Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2017. 10. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 9. HÉT

MÁR.
01.
2017. évi I. törvény

A közigazgatási perrendtartásról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 30. szám

Hatályba lépés: 2018. január 1.

A törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a közigazgatási jogviták elbírálása iránti közigazgatási perben és az egyéb közigazgatási bírósági eljárásban, ugyanakkor a törvény hatálya nem terjed ki azon közigazgatási jogviták elbírálására, amelyekre törvény más bírósági eljárási szabályok alkalmazását rendeli.

A törvény tartalmazza a bíróság feladatát, a felek kötelezettségeit, a közigazgatási jogvitát, a közigazgatási bírói út, a polgári perrendtartás szabályainak alkalmazását. Részletesen tartalmazza a közigazgatási ügyben eljáró bíróságokat, a bíróság összetételét, a bíróság tagjainak jogait és kötelezettségeit, a kizárás szabályait.

Részletes szabályokat tartalmaz a hatáskörre és az illetékességre, az eljáró bíróság kijelölésére, a felekre és az érdekeltekre, beleértve a perképesség, a felperes, az alperes, a pertársaság fogalmakat, az érdekelt fogalmát, az érdekelt perbelépését, a perbeli jogutódlás szabályait.

Előírja a képviselet részletes szabályait, továbbá egyéb általános szabályokat tartalmaz a beadványra, az elektronikus technológiák és eszközök alkalmazására, a pénzbírságra, az eljárás félbeszakadására és felfüggesztésére, a költségekre.

A törvény második része előírásokat tartalmaz a keresetre, a keresetlevél alapján történő intézkedésre, az azonnali jogvédelemre, a perelőkészítésre, az egyezségre és közvetítésre, a bírósági közvetítésre, a tárgyalásra, a tárgyaláson kívüli elbírálásra, a bizonyításra, az eljárás megszüntetésére.

A harmadik rész a bírósági határozatokkal, a határozatok joghatásaival és teljesítésével foglalkozik.

A negyedik rész a perorvoslatokkal, és az alkotmányjogi panasz esetén követendő eljárással kapcsolatos szabályokat tartalmazza, részletesen tárgyalja a fellebbezés, a felülvizsgálat, a perújítás előírásait.

Az ötödik rész a különös közigazgatási perekkel és egyéb közigazgatási bírósági eljárásokkal foglalkozik, többek között az egyszerűsített per, a mulasztási per, a marasztalási per, valamint a nem közigazgatási szerv ellen indított per különös szabályaival. Tartalmazza az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló, valamint a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettségének elmulasztása miatti eljárások előírásait.

MÁR.
01.
2017. évi II. törvény

A közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 30. szám

Hatályba lépés: 2017. március 16.


A törvény módosítja az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényt, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvényt, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt, valamint az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvényt.

(A törvény módosításról részletesen írtunk a Heti Hir-Adó cikkei között.)

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Korlátolt felelősségű társaságok tőkeemelési kötelezettsége
2017. március 15-éig kell felemelni a Kft-nek 3 millió forintra a jegyzett tőkét. Amennyiben a törvényességi felügyeleti eljárás keretében a tőkeemelés, vagy az átalakulás, egyesülés nem kényszeríthető ki, akkor a cégbíróság megindíthatja a Kft-vel szemben a kényszertörlési eljárást.
Bővebben
Kihirdették az illetéktörvény változásairól szóló jogszabályt

A törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, vagyis 2017. március 16-tól lehet az új rendelkezéseket alkalmazni. A jogszabályváltozás következtében az építésügyi eljárási szabályokkal összefüggésben is több illeték csökkent vagy megszűnt.
Bővebben
Áfaszabály változások Csehországban
2017. április 1-jén lépnek hatályba a cseh Áfa törvény új rendelkezései. A módosítások egyrészt az adócsalásokkal szembeni kormányzati fellépést erősítik, másrészt az Európai Unió Tanácsa által – az EU Bíróságának döntéseivel összhangban – jóváhagyott, utalványokra vonatkozó héaszabályoknak való megfelelést teremtik meg.
Bővebben

SALDO ESEMÉNYEK

Ankétsorozat a számviteli törvény és társasági adó 2017. évi változásairól és a 2016-os üzleti év zárásával kapcsolatos teendőkről

Előadók:
Botka Erika - NGM főosztályvezető
Stieberné Hörcsik Mária - Saldo Zrt., gazdasági adótanácsadó, okl. könyvvizsgáló

Előadás-sorozatunk hátralévő helyszínei és időpontjai:

Zalaegerszeg - március 9.
Pécs - március 13.


Az előadásokon Komplex és Fórum csomaggal rendelkező tagjaink mellett, előzetes jelentkezéssel bárki részt vehet külön díjazás ellenében.

Az előadások írásos anyaga tagjaink részére elérhető a www.adozasitanacsadas.hu tagi zártkörű oldalán az ankét anyagok menüpont alatt.
A bővebben gombra kattintva megtekintheti az előadásokon szerezhető kreditpontokat, az előadókat és részvétellel kapcsolatos információkat.
Bővebben
Kérdezzen Lilliné Fecz Ildikótól

2017. március 13-án, hétfőn délelőtt személyesen Lilliné Fecz Ildikónak tehetik fel költségvetési számvitellel kapcsolatos kérdéseiket telefonon Saldo tagsággal rendelkező ügyfeleink.
Bővebben
Szerezze meg kreditpontjait 2017-ben is a Saldo Zrt-nél!

Képzési ajánlataink


Elektronikus számlázás

Budapest, 2017. március 28.
Előadó: Czöndör Szabolcs (NAV főosztályvezető)

Ellenőrzés, önellenőrzés számvitele

Budapest, 2017. április 5.
Előadó: Bihari Ágnes (okl. könyvvizsgáló, adószakértő, adótanácsadó)
Bővebben

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

MÁRCIUS 8-14.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

MÁR.
10.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
MÁR.
13.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!