Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2017. 11. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 10. HÉT

MÁR.
07.
8/2017. (III. 7.) MvM rendelet

A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 33. szám

Hatályba lépés: 2017. március 8.

A rendelet 1. melléklete módosította a 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. mellékletét, az „56 Alapítvány, jogi személyiségű intézménye és szervezeti egysége megnevezésű csoportja” az „565 Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége” alcsoportot követően kiegészült az „566 Kormány által létrehozott alapítvány”alcsoporttal, egyidejűleg hatályát veszti a „8 Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység” főcsoport.

MÁR.
07.
Köf.5042/2016/5. számú határozat

Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata telekadó mértékével kapcsolatban.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 33. szám

A döntésben leírtak szerint az önkormányzatnak az önkormányzati rendelet megalkotása során nemcsak a saját gazdálkodási követelményeihez igazodva kell kivetni az adót, hanem figyelemmel kell lennie a helyi sajátosságokra, valamint az adóalanyok teherviselő képességére.
A bíróság az eddigi kúriai határozatokon túlmenően hivatkozott az Alkotmánybíróság 1558/B/1991. AB határozatára, amely szerint, ha adó címén olyan elvonást tartalmaz egy norma, amely az adóalany ellehetetlenülését eredményezi, az már nem adó. A bíróság szerint az Alaptörvény rendelkezéseinek az önkormányzati jogszabályokban is érvényesülniük kell, ebből viszont az következik, hogy az önkormányzat által a rendeletben megállapított helyi adónak összefüggésben kell állni a vagyontárgy értékével. E körben hivatkozott a bíróság az Alaptörvény XXX. cikkére.

A Kúria telekadóval kapcsolatos gyakorlatához tartozik továbbá a Köf.5047/2015/3. számú határozatában rögzített azon tétel, hogy a telekadó konfiskáló jellegének eldöntése esetén tekintettel kell lenni a több évet átfogó adóztatási gyakorlatra, a tulajdon értékének változására, és egyéb körülményekre is.

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

2017. évi társasági adóelőleg bevallása
A 1629 jelű bevallás elvégzi ugyan a 2016. évi igénybevehető társasági adókedvezmény számítását, de jelenleg a nyomtatványba beépített képlet hibás a 2017. július 1-jétől 2018. június 30-áig terjedő időszakra vonatkozó előleg számításakor, ha az adóalany adókedvezményt érvényesít.
Bővebben
Kitolódott az egyesületek és alapítványok létesítő okiratának új Ptk. szerinti módosításának határideje!

A Ptk. 2017. januári módosításai következtében a nyilvántartásba bejegyzett, illetve a bejegyzés alatt álló egyesület és alapítvány a 2017. január 1-jét követő első létesítő okirat módosítással együtt köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg az új Ptk. szabályainak.
Bővebben
EU Bíróság: nincs kedvezményes áfakulcs a digitális könyvek elektronikus úton történő értékesítésekor
Nem sérti az egyenlő bánásmód elvét a nyomtatott kiadványokra vonatkozó kedvezményes áfa mérték digitális könyvek, elektronikus újságok és folyóiratok elektronikus értékesítésére történő alkalmazásának kizárása – állapította meg az Európai Unió Bírósága.
Bővebben

SALDO ESEMÉNYEK

Véget ért a számviteli törvény és társasági adó 2017. évi változásairól és a 2016-os üzleti év zárásával kapcsolatos teendőkről szóló előadás-sorozatunk.
Az előadások írásos anyagai továbbra is elérhetők az adozasitanacsadas.hu zártkörű tagi felületén.

Az előadás videoanyaga tagjaink számára hamarosan megtekinthető lesz weboldalunkon tagi bejelentkezés után.

Következő ankét-sorozatunk, melyen újabb kreditpontok szerezhetők, várhatóan ősszel kerül megrendezésre.

Köszönjük részvételüket!
Bízza könyvelését, bérszámfejtését a Saldo Zrt-re

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Saldo Zrt. kibővítette szolgáltatásainak körét. A jövőben cégünk könyvelési, bérszámfejtési feladatok elvégzését is vállalja: számviteli feladatok folyamatos feldolgozását, vevő és szállító folyószámla nyilvántartását, áfa kimutatást, mérleg-, eredménykimutatás készítését, bérszámfejtést, tb ügyintézést, stb.

További kérdés esetén keressen bennünket bizalommal a penzugy@saldo.hu e-mail címen vagy a 06-1-237-98-62-es telefonszámon.
Képzés - Még csatlakozhat az OKJ Adótanácsadó tanfolyamunkra!

Hetente két alkalommal, kedden és csütörtökön a kora esti órákban.
Bővebben

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Támogatás mértéke:
40%
Támogatás összege:

max. 700 e Ft

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

MÁRCIUS 15-21.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

MÁR.
16.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
MÁR.
20.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!