Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2017. 24. hét

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

A lakás 5%-os áfakulccsal történő értékesítésének egyes kérdései

A lakás 5%-os adókulccsal történő értékesítésének tárgykörében a NAV jogértelmezésére volt szükségünk ahhoz, hogy a lakás fogalmát, illetve alkotórészeit az adókulcs tükrében meghatározzuk.

Cikkünkben a NAV-nak feltett kérdéseinket és az arra adott válaszokat tekinthetik meg teljes terjedelemben.
Bővebben
Az adózási mód választás és a szakképzési hozzájárulási kötelezettség kapcsolata

A választott adózási mód függvényében különbözően alakulnak a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályok. A legmarkánsabb eltérés a szakképzési hozzájárulás tekintetében a gyakorlati képzéssel összefüggésben jelenik meg.
Bővebben
Brexit – brit választások – áfa: hol az összefüggés?
A június 8-án megtartott előrehozott választásokat követően a kormányzó Konzervatív Párt elvesztette abszolút többségét a londoni alsó házban, így a működőképesség fenntartása érdekében kénytelen volt tárgyalásokba bocsátkozni a legnagyobb észak-írországi protestáns erővel a Demokratikus Unionista Párttal (DUP). Az együttműködésnek komoly kihatása lehet a Brexitre és a brit áfa-rendszerre egyaránt.
Bővebben

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 23. HÉT

JÚN.
07.
123/2017. (VI. 7.) Korm rendelet

Az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2017. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 82. szám

Hatályba lépés: 2017. június 8.


A rendelet tartalmazza a minimálbér és garantált bérminimum támogatásának szabályait.
Az 1. melléklete tartalmazza az alapbérhez nyújtott támogatás havi összegét (Ft/fő), 2. melléklete pedig meghatározza az adatszolgáltatást a 2017. január – 2017. július havi foglalkoztatásra tekintettel az alapbérhez nyújtott támogatásként elszámolható havi átlagos összegről (Ft).

JÚN.
07.
15/2017. évi (VI. 7.) MvM rendelet
A minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről
Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 82. szám

Hatályba lépés: 2017. június 12.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a miniszter meghatározta az építőipari rezsióradíj mértékét, amelynek az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján 2017. évre meghatározott, általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 2870 forint/óra.
A minimális építőipari rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket a rendelet 1. melléklet tartalmazza.

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a minimális építőipari rezsióradij 2016. évi mértékéről szóló 27/2016. (IX. 14.) MvM rendelet.
JÚN.
08.
125/2017. évi (VI. 8.) Korm. rendelet
A települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról
Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 84. szám

Hatályba lépés: 2017. június 9.

A rendelet tartalmazza az önkormányzatokat megillető kiegészítő támogatás összegének megállapítását. A kiegészítő támogatás mértéke, ha az óvoda napi nyitva tartása
  • eléri vagy meghaladja a nyolc órát, akkor a 2017. évre 367.000 Ft/létszám,
  • hat és nyolc óra között van, akkor a 2017. évre 183.500 Ft/létszám.
A rendelet tartalmazza a támogatás folyósítására és elszámolására vonatkozó előírásokat.
Az önkormányzat a támogatás felhasználásáról a 2017. december 31-ei fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el.

A rendelet 2018. május 1-jén hatályát veszti.
JÚN.
08.
128/2017. évi (VI. 8.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 84. szám

Hatályba lépés: 2017. június 9.

A rendelet szabályozza a kiállított igazolások és a támogatási igazolás alapján nyújtott támogatás, valamint a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás felhasználásának szakmai ellenőrzésére vonatkozó előírásokat, továbbá az utóellenőrzések elrendelésére vonatkozó szabályokat.
JÚN.
08.
2017. évi LX törvény
A választottbíráskodásról
Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 85. szám

Hatályba lépés: 2017. június 16.

E törvényt kell alkalmazni a választottbíráskodás során, ha az eljáró állandó választottbíróság székhelye vagy az eseti választottbíráskodás helye Magyarországon van.

A törvény többek között tartalmazza az értelmező rendelkezéseket, a kézbesítésre vonatkozó előírásokat, a lemondást a kifogás jogáról, a bíróságok feladatait a választottbíráskodás segítésében és felülvizsgálatában, a választottbírósági szerződés fogalmát és formáját, a szerződés tárgyát képező követelés érvényesítését a bíróság előtt, a szerződés összeegyeztethetőségét a bíróság, valamint a közjegyző intézkedéseivel.

A törvény tartalmazza a választottbírák számát, kijelölését, a kizárási okokat, a kizárási eljárást, és a megbízatás megszűnésének egyéb eseteit, továbbá az új bíró kijelölését.
Részletes elírásokat tartalmaz a bíróság eljárására, az eljárás lefolytatására.


A törvény egyes paragrafusai 2018. január 1. napján lépnek hatályba, a törvény rendelkezéseit a 2018. január 1. napján és az azt követően indult választott bírósági eljárásokban kell alkalmazni, a 2018. január 1. napján folyamatban lévő ügyeket a megindításuk időpontjában hatályos eljárási rend szerint kell befejezni.
JÚN.
08.
1325/2017. évi (VI. 8.) Korm. határozat
Az egyes adóügyi ügyfélszolgálati tevékenységeknek a kormányablakokban történő ellátásához szükséges intézkedésekről
Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 85. szám
A határozat elrendeli, hogy a rendelet 1–3. mellékletei szerinti helyszíneken a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatai kerüljenek a kormányablakokba átköltöztetésre, illetve azok technikai keretei között kialakításra.
A határidő a rendelet
  • 1. melléklete szerinti helyszínek esetében 2017. július 1.
  • 2. melléklete szerinti helyszínek esetében 2017. július 1. – 2017. december 31.
  • 3. melléklete szerinti helyszínek esetében 2018. január 1.
JÚN.
09.
33/2017. évi (VI. 9.) FM rendelet
A jövedéki adóval és az állattenyésztési támogatásokkal összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 86. szám

Hatályba lépés: 2017. június 10., illetve 2017. július 1.

A rendelet 3. számú melléklete az éves adóbevallás részeként benyújtott jövedékiadó-visszatérítés szabályait határozza meg, beleértve a visszatérítés szükséges feltételeit.

SALDO ESEMÉNYEK

Képzési ajánlatunk - Építésügyi változások 2017

Budapest, 2017. június 29.
Előadók: Dr. Papp Ferenc és
Dr. Hegedűs Annamária, okl. építészmérnök, szabályozási szakjogász
Főbb témáink: településvédelmi törvény, egyszerű bejelentésre vonatkozó szabályok, az építésfelügyeleti hatóság jogköre, elektronikus építési napló.
Bővebben

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

JÚNIUS 14 - 20.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

JÚN.
15.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
JÚN.
20.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!