Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2017. 12. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 11. HÉT

MÁR.
16.
2017. évi IX. törvény

A Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 37. szám


Az Egyezmény tartalmazza a személyi hatályt, az Egyezmény alá tartozó adókat, a belföldi illetőségű személy, a telephely, a vállalkozások, a kapcsolt vállalkozások, a vagyon fogalmát, szabályozza az ingatlan vagyonból származó jövedelem, a vállalkozási nyereség, a nemzetközi szállítás, az osztalék, a kamat, a jogdíj, az elidegenítésből származó nyereség, a munkaviszonyból származó jövedelem, az igazgatók tiszteletdíja, a művészek és sportolók, a nyugdíjak, a közszolgálat, a tanulók, a tanárok és oktatók, valamint az egyéb jövedelem adóztatását.
Előírásokat tartalmaz a kettős adóztatás elkerülésére, az egyenlő elbánásra, a kölcsönös egyeztetési eljárásra, az információcserére, a vitarendezésre.

Hatálybalépés:

A szerződő államok diplomáciai úton értesítik egymást arról, ha az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső követelményeknek eleget tettek.
Az Egyezmény ezen értesítések közül a későbbinek a kézhezvételét követő 30. napon lép hatályba és rendelkezései mindkét Szerződő Államban alkalmazandók:
  • a forrásnál levont adók tekintetében az Egyezmény hatálybalépésének évét követő első naptári év január 1-jén vagy azt követően keletkezett jövedelmekre,
  • az egyéb jövedelemadók és a vagyonadók tekintetében az Egyezmény hatálybalépésének évét követő első naptári év január 1-jén vagy azután kezdődő bármely adóévre kivethető adókra.
MÁR.
16.
2017. évi XIII. törvény

Egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 37. szám

Hatályba lépés:
2017. 03. 24.


A törvény módosította az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényt, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt, a honvédek jogállasáról szóló 2012. évi CCV. törvényt, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési eljárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényt.

Mivel a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, tehát már 2017. évben is munkaszüneti nap lesz a Nagypéntek.
MÁR.
16.
2017. évi XIV. törvény

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 37. szám

Hatályba lépés:
2017. 03. 21.


A törvénymódosítás előírja, hogy lakóingatlanra legalább a kikiáltási ár 70%-ának – fogyasztóval kötött szerződésen alapuló követelés behajtása esetén legalább a kikiáltási árának – megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását megelőző 6 hónapban is ebben volt.

Ehhez kapcsolódó előírás, hogy az árverés sikertelen, ha nem tettek vételi ajánlatot, vagy a felajánlott vételár nem érte el az ingatlan becsértékének felét, vagy lakóingatlan esetében az előző bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén a becsérték összegét, illetve annak 70%-át.

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Mi történik, ha egy kft. nem emelte meg a jegyzett tőkéjét március 15-ig?
A kft-nek eddig a határidőig volt lehetősége felemelni 3 millió forintra a jegyzett tőkét, vagy amennyiben erre nem volt fedezet, úgy dönthetett arról, hogy átalakul betéti társasággá vagy közkereseti társasággá, ahol a jogszabály nem határoz meg minimum jegyzett tőkét, vagy elhatározhatta megszűnését is.
Bővebben
Megoldhatatlan probléma az EKAER rendszerben?
Lehetetlen helyzetet teremt az EKAER szabályozás bizonyos helyzetekben a Közösségből történő kockázatosnak minősülő termék beszerzése esetén.
Bővebben
Uniós jogot sért a német útdíj rendszer

A német útdíjbeszedési rendszer (deutsche Pkw-Maut) még mindig tartalmaz olyan elemeket, amelyek az uniós jog megsértésének minősülnek. Az útdíjat ugyanis csak a német gépjármű adó fizetésre kötelezettek vonhatják le (a külföldi állampolgárságúak értelemszerűen nem).

Bővebben

SALDO ESEMÉNYEK

Konzultációs nap költségvetési Saldo tagoknak

2017. március 23-án kerül megrendezésre szokásos havi konzultációs napunk a Saldo Zrt. költségvetési tagjai részére.

E havi téma: értékcsökkenés, értékvesztés elszámolásának szabályai a költségvetési szerveknél
Bővebben
Képzés - EKAER gyakorlat és tapasztalatok

Budapest, 2017. március 30.
Előadó: Polcz Attila (NAV pénzügyőr, dandártábornok) és Szabó Károly (NAV dandártábornok)

Az EKAER rendszer bevezetésének hatásai, jogszabályváltozásainak bemutatása után, az ellenőrzések tapasztalataiból, esettanulmányok ismertetésével gyakorlati példákon keresztül tudhatnak meg ügyfeleink többet az EKAER rendszerről.
Bővebben
Képzés - Ellenőrzés, önellenőrzés számvitele

Budapest, 2017. április 5.
Előadó: Bihari Ágnes (okl. könyvvizsgáló, adószakértő, adótanácsadó)

Az előadáson egy esettanulmányon keresztül mutatja be az előadó, hogy többek között a szakember munkája során milyen hibákkal, hibahatásokkal találkozhat, hogyan kell a hibát a beszámolóban, kiegészítő mellékletben szerepeltetni, illetve, hogyan kell könyvelni az ellenőrzés, önellenőrzés megállapításait.
Bővebben
A héten megjelenő kiadványaink

2017. 12. hetében kapják kézhez kiadványra jogosult vállalkozási és költségvetési ügyfeleink (Saldo tagjaink) az alábbi folyóiratokat:

Periodika 2017/3. szám
Periodika Különszám 2017 (x-es tábla)
Adó- és Vámértesítő 2017/3-4. szám

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Támogatás mértéke:
100%
Támogatás összege:

min. 200 M Ft
max. 312,5 M Ft

Támogatás mértéke:
max. 100%
Támogatás összege:

min. 50 M Ft
max. 300 M Ft

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

MÁRCIUS 22-28.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

MÁR.
27.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!