Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2017. 32. hét

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Mozgóárusok nyugtaadási kötelezettsége


A nyár számít a fesztiválok csúcsidőszakának. Az érintett vállalkozások sok kérdéssel szembesülnek, amikor egy külső helyszínen végeznek tevékenységet, ahol ráadásul joggal számíthatnak az adóhatóság ellenőreinek látogatására is. A sok felmerülő kérdés közül az egyik legfontosabb, hogy hogyan tudják teljesíteni számla vagy nyugtaadási kötelezettségüket a rendezvényeken.

Bővebben
Eltűnhet a korhatár előtt öregségi nyugdíjban részesülők keresetkorlátja

2017. július 1-től módosult a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, ettől az időponttól lehet alakítani közérdekű nyugdíjas szövetkezeteket. A nyugdíjas szövetkezet célja, hogy az aktív időskorúak számára munkaerőpiaci reaktivizálást biztosítson, a nyugdíjas szövetkezeti tagok gazdasági, szociális helyzetét előmozdítsa. Nem titkolt célja, hogy a következő generációk számára a felhalmozódott tudás, szakmai-és élettapasztalat átadásra kerüljön.
Bővebben
Brexit: költöznek a londoni székhelyű uniós ügynökségek

23 európai város – köztük a régiónkból Pozsony, Prága, Bukarest, Bécs, Varsó, Zágráb – jelentkezett be az Egyesült Királyságban található két uniós ügynökség, az Európai Gyógyszerügynökség és az Európai Bankhatóság befogadására. Valamennyi ajánlat megtekinthető az Európai Tanács honlapján.
Bővebben

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 31. HÉT

JÚL.
31.
217/2017. évi (VII. 31.) Korm. rendelet

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 123. szám

Hatályba lépés: 2017. augusztus 1.


A rendelet előírásait kell alkalmazni a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói bejegyzés megújításához szükséges kötelező közbeszerzési szakmai képzésekre.

A rendelet szabályozza a közbeszerzési szakmai kérdések elismerését, melynek célja annak ellenőrzése, hogy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékbe vételének megújításához figyelembe vehető képzések a rendeletben meghatározott, magas szintű követelményeknek megfeleljenek.

A rendelet tartalmazza a közbeszerzési szakmai képzés követelményeit, a továbbképzési tanulmányi pontrendszert.

JÚL.
31.
20/2017. évi (VII. 31.) NGM rendelet

Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata berendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 123. szám

Hatályba lépés: 2017. július 31., 18 óra


A 31/2016. NGM rendelet alapján 2017. július 1-től az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automatákba annak üzemeltetői egy tanúsított Automata Felügyeleti Egységet (AFE) kötelesek beszereltetni. Az AFE egy automatába szerelt, önállóan elkülöníthető, zárt, elektronikus adattároló és adatkommunikációs egység, mely az Art. 22/D. §-a szerinti előírások alapján meghatározott adattartalmú elektronikus nyilvántartásokat tartalmazza, továbbá a felügyeleti szolgáltató által üzemeltetett informatikai rendszer részeként biztosítja és ellátja az automata és a NAV közötti adatkommunikációt.
A Magyar Posta a jogszabályban meghatározott felügyeleti szolgáltatást az NGM rendelet 25. §-a szerinti felügyeleti szolgáltatói szerződés alapján nyújtja 2017. július 1-től.
A Magyar Közlönyben megjelent ezen rendelet hatálya kiterjed a felügyeleti szolgáltatóra, az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata berendezés üzemeltetőjére, valamint a kezelő szervre.

A rendelet szabályozza a támogatás mértékét, az igénybevétel feltételeit, a támogatás igénybevételének utólagos ellenőrzését, az állami támogatási szabályokat, ehhez kapcsolódóan a csekély összegű támogatásokra vonatkozó szabályokat és értelmező rendelkezéseket.

A rendelet alapján a támogatás mértéke 120 ezer forint gépenként.

Felügyeleti szolgáltatóként a Magyar Posta feladata a hatóságilag bevizsgált és engedélyezett műszaki berendezés, az automatafelügyeleti egység felszerelése, működtetése, amely a regisztrált étel- és ital automaták adatait továbbítja az adóhivatalnak.

A gépenként 120 ezer forintos támogatási összeghez – amely magában foglalja a felügyeleti egység árát, a telepítéssel összefüggő valamennyi díjat és költséget – a vállalkozók úgy juthatnak hozzá, hogy szerződést kell kötniük a felügyeleti szolgáltatóval, amely a felügyeleti egység szerelésén túl a támogatás igénylését is intézi.

A felügyeleti szolgáltató támogatás iránti kérelmet legkorábban e rendelet hatálybalépését követő 8. napon nyújthat be.

A szolgáltatónak el kell számolnia a vállalkozóknak nyújtott támogatási előleggel 2018. január 31-ig. A támogatás igénybevételének egyik leglényegesebb feltétele az, hogy a felügyeleti egységet az automatákba legkésőbb 2017. november 30-ig a szolgáltató telepíti, majd ezt követően üzemelteti.

AUG.
03.
21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 124. szám

Hatályba lépés: 2017. augusztus 4.


A rendelet meghatározza

  • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a szolgáltató által elkészítendő, a Pmt. 65. § (1) bekezdése szerinti belső szabályzat kötelező tartalmi elemeit, valamint
  • az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben (Kit.) meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a szolgáltató által elkészítendő, a Kit. 3. § (4) bekezdése szerinti belső szabályzat kötelező tartalmi elemeit.

A rendelet lerögzíti, hogy a szolgáltató a Pmt. 65. § (1) bekezdése alapján elkészítendő belső szabályzatban foglalt intézkedések terjedelmét az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege, valamint az ügyfél körülményei alapján (kockázatérzékenységi alapon) köteles meghatározni, a Pmt. 27. §-ában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően elkészített belső kockázatértékelés felhasználásával.

A rendelet 1. melléklete az alacsony kockázatra vonatkozó tényezőket (például Európai Unió tagállamában van a cég székhelye), a rendelet 2. melléklete a magasabb kockázatra vonatkozó tényezőket tartalmazza (például az üzleti kapcsolat szokatlan körülmények között zajlik, ismeretlen vagy az üzleti kapcsolatban, ügyleti megbízásban nem érintett harmadik felektől érkező befizetések, stb.).

SALDO ESEMÉNYEK

Őszi ankét-sorozat a számvitel és a számlakorrekció áfa szabályai témakörben
Őszi előadás-sorozatunk 2017. szeptember 6-21. között Budapesten és 6 vidéki helyszínen kerül megrendezésre. Az előadásokon a Saldo Zrt. szakértői tájékoztatják Önöket a követelésekkel, kötelezettségekkel, valamint a készletekkel kapcsolatos számviteli elszámolásokról, továbbá a számlakorrekció áfa szabályairól.
Bővebben
Kérdezzen Lilliné Fecz Ildikótól

2017. augusztus 14-én, hétfőn délelőtt személyesen Lilliné Fecz Ildikónak tehetik fel költségvetési számvitellel kapcsolatos kérdéseiket telefonon Saldo tagsággal rendelkező ügyfeleink.
Bővebben

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

AUGUSZTUS 9. - 15.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

AUG.
10.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
AUG.
14.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
AUG.
15.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!