Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2017. 13. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 12. HÉT

MÁRC.
23.
2017. évi XXI. törvény

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 43. szám

Hatályba lépés: 2017. július 1., 2.


A törvénymódosítás alapján az új jövedéki törvény hatályba lépése 2017. július 1. lesz (2017. április 1. helyett), ennek megfelelően módosulni fog a törvény végrehajtására kiadott 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet is.

A törvénymódosítás meghatározza a lé nélküli alkoholos gyümölcs, a töltőfolyadék, valamint új dohánytermék-kategóriák fogalmát (cigarettának, szivarnak, szivarkának, fogyasztási dohánynak, töltőfolyadéknak nem minősülő dohánytermékek).

Dohánygyártmányt és alkoholterméket csak zárjeggyel ellátva bocsáthat szabadforgalomba forgalmazási céllal az adóraktár engedélyese, importálhat az importáló és lehet belföldön forgalmazni, a törvénymódosítás meghatározza a kivételeket.

Új mentesülési jogcím, hogy többek között mentesül az adófizetési kötelezettség alól az adóraktár engedélyese az előállított, legfeljebb 8,5 liter tiszta szesz/100 kilogramm alkoholtartalmú csokoládéra, – az alkoholtartalmú italok kivételével – legfeljebb 5 liter tiszta szesz/100 kilogramm alkoholtartalmú egyéb élelmiszerre, lé nélküli alkoholos gyümölcsre és az ezek előállításához felhasznált sörre, csendes és habzóborra, egyéb csendes és habzó erjesztett italra, köztes alkoholtermékre vagy alkoholtermékre.

A jövedéki adó mértéke
a) a cigarettára 16 200 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 25 százaléka, de legalább 29 200 forint ezer darabonként,
b) a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka, de legalább 4 180 forint ezer darabonként,
c) a finomra vágott fogyasztási dohányra és az egyéb fogyasztási dohányra 17 300 forint kilogrammonként,
d) a töltőfolyadékra 55 forint milliliterenként,
e) az új dohánytermék-kategóriák dohányt tartalmazó, vagy dohánnyal együtt fogyasztott,
ea) egyszer használatos termékeire 10 forint darabonként (szálanként),
eb) folyadékára 70 forint milliliterenként.

Az átmeneti rendelkezésben foglalt határidők is módosulnak. A törvénymódosítás átmeneti intézkedése, hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (régi Jöt.) szerinti adóraktári engedéllyel, bejegyzett kereskedői engedéllyel, bejegyzett feladói engedéllyel, felhasználói engedéllyel vagy jövedéki engedéllyel rendelkező személy, aki tevékenységét 2017. június 30-át követően folytatni kívánja, 2017. május 15-ig nyilatkozatot nyújt be.
Nyilatkozik, hogy a tevékenységét változatlan formában, módosítva vagy az engedélyek összevonásával kívánja tovább folytatni, valamint adóraktári engedélyes, bejegyzett kereskedői engedélyes adatszolgáltatását az állami adó- és vámhatóság által biztosított információs rendszeren vagy közvetlen elektronikus adatkapcsolaton keresztül kívánja teljesíteni az elektronikus engedély kiadását követően.
Továbbá nyilatkozik a módosító törvénynek megfelelő jövedéki biztosíték számításáról és nyújtásának módjáról, tervezett időpontjáról, valamint arról, hogy az új engedély kiadását követően a szabadforgalomba bocsátásról azonnali vagy napi adatszolgáltatást kíván teljesíteni 2017. július 1-jétől.
A NAV illetékes Igazgatósága a bejelentés alapján elkészíti az engedélyokirat tervezetét és május 31-éig megküldi, amelyre június 9-ig lehet észrevételt tenni.
Ha a nyilatkozni köteles jövedéki adóalany (adóraktár, stb.) elmulasztotta a nyilatkozat-tételi kötelezettséget, a NAV illetékes igazgatósága április 15-éig tájékoztatja a nyilatkozat elmulasztásának jogkövetkezményéről.

Az adóraktár elektronikus nyilvántartási kötelezettsége 2018. január 1-jén lép hatályba.
MÁRC.
24.
NAV Közlemény

Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2017. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról.

Kihirdetésre került: Hivatalos Értesítő 2017. évi 15. szám

Hatályba lépés: 2017. március 24.


A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat.

Ólmozatlan motorbenzin ESZ - 95 373 Ft/l
Gázolaj 380 Ft/l
Keverék 409 Ft/l
LPG autógáz 218 Ft/l


Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát kérni.

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Március 31-éig kell adatszolgáltatást teljesíteni a KATA-sokról a NAV részére


Az adózónak a tárgyévet követő év március 31-ig adatot kell szolgáltatni a NAV részére a kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, adószámáról és a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, ha azt számla alapján juttatta, és annak összege a tárgyévben meghaladta az 1 millió forintot.

Bővebben
A változó és változatlan normatívák
A gyakorlati képzési normatíva kormányrendelet módosítása értelmében az első melléklet hamarosan hatályon kívül helyezésre kerül. Az új 3. sz. melléklet - mely az államilag elismert szakképesítések súlyszorzóit határozza meg -, valamint a jogszabály átmeneti rendelkezései fontos információkat tartalmaznak a hozzájárulásra kötelezettek havi és éves bevallásában.
Bővebben
Uniós vita a fordított adózásról és a digitális tartalmakról

Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsának márciusi ülésén sem jött létre megállapodás az általános fordított adózási mechanizmus ideiglenes alkalmazásáról és az általános héa mértéktől való eltérés lehetőségéről az elektronikus kiadványok tekintetében.

Bővebben

SALDO ESEMÉNYEK

Konzultációs nap vállalkozási Saldo tagoknak

2017. március 30-án kerül megrendezésre szokásos havi konzultációs napunk a Saldo Zrt. vállalkozási tagjai részére.

E havi téma: a társasági adó alapjának helyes megállapítása.
Bővebben
Képzési ajánlataink - Szerezze meg kreditpontjait 2017-ben is a Saldo Zrt-nél!

Továbbképzés:

Regisztrált mérlegképes könyvelők 2 napos továbbképzése
Budapest, 2017. április 12-13.

Előadások:

Ellenőrzés, önellenőrzés számvitele

Budapest, 2017. április 5.
Előadó: Bihari Ágnes (okl. könyvvizsgáló, adószakértő, adótanácsadó)

Társadalombiztosítási kerekasztal

Szombathely, 2017. április 19.
Előadó: Horváth Tibor (BFKEPSZ főosztályvezető), Barabás Miklós és dr. Táborossyné Morvai Zsuzsanna (társadalombiztosítási szakemberek)
Bővebben

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Támogatás mértéke:
csekély összegű (de minimis) támogatásként:
max. 100%
képzési támogatásként: max. 50-70%
Támogatás összege:

min. 3 M Ft
max. 50 M Ft

Támogatás mértéke:
max. 100%
Támogatás összege:

min. 30 M Ft
max. 225 M Ft

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

MÁRCIUS 29 - ÁPRILIS 4.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

MÁRC.
31.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!