Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2017. 14. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 13. HÉT

MÁRC.
27.
2/2017. évi (III. 27.) IM rendelet

A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 44. szám

Hatályba lépés: 2017. március 28.


A rendelet módosította a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet (Cvhr.) 5. § (3) bekezdését, melynek alapján az egyszerűsített cégeljárás esetében, továbbá a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság és az egyéni cég esetében a cég bejegyzésének közzététele ingyenes.

Ezen előírást a 2017. március 16. napján vagy azt követően indult cégbejegyzési eljárásokban lehet alkalmazni azzal, hogy az esetlegesen már befizetett közzétételi költségtérítés kérelemre visszatérítendő a Cvhr. 10. § (1) bekezdés e) pontja alapján.

Hatályát veszti továbbá az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 4/2006. (I. 26.) IM rendelet.
MÁRC.
28.
2017. évi XXIV. törvény

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 45. szám

Hatályba lépés: 2017. április 27.


A törvénymódosítás alapján egyszerű bejelentéssel történik
a) a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó új lakóépület építése,
b) műemlék kivételével, a meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése, valamint
c) az a) és b) pontban foglalt építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés.

A természetes személy építtető egyszerű bejelentéssel bejelenti a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépületet érintő építési tevékenységet, ha azt saját lakhatás biztosítása céljából végzi és az így megépült új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz.
A természetes személy építtető – műemlék kivételével – egyszerű bejelentéssel bejelenti a meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó bővítésére irányuló építési tevékenységet, ha azt saját lakhatása biztosítására szolgáló lakóépület tekintetében végzi.

A törvénymódosítás meghatározza az egyszerű bejelentés módját és az ezzel kapcsolatos részletszabályokat.

MÁRC.
29.
4/2017. évi (III. 29.) NGM rendelet

Az egyes pénzügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 46. szám

Hatályba lépés: 2017. március 30.


A rendelet pontosította a fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról szóló 43/2013. (X. 1.) NGM rendeletet, továbbá a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendeletet.

Módosította a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett adózónak az online pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról szóló 39/2016. (XI. 15.) NGM rendeletet az igénylési határidők vonatkozásában.

A támogatás a 2016. december 31-ig kért támogatás igénybevételére jogosító egyedi kóddal, valamint a rendeletben meghatározott határidőig kért üzembe helyezési kóddal 2017. április 30-ig üzembe helyezett, legkésőbb 2017. április 30-ig a rendelet szerinti műszaki követelményeknek való megfelelést igazoló forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgépek után igényelhető.

Támogatás iránti kérelem, valamint az eladási ár támogatás összegével megegyező részének kiutalása iránti kérelem 2017. május 15-ig nyújtható be az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az állami adó- és vámhatósághoz. A határidő jogvesztő, igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

MÁRC.
30.
5/2017. évi (III. 30.) NGM rendelet

Egyes NGM rendeleteknek a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezései hatálybalépése kapcsán szükséges módosításáról

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 47. szám

Hatályba lépés: 2017. július 1.


A rendelet a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendeletet módosította.

A rendelet kiegészült egy VIII/A. fejezettel, amely a zárjegy, hivatalos zár szabályait tartalmazza.
Szabályozza többek között

  • a zárjegy általános szabályait,
  • a zárjegy megrendelését,
  • a zárjegy kiadását,
  • a zárjegy előállítási költségét,
  • a zárjegy alkalmazását,
  • adatszolgáltatást a zárjegy-készletváltozásról,
  • a zárjegyfelhasználás elszámolását,
  • a párlat zárjegyre vonatkozó különös szabályokat,
  • a hivatalos zár előírásait.


A rendelet mellékletei tartalmazzák az adóraktári nyilvántartás és az adóraktár Jöt. 24. § szerinti adatszolgáltatásának, a felhasználói engedélyes által vezetett nyilvántartás, a jövedéki engedélyes kereskedői nyilvántartás és a belőle teljesítendő adatszolgáltatás (jövedéki termékenként), a jövedéki kiskereskedő által üzemanyagtöltő állomás forgalmáról vezetett nyilvántartás, az egyszerűsített adóraktári engedély adattartalmát, a zárjegyek leírását.

Hatályát veszti az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvényben megjelölt vámtarifaszámok alkalmazásáról szóló 45/2003. (XII. 29.) PM rendelet.

MÁRC.
31.
69/2017. évi (III. 31.) Korm. rendelet

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosításáról


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 48. szám

Hatályba lépés: 2017. április 3.


A rendelet melléklete tartalmazza a keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámokat a 2017. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetén.

MÁRC.
31.
71/2017. évi (III. 31.) Korm. rendelet

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 48. szám

Hatályba lépés: 2017. március 31., 21 óra


A rendelet alapján az új jövedéki szabályozás 2017. július 1-jén lép hatályba.

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Jelentős módosulás a reklámadóban 2017. június 1-től


A nemzetgazdasági miniszter 2017. március 28-án benyújtotta törvényjavaslatát a reklámadóról szóló törvény módosításáról. Az új előírások közt szerepel többek között, hogy az eddig befizetett reklámadó egy része visszajár (várhatóan visszafizetik) a vállalkozásoknak.

Bővebben
2015. évi jóváhagyott osztalék kimutatása a 2016. évi beszámolóban
A számviteli törvény 2016. évtől hatályos módosítása miatt, a törvényben foglalt átmeneti szabályoknak megfelelően a 2015. évi (előző évi) adatokat a 2016-os szabályoknak megfelelően kell bemutatni.

Cikkünkben táblázatos formában, két példán keresztül mutatjuk be, hogyan alakulnak a mérleg és eredménykimutatás adatai osztalékfizetés és ennek elmaradása esetén.
Bővebben
Új dokumentációs kötelezettség a nemzetközi együttműködés jegyében


Parlament előtt az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló T/14679. számú törvényjavaslat. A benyújtott tervezettel a magyar törvényhozás az adózás területét érintő, kötelező automatikus információcserére vonatkozó 2016/881/EU tanácsi irányelv átvételét végzi el. A tagállamoknak erre 2017. június 4-ig van lehetőségük, a rendelkezéseket 2017. június 5-től már alkalmazni kell.

Bővebben

SALDO ESEMÉNYEK


Bővebben
Képzési ajánlataink

Ellenőrzés, önellenőrzés számvitele

Budapest, 2017. április 5.
Előadó: Bihari Ágnes (okl. könyvvizsgáló, adószakértő, adótanácsadó)


Magyarországi fióktelepek adózása, magyar adóalanyok külföldön végzett tevékenységének adózása

Budapest, 2017. április 24.
Előadók a Saldo Zrt. munkatársai:
Kökényesiné Pintér Ilona (okl. könyvvizsgáló, okl. adószakértő),
Vira Sándor (okl. forgalmi adó szakértő)


Belső kontroll rendszer és belső ellenőrzés változásai az államháztartási szerveknél

Budapest, 2017. május 8.
Előadó: Szentirmainé Holi Gabriella (okl. könyvvizsgáló)
Bővebben

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

ÁPRILIS 5. - 11.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

ÁPR.
10.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!