Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2017. 27. hét

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

A szakképzésben résztvevő gyakorlati képzőket érintő kedvező évközi változások

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény 8. §-a 2017. január 1-re visszamenőleges hatállyal léptette életbe a szakképzési alapnormatíva mértékének a változását. A szakképzési alapnormatíva  453 000 Ft/fő/év helyett 480 000 Ft/fő/év mértékre változott, melyet 2017. január 1-től lehet alkalmazni.
 
Bővebben

2018-tól a külföldi bankszámlákat is be kell jelenteni a NAV-hoz

Az Art. bejelentési szabályai értelmében 2018. január 1-jétől a bejelentési kötelezettség elmulasztása 600 ezer forintig terjedő mulasztási bírságot vonhat maga után.

Bővebben
Uniós magánnyugdíj-csomag bevezetéséről döntött az Európai Bizottság

A Bizottság javaslata szerint hamarosan bővülhet az európai fogyasztók rendelkezésére álló nyugdíjcélú megtakarítások köre. Az új és innovatív páneurópai magánnyugdíjterméket (PEPP) a létező állami, foglalkoztatói és nemzeti magánnyugellátás kiegészítésére hívnák életre, a Bizottság ugyanakkor hangsúlyozza, hogy nincs szó a nemzeti magánnyugdíjrendszerek felváltásáról vagy harmonizálásáról.
 
Bővebben

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 26. HÉT

JÚN.
26.
2017. évi LXXXVI. törvény

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról
 

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 98. szám

Hatályba lépés:  2017. június 29.,  a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel

Adózást érintő előírás, hogy a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott alap normatíva összege 2017. január 1-től 2017. december 31-ig 480 000 forint/fő/év.

JÚN.
26.
2017. évi LXXXIX. törvény

Egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő módosításáról


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 98. szám
 

Hatályba lépés: 2017. július 1., az általános forgalmi adóra vonatkozó előírása 2018. január 1-jén, a munkaügyi ellenőrzésről szóló előírás 2018. január 2-án lép hatályba.


A törvény az alábbi törvényeket módosította:

 • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (módosította a munkaviszony fogalmát),
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (módosította a keresőtevékenység fogalmát),
 • a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény,
 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,
 • a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény,
 • a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,
 • a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (módosította a vállalkozó fogalmát),
 • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,
 • a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény,
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
 • a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény.
JÚN.
26.
2017. évi XC. törvény

A büntetőeljárásról
 
Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 99. szám

Hatályba lépés: 2018. július 1.

 

A törvény alkalmazandó többek között

 • a Btk. 374. § (6) bekezdés a) pontja szerinti gazdasági csalásra,
 • a Btk. 403. § (3) bekezdése szerinti számvitel rendjének megsértésére,
 • a Btk. 404. § (3) bekezdése szerinti csődbűncselekményre,
 • a költségvetést károsító bűncselekményekre,
 • a felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztására,
 • a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztására.
Egyidejűleg hatályát veszti a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény.
JÚN.
27.
2017. évi C. törvény

Magyarország 2018. évi költségvetéséről
 
Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 100. szám

 

Hatályba lépés:  2017. november 1. (néhány kivétellel). Néhány előírása, és melléklete 2018. január 1-jén lép hatályba.
 

A törvény közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. paragrafusa szerinti illetményalapot 2018. évben 38 650 forintban határozza meg.
 
A törvény szabályozza, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.
 
A fentiektől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár
2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

A törvény 2027. december 31-én hatályát veszti.

JÚN.
28.
164/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 
Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 103. szám

Hatályba lépés: 2017. június 29.

 

A rendelet a támogatás felhasználás ellenőrzésének részletes szabályait tartalmazza, beleértve a támogatott szervezet és az ellenőrző szervezet feladatait. Meghatározza az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás határidőit.
Részletesen foglalkozik a képzéssel összefüggő feladatok támogatásával, az elszámolható költségekkel.
A rendelet kitér az újonnan támogatottá vált röplabda sportág támogatási menetének részletes szabályaira, az ezzel kapcsolatos 2017. évre vonatkozó előírásokra, beleértve a határidőket. 

JÚN.
29.
173/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet

A Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság menedékes felügyeleti szolgáltatóként történő kijelöléséről

 
Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 104. szám

Hatályba lépés: 2017. június 30.

 

A Kormány az élelmiszer-értékesítést végző kezelőszemélyzet nélküli automata berendezések működésével összefüggésben a felügyeleti szolgáltatói feladatok teljesítésére menedékes felügyeleti szolgáltatónak a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki. A jogszabály a felügyeleti szolgáltatói szerződéssel összefüggésben is tartalmaz iránymutatásokat.

SALDO ESEMÉNYEK

Képzési ajánlatunk - Szerezzen fél év alatt két szakképesítést!

Bérügyintéző és társadalombiztosítási ügyintéző kombinált OKJ képzés

Képzés tervezett indulási ideje:
 2017. augusztus 26.
Állami támogatással ingyen is megszerezheti oklevelét!

 
Bővebben

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek (VP1-1.1.1-17)

Támogatás mértéke:

100 %

Támogatás összege:

- (A képzési költségek egységköltség alapon elszámolhatóak, a képzések száma és a képzésen résztvevők száma alapján, a felhívásban szereplő táblázat szerint.)

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

JÚLIUS 5 - 11.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

JÚL.
10.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
adozasitanacsadas.hu     06-1-237-9820     tana@saldo.hu
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!