Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2017. 33. hét

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Hogyan lehet illetékmentes a lakásvásárlás?

Az Áfa tv. kedvezményes 5%-os áfa kulcsának és a CSOK bevezetésével felélénkült a lakáspiac. Egyre többen vásárolnak új lakást, cserélik kisebb lakásukat új, nagyobb lakásra. Lakás vásárlásánál azonban sokan elfelejtenek kalkulálni a visszterhes vagyonátruházási illetékkel, ami alapesetben az ingatlan forgalmi értékének a 4%-a.

Bővebben
KATA-s egyéni vállalkozó szünetelésének bejelentési kötelezettsége

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény alapján az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltetheti. A szünetelés bejelentésére az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
Bővebben

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 32. HÉT

AUG.
7.
Nemzetgazdasági Miniszter Közleménye

Az Európai Bizottság SA. 48265. számú állami támogatási ügyben „A magyar sporttámogatási program kiterjesztése a röplabda sportra” címmel hozott jóváhagyó határozata meghozatala napjának megállapításáról


Kihirdetésre került: Magyar Értesítő 2017. évi 38. szám

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 16. § (18) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a röplabda sportágban az olyan támogatásra jogosult szervezet támogatása esetén, amely vonatkozásában a Tao. tv. 30/I. §-a alkalmazandó, a sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyást végző szervezet részére történő benyújtásának a határideje 2017. évben az Európai Bizottság jóváhagyó határozata meghozatalának napját követő naptól számított 2 hónap.

Az Európai Bizottság határozata meghozatalának naptári napját az adópolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. Az e bekezdés hatálya alá tartozó támogatások esetén az igényelt támogatás alapján leghamarabb azon költségek, ráfordítások számolhatók el, amelynek teljesítésére és kifizetésére a kérelem benyújtását követően kerül sor.

Összhangban a fenti rendelkezéssel, a nemzetgazdasági miniszter megállapította, hogy az Európai Bizottság az „A magyar sporttámogatási program kiterjesztése a röplabda sportra” néven bejelentett intézkedést az SA. 48265. (2017/N) számú határozatával 2017. július 17-én jóváhagyta.

AUG.
10.
10/2017. évi (VIII. 10.) MEKH rendelet

Az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről szóló 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet és a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energia megtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről szóló 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet módosításáról

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 127. szám

Hatályba lépés: 2017. szeptember 10.


A rendelet meghatározza az elkészített energetikai audittal kapcsolatos adatszolgáltatás adattartalmát, amely többek között tartalmazza a kötelező energetikai auditálás esetén a megbízó cég nevét, székhelyét, adószámát, valamint azon vállalkozás cégnevét, székhelyét, adószámát, amelyre az energetikai audit kiterjed, a javasolt intézkedés részterület szerinti azonosítását (épület, folyamat, szállítás). Az adatszolgáltatás adattartalma továbbá a javasolt energiahatékonyságot növelő intézkedés megvalósításával elérhető energia megtakarítás mértéke energiahordozónként a mért mértékegységekben és kWh/év mértékegységben intézkedésenként és valamennyi intézkedésre nézve összesítetten megadva.

AUG.
11.
224/2017. évi (VIII. 11.) Korm rendelet

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 128. szám

Hatályba lépés: 2017. augusztus 12., illetve egyes előírások 2018. január 1.


A rendeletmódosítás érinti többek között az Ávr. 46. § (2)-(4) bekezdéseiben meghatározott kötelezettségvállalási szabályokat, a pénzügyi ellenjegyző feladatainak meghatározását, a támogatásokra vonatkozó szabályokat.

A központi alrendszer tekintetében a szerződések módosításának szabályaira vonatkozóan új előírásokat tartalmaz, illetve szintén a központi alrendszer vonatkozásában a bevételek és kiadások várható alakulásáról havi adatszolgáltatást és egyes szervekre vonatkozóan a bevételek és kiadások teljesítésével összefüggő befizetési kötelezettséget ír elő. Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések mértéke százezer forintról kétszázezerre módosul.

SALDO ESEMÉNYEK

Őszi ankét-sorozat a számvitel és a számlakorrekció áfa szabályai témakörben
Őszi előadás-sorozatunk 2017. szeptember 5-21. között Budapesten és 6 vidéki helyszínen kerül megrendezésre. Az előadásokon a Saldo Zrt. szakértői tájékoztatják Önöket a követelésekkel, kötelezettségekkel, valamint a készletekkel kapcsolatos számviteli elszámolásokról, továbbá a számlakorrekció áfa szabályairól.
Bővebben

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása (FOGLALKOZTATÁS 2017)

Támogatás mértéke:

100 %

Támogatás összege:

A-komponens esetén 5-20 M Ft;
B-komponens esetén 20-40 M Ft.

Az egészségügyi ellátórendszer orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása (EFOP-2.2.20-17)

Támogatás mértéke:

100 %

Támogatás összege:

min. 10 M Ft;
max. 50 M Ft.

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

AUGUSZTUS 16-22.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

AUG.
21.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!