Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2017. 46. hét

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának bevallási kötelezettsége

Az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának november 20. napjáig kell teljesíteni bevallási kötelezettségét. A kötelezettség teljesítés elmulasztása esetén a tagot emiatt később terhelő adóért , a társaságot korlátlan és egyetemleges kötelezettség terheli.
Bővebben
TB-forradalom Romániában

Románia lehet az Európai Unió első olyan tagállama, ahol a társadalombiztosítási járulékokat kizárólag a munkavállalók fizetik.
Bővebben

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 45. HÉT

NOV.
09.
331/2017. (XI. 09.) Korm. rendelet

A korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vétel iránti eljárásának részletes szabályairól.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 181. szám

Hatályba lépés: 2017. december 9.


A rendelet tartalmazza a korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokat.

A korai fázisú vállalkozások nyilvántartása tartalmazza a nyilvántartási számot, a nyilvántartásba vétel dátumát, a kérelmező nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát és adószámát, a korai fázisú vállalkozásként vagy korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásként történt nyilvántartásba vétel, valamint a rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozat benyújtásának tényét.

A rendelet szabályozza a nyilvántartásba vételi kérelmet, a nyilvántartásba vételi eljárást, valamint a nyilvántartásból történő törlést.

A rendelet 1. melléklete részletesen leírja, hogy a vállalkozás törvényes képviselőjének miről kell nyilatkoznia, lényeges, hogy a vállalkozásnak nem lehet végrehajtható adótartozása.

NOV.
09.
332/2017. (XI. 09.) Korm. rendelet

Az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 181. szám

Hatályba lépés: 2017. december 10.


A rendelet szabályozza a projektminősítési eljárást, ezen belül a projektminősítés iránti kérelmet, az alaki vizsgálat és az érdemi vizsgálat előírásait, a projektminősítés szempontjait.

A rendelet második fejezete tartalmazza a projektcsoport-minősítési eljárást, a regisztrációt, a projektcsoportok jóváhagyását, a projektkiválasztást, a projektcsoport-minősítést.

A rendelet harmadik fejezete a minősítési eljárások általános szabályaival foglalkozik.

NOV.
09.
48/2017. (XI. 09.) MvM utasítás

A fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló 13/2015. (VI. 8.) MvM utasítás módosításáról.

Kihirdetésre került: Hivatalos Értesítő 2017. évi 56. szám

Hatályba lépés: 2017. november 10.


A fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló 13/2015. (VI. 8.) MvM utasítás 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

A módosított 1. melléklet részletesen szabályozza az iratkezelési előírásokat.

A rendelet 1. függeléke az irattári terv, amely irattári tételenként tartalmazza az irat megnevezését, a megőrzési időt (kivéve a nem selejtezhető iratokat) és a levéltárba adás évét.
A 2. függelék az Érkeztetési- és iktatóhelyi jegyzék, amely tartalmazza az érkeztetési azonosító és az iktatószám felépítését.
A 3. függelék az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerben nem érkeztethető és nem kézbesíthető küldemények eljárásrendjét szabályozza.

NOV.
10.
2017. évi CXXXII. törvény

Egyes állam által nyújtott támogatások és ösztöndíjak adómentességéről.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 182. szám

Hatályba lépés: 2017. november 11.

A törvény módosította a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletét, és jelentős számú adómentességi szabályt állapított meg.

Az alábbiakban csak az adózók szélesebb körét érintőkre térünk ki.

Adómentesek lesznek

  • a Balassi Bálint-ösztöndíjprogram keretében folyósított ösztöndíjak és juttatások, abban az esetben mentesülnek az adókötelezettség alól, ha nem minősülnek tevékenység ellenértékének,
  • az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű, idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjának jogszabály alapján visszatérített összege,
  • a hallgatói hitelrendszerről szóló kormányrendelet alapján a gyermekvállaláshoz kapcsolódóan elengedett hallgatói hiteltartozás összege, valamint a hallgatói hitelszerződés alapján fennálló tartozás törlesztéséhez a munkavállaló számára kifizetett juttatás, a munkaviszony fennállásának időtartama alatt a munkavállalót terhelő előírt kötelező diákhitel törlesztő részlet erejéig, de havonta legfeljebb a minimálbér 20 százalékáig terjedő összegig,
  • a nyugellátásban és egyes más ellátásban részesülő magánszemélyt kormányrendelet alapján megillető egyszeri juttatás a juttatás időpontjától függetlenül.
NOV.
10.
2017. évi CXXXIII. törvény

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 182. szám

Hatályba lépés: 2018. január 1.


A módosítás alapján a Braille-írógép mellett a Braille-nyomtató és a Braille-kijelző vakoknak is az 5 %-os adókulcs alá fog tartozni.

Ezen előírást azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a teljesítési időpont 2018. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.

NOV.
10.
2017. évi CXXXIV. törvény

A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 182. szám

Hatályba lépés: 2017. december 1., néhány rendelkezés 2018. január 1., 2018. május 10., valamint 2019. január 1.


A törvény többek között módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt.

A törvénymódosítás a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának speciális szabályait tartalmazza, e területen hogyan kell alkalmazni a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt.

NOV.
10.
2017. évi CXXXVI. törvény

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 182. szám

Hatályba lépés: 2017. november 18., egyes előírások 2018. január 1.


A törvénymódosítás a címének megfelelően az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatban számtalan törvényt módosít.

SALDO ESEMÉNYEK

Téli ankétsorozat Saldo tagoknak

2017. november 27-től december 14-ig kerül megrendezésre téli ankétsorozatunk az adótörvények 2018. évi változásairól.

Átalánydíjas tanácsadói ügyfeleinknek a személyre szóló meghívót hamarosan küldjük.
Bővebben
Belső Ellenőri Klub következő rendezvénye

2017. november 30-án kerül megrendezésre soron következő belső ellenőrzési klubelőadásunk Saldo belső ellenőrzési klubtagsággal rendelkező ügyfeleink részére.

Az előadás témája a belső kontrollrendszer változásai

Előadó: Szentirmainé Holi Gabriella (okl. könyvvizsgáló)

Belső Ellenőri Klubtagsággal rendelkezők számára az előadás 2 fő részére ingyenes.
Az előadásra szóló meghívót a Belső Ellenőri tagjainknak megküldtük.
Bővebben
Képzési ajánlat

TB Konferencia - Nemzetközi ügyek és kapcsolódó 2018-as változások

Budapest, 2017. november 21.
Előadó: Horváth Tibor, Táborossyné Dr. Morvai Zsuzsanna, Barabás Miklós
Bővebben

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása (CH2018)

Támogatás mértéke:

100 %

Támogatás összege:

az egy pályázóra jutó támogatás összege függ az érvényesen pályázók, a betöltött férőhelyek, a ténylegesen ellátott fogyatékos személyek létszámától, továbbá a társuló fogyatékossággal rendelkezők létszámától, illetve az ellátási formától.

Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére (AUTÓPLUSZ2018)

Támogatás mértéke:

50 %

Támogatás összege:

az „A pályázati kategóriában” legfeljebb 4 M Ft,
a „B pályázati kategóriában” legfeljebb 3 M Ft

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

NOVEMBER 15 - 21.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

NOV.
15.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
NOV.
20.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!