Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2017. 21. hét

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 20. HÉT

MÁJ.
15.
2017. évi XL. törvény

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról (14679)


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 69. szám

Hatályba lépés: 2017. május 31.


A törvénymódosítás a multinacionális vállalatcsoport magyar adóügyi illetőségű végső anyavállalatának vagy más, az országonkénti jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásra kötelezett szervezetnek az állami adóhatóság felé fennálló, az országonkénti jelentés benyújtási kötelezettségét (belső adatszolgáltatási kötelezettség), valamint e kötelezettség adattartalmát rögzíti.

Az új szabályok alapján a kötelezettség teljesítésének határideje az adatszolgáltatási pénzügyi év utolsó napjától számított 12 hónap. Az adattartalom egyes elemeinek meghatározására vonatkozó magyarázatot a törvény melléklete tartalmazza.

A törvénymódosítás tartalmazza azokat a bejelentési, változás-bejelentési szabályokat, melyek alapján az állami adóhatóság tudomást szerez a multinacionális vállalatcsoport magyar adóügyi illetőségű csoporttagjának végső anyavállalati, anyavállalatnak kijelölt szervezeti, vagy csoporttagi minőségéről, vagy annak hiányáról, valamint az országonkénti jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásra kötelezett szervezet kilétéről.

A módosítás a spontán, valamint az automatikus információcsere tekintetében tartalmaz meghatározásokat. Ennek megfelelően a módosítás a következő fogalmakat tünteti fel: spontán információcsere, illetékes hatóság, hatáskörrel rendelkező hatóság, pénzügyi év, adatszolgáltatási pénzügyi év, országonkénti jelentés, vállalatcsoport, multinacionális vállalatcsoport, adatszolgáltatási kötelezettség alól mentes multinacionális vállalatcsoport, végső anyavállalat, anyavállalatnak kijelölt szervezet, csoporttag, rendszerhiba, illetékes hatóságok közötti elismert megállapodás, nemzetközi megállapodás, összevont (konszolidált) éves beszámoló, CCN-hálózat, harmadik állam, terület, elektronikus út (adatfeldolgozás, tárolás, továbbítás).

Szankciós intézkedés, hogy az adatszolgáltatási, illetve a bejelentési, valamint a változás bejelentési kötelezettség elmulasztása, késedelmes, hibás, valótlan tartalmú vagy hiányos teljesítése esetén az állami adóhatóság a bejelentésre, adatszolgáltatásra kötelezettet 20 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

MÁJ.
19.
115/2017. (V. 19.) Korm. rendelet
Egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 73. szám

Hatályba lépés: 2017. június 1.
A módosító rendelet érinti

- a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet,
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet, valamint
- a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendeletet.
MÁJ.
19.
9/2017. (V. 19.) NGM rendelet
A 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 73. szám

Hatályba lépés: 2018. január 1.
A 2018. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

március 10. szombat munkanap
március 16. péntek pihenőnap

április 21. szombat munkanap
április 30. hétfő pihenőnap

október 13. szombat munkanap
október 22. hétfő pihenőnap

november 10. szombat munkanap
november 2. péntek pihenőnap

december 1. szombat munkanap
december 24. hétfő pihenőnap

december 15. szombat munkanap
december 31. hétfő pihenőnap

E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

A rendelet 2019. január 1-jén hatályát veszti.

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

2017. május 31-ig statisztikai adatszolgáltatást kell teljesíteni a 2016. évi közbeszerzési eljárásokról
A közbeszerzési törvény szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezeteknek az éves közbeszerzéseikről „éves statisztikai összegezést” kell készíteniük. Ennek megfelelően a 2016. évi eljárásokról szóló adatszolgáltatást 2017. május 31-ig kell közzétenni.

Cikkünkben táblázatos formában összefoglaltuk az eljárás megindításának időpontja szerint alkalmazandó szabályokat és nyomtatványokat.
Bővebben
Az EU részéről is hivatalos: indul a Brexit

Az Európai Tanács első olyan formális ülésén, amelyen az Unió 27 tagállama vett részt, határozatot fogadott el az Egyesült Királyság EU-ból történő kilépését előkészítő tárgyalások megkezdéséről, egyúttal a Bizottságot nevezte meg az EU-t képviselő főtárgyalóként.

Bővebben

SALDO ESEMÉNYEK

Konzultációs nap vállalkozási Saldo tagoknak

2017. május 25-én kerül megrendezésre szokásos havi konzultációs napunk a Saldo Zrt. vállalkozási tagjai részére.

E havi téma: Iparűzési adó és az innovációs járulék változásai és gyakorlati problémái
Bővebben
Kérdezzen Lilliné Fecz Ildikótól a mai nap!

A mai napon 13 óráig személyesen Lilliné Fecz Ildikónak tehetik fel költségvetési számvitellel kapcsolatos kérdéseiket telefonon Saldo tagsággal rendelkező ügyfeleink.
Bővebben
A héten megjelenő kiadványaink

2017. 21. hetében kapják kézhez kiadványra jogosult vállalkozási és költségvetési ügyfeleink (Saldo tagjaink) az alábbi folyóiratokat:

Periodika 2017/4. szám
Adó- és Vámértesítő 2017/6. szám

Vállalkozási, kiadványra jogosult tagjaink az alábbi szakkönyvet:
Ácsné Molnár Judit, Pölöskei Pálné: Társasági adó 2017
Képzési ajánlatunk - IFRS16 lízing és IAS12 jövedelemadó szakmai nap

Budapest, 2017. június 8.
Előadó: Bűdy Zoltán (ACCA nemzetközi pénzügyi, számviteli szakember)

Szerezhető kreditpontok (adótanácsadó, adószakértő, okl. adószakértő, mérlegképes könyvelő): 7 kreditpont
Bővebben
Képzési ajánlatunk - Szerezzen fél év alatt két szakképesítést!

Bérügyintéző és társadalombiztosítási ügyintéző kombinált OKJ képzés

Képzés tervezett indulási ideje: 2017. június 10.
Állami támogatással ingyen is megszerezheti oklevelét!
Bővebben

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Támogatás mértéke:
100 %
Támogatás összege:

min. 1 Mrd Ft;
max. 3,985 Mrd Ft

Támogatás mértéke:
max. 100%
Támogatás összege:

max. 7,5 M Ft

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

MÁJUS 24-30.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

MÁJ.
25.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!