bővebben
Ankétsorozat a számviteli törvény és társasági adó 2017. évi változásairól és a 2016-os üzleti év zárásával kapcsolatos teendőkről

Előadók:
Botka Erika - NGM főosztályvezető
Ácsné Molnár Judit - NAV osztályvezető
Kökényesiné Pintér Ilona - Saldo Zrt., igazgató helyettes, okl. könyvvizsgáló
Stieberné Hörcsik Mária - Saldo Zrt., gazdasági adótanácsadó, okl. könyvvizsgáló
Bertalanné Danó Katalin - Saldo Zrt., gazdasági adótanácsadó

Múlt héten elindult előadás-sorozatunk hátralévő helyszínei és időpontjai:

Győr - február 23.
Miskolc - március 2.
Szeged - március 7.
Zalaegerszeg - március 9.
Pécs - március 13.


Az előadásokon Komplex és Fórum csomaggal rendelkező tagjaink mellett, előzetes jelentkezéssel bárki részt vehet külön díjazás ellenében.

Az előadások írásos anyaga tagjaink részére elérhető a www.adozasitanacsadas.hu tagi zártkörű oldalán az ankét anyagok menüpont alatt.
A bővebben gombra kattintva megtekintheti az előadásokon szerezhető kreditpontokat, az előadókat és részvétellel kapcsolatos információkat.
Bővebben
A héten megjelenő kiadványaink

2017. 8. hetében kapják kézhez kiadványra jogosult vállalkozási és költségvetési tagjaink az Adó- és Vámértesítő 2017. évi 2. számát.
Ügyféltájékoztatás

Tájékoztatjuk Tisztelt Saldo tagjainkat, hogy 2017. február 24-én, pénteken a telefonos ügyfélszolgálatunk technikai okok miatt 12 óráig lesz elérhető.

Megértésüket köszönjük.
Bízza könyvelését, bérszámfejtését a Saldo Zrt-re

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Saldo Zrt. kibővítette szolgáltatásainak körét. A jövőben cégünk könyvelési, bérszámfejtési feladatok elvégzését is vállalja: számviteli feladatok folyamatos feldolgozását, vevő és szállító folyószámla nyilvántartását, áfa kimutatást, mérleg-, eredménykimutatás készítését, bérszámfejtést, tb ügyintézést, stb.

További kérdés esetén keressen bennünket bizalommal a penzugy@saldo.hu e-mail címen vagy a 06-1-237-98-62-es telefonszámon.
Képzési ajánlataink

Ingatlanokkal kapcsolatos áfa szabályok változása 2017.

Budapest, 2017. február 28.
Előadó: Vira Sándor (Saldo Zrt. tanácsadó, okl adószakértő)

Számviteli szabályzatok aktualizálása 2017

Budapest, 2017. március 2.
Előadó: Bihari Ágnes (okl. könyvvizsgáló, adószakértő, adótanácsadó)

KIVA a gyakorlatban

Budapest, 2017. március 3.
Előadó: Varga Hajnalka (okl. adószakértő)
Bővebben

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Támogatás mértéke:
100%
Támogatás összege:

min. 20-70 M Ft
max. 100-724 M Ft
(a felhívás területspecifikus mellékletében foglaltak szerint, megyénként eltérően)

Támogatás mértéke:
100%
Támogatás összege:

min. 470 M Ft
max. 530 M Ft

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

FEBRUÁR 22-28.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

FEB.
27.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
FEB.
28.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!