Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2017. 42. hét

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Környezetvédelmi termékdíj előleg bevallása és megfizetése

A környezetvédelmi termékdíj-előlegre vonatkozó bevallási kötelezettséget a III. negyedévre vonatkozó 17KTBEV bevallásban kell teljesíteni október 20-ig, azonban a termékdíj-előleget tárgyév december 20-ig kell megfizetni. A termékdíj-előleget a IV. negyedévi bevallásban a ténylegesen megfizetendő termékdíj mértékéig ki kell egészíteni, illetve a különbözetet vissza lehet igényelni.

A termékdíj-előleg mértéke a tárgyév első három negyedéve után fizetett termékdíj harmadának a 80%-a, amelyben figyelembe kell venni az erre az időszakra vonatkozóan benyújtott önellenőrzést is.

Bővebben
Európai Áfa-híradó

A kedvezményes áfakulcsok emelését tervezik 2018-tól Hollandiában, Máltán és Norvégiában. Cikkünkben röviden vázoljuk a várható változásokat.
Bővebben

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 41. HÉT

OKT.
12.
2017. évi CXII. törvény

A Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 2002. szeptember 11-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzék kihirdetéséről. (A Jegyzék 2016. január 1-jén lépett nemzetközi jogilag hatályba.)

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 166. szám

Hatályba lépés: 2017. október 13.


A módosítás szerint a jogdíj, amely az egyik Szerződő Államban keletkezik, és amelynek haszonhúzója a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy, csak ebben a másik államban adóztatható.

Ezen cikk alkalmazásában a „jogdíj” kifejezés bármely olyan jellegű kifizetést jelent, amelyet irodalmi, művészeti vagy tudományos művek, ideértve a filmalkotást, szerzői jogának, bármilyen szabadalomnak, védjegynek, formatervezési vagy más mintának, tervnek, titkos formulának vagy eljárásnak hasznosításáért vagy hasznosítási jogáért, valamint ipari, kereskedelmi vagy tudományos tapasztalatokra vonatkozó információért ellenértékként kapnak.

OKT.
12.
2017. évi CXXII. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 166. szám

Hatályba lépés: 2017. október 13.


Az illetékekről szóló törvény e módosítása szerint 2017. október 13-től a közérdekű nyugdíjas szövetkezet bejegyzésre irányuló eljárása illetékmentes.
Megjegyezzük, hogy a szociális szövetkezet bejegyzésre irányuló eljárása 2012. április 27-től, a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzésére irányuló eljárása 2017. március 16-tól illetékmentes.

A szövetkezetekről szóló törvény módosítása alapján az állam a nyugdíjas szövetkezet tevékenységéhez szükséges és arányos mértékben támogatást nyújthat, továbbá a módosítás előírja, hogy a nyugdíjas szövetkezet által nyújtott szolgáltatásokért szolgáltatási díjat kell fizetni.

A törvénymódosítás felhatalmazza a Kormányt, hogy az iskolaszövetkezet és a nyugdíjas szövetkezet által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő minimális szolgáltatási díjat rendeletben állapítsa meg.

SALDO ESEMÉNYEK

Konzultációs nap költségvetési tagjaink részére

2017. október 19-én kerül megrendezésre október havi konzultációs napunk a Saldo Zrt. költségvetési tagjai részére.

E havi téma: Ingatlan bérbeadás áfa szabályai
Bővebben
Képzési ajánlataink

Szakképzési hozzájárulási kötelezettség

Budapest, 2017. november 14.
Előadó: Kissné Horváth Marianna (Saldo Zrt.)

TB Konferencia - Nemzetközi ügyek és kapcsolódó 2018-as változások

Budapest, 2017. november 21.
Előadó: Horváth Tibor, Táborossyné Dr. Morvai Zsuzsanna, Barabás Miklós

Baleseti ellátások 2018-as változásai, letiltások, számfejtése

Budapest, 2017. december 14.
Előadó: Farkasné Gondos Krisztina, Táborossyné Dr. Morvai Zsuzsanna, Falusiné Janech Adrienn

Bővebben

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása (HM TKKF KULT-2017)

Támogatás mértéke:

90 %

Támogatás összege:

min. 500 ezer Ft,
max. 1 M Ft

Honvédelem érdekében tevékenykedő katonai hagyományőrző szervezetek pályázati támogatása (HM TKKF HAGY-2017)

Támogatás mértéke:

90 %

Támogatás összege:

min. 1 M Ft,
max. 3 M Ft

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

OKTÓBER 18 - 24.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

OKT.
20.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!