Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2017. 48. hét

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Kihirdetésre került az új Art.

A törvény az adóigazgatás részletes szabályait, illetve az egyes eljárások szabályait tartalmazza.
Szabályozza a törvény hatályát, alkalmazni kell a hatálybalépést követően induló és megismételt eljárásokban, az esedékessé váló kötelezettségekre.
Bővebben
Kihirdetésre került az Air.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény egy általános, az adóigazgatás egészére vonatkozó rövid törvény, amely keretet ad az adóigazgatás szabályainak.
Bővebben
Kihirdetésre került végrehajtási eljárásokról szóló törvény

E törvényt kell alkalmazni az állami adó- és vámhatóság, valamint az önkormányzati adóhatóság által megállapított, nyilvántartott, törvényen alapuló fizetési kötelezettségek végrehajtása során.
Bővebben
A britek befagyasztották az alanyi adómentességi küszöböt

A jövő évi költségvetés számaival együtt az Egyesült Királyság pénzügyminisztere bejelentette, hogy 85.000 fonton rögzítették az alanyi adómentesség választására jogosító összeghatárt a 2018/19-es és a 2019/20-as adóévre.
Bővebben

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 47. HÉT

NOV.
22.
2017. évi CL. törvény

Az adózás rendjéről (Art.).

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 192. szám

Hatályba lépés: 2018. január 1.


A törvény rövid összefoglalása az aktuális adózási híreink között olvasható.

NOV.
22.
2017. évi CLI. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról (Air.).

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 192. szám

Hatályba lépés: 2018. január 1.


A törvény rövid összefoglalása az aktuális adózási híreink között olvasható.

NOV.
23.
2017. évi CLII. törvény

Az uniós vámjog végrehajtásáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 193. szám

Hatályba lépés: 2018. január 1.


A vámigazgatási ügyben az uniós vámjogszabályokat az e törvényben foglaltak figyelembevételével kell végrehajtani.

A törvény bevezető része tartalmazza a törvény hatályát, részletes értelmező rendelkezéseket, eljárási alapelveket, valamint általános eljárásjogi rendelkezéseket.
Részletesen szabályozza az egyes vámhatósági intézkedések különös szabályait, úgymint biztosítási intézkedések, lefoglalás, lefoglalt áru és eszköz elszállítása és őrzése, lefoglalás megszüntetése, lefoglalt áru és eszköz értékesítése, elkobzás.

A második rész tartalma az európai unió vámjogának végrehajtása.

A törvény szabályozza az adattárolás és információcsere módjait, a vámjogi képviselet előírásait.

A szabályozás kitér a vámjogszabályok alkalmazásával kapcsolatos határozatokra. Ezzel összefüggésben szabályozásra kerül a kérelem, a hiánypótlás, a vámigazgatási eljárás megszüntetése, az ügyintézési határidő, az igazolási kérelem, a szakhatóság közreműködése, az idézés, az idézéssel kapcsolatos jogsértések, az értesítés eljárási cselekményekről, a tényállás tisztázása, az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanú, a tanú meghallgatása, a hatósági tanú, a szemle, és egyéb előírások.

Külön rész foglalkozik a szankciókkal, úgymint vámigazgatási bírság, figyelmeztetés és csökkentett összegű bírság, emelt összegű vámigazgatási bírság, eljárási bírság.

Tartalmazza a jogorvoslatra vonatkozó előírásokat.

A törvény részletesen szabályozza az áruk ellenőrzését, az áruk vámértékének meghatározását, az áruk vámeljárás alá vonását, a vámtanácsadót és vámügynököt.

Felhatalmazó rendelkezéseket és átmeneti rendelkezéseket tartalmaz.

NOV.
23.
2017. évi CLIII. törvény

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 193. szám

Hatályba lépés: 2018. január 1.


A törvény rövid összefoglalása az aktuális adózási híreink között olvasható.

NOV.
23.
2017. évi CLIV. törvény

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 193. szám

Hatályba lépés: 2018. január 1.


Néhány részletszabály pontosításán túlmenően a leglényegesebb változás, hogy az adóhatóság az egyház részére a rendelkező nyilatkozatot az újabb kedvezményezett megjelöléséig vagy a rendelkező nyilatkozat visszavonására irányuló nyilatkozat benyújtásáig veszi figyelembe, tehát ha valaki nem változtat, nem kell minden évben megtenni a nyilatkozatát. Az újabb kedvezményezett megjelölésére vagy a nyilatkozat visszavonására a nyilatkozattétel évét követően évente egy alkalommal kerülhet sor.

NOV.
23.
2017. évi CLV. törvény

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 193. szám

Hatályba lépés: 2017. november 24.


Az adózó adókedvezményt vehet igénybe a módosítás alapján

 • a jelenértéken legalább 6 milliárd forint értékű beruházás, valamint
 • a jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű munkahelyteremtést szolgáló beruházás

üzembe helyezése és a kormányrendeletben foglaltak szerinti üzemeltetése esetén.

Ezen két adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a beruházás olyan termék-diverzifikációt eredményező induló beruházásnak vagy új eljárási innovációt eredményező induló beruházásnak minősüljön, amelyet a Közép-Magyarország régió kormányrendeletben meghatározott támogatható településein nagyvállalkozás valósít meg.

NOV.
23.
2017. évi CLVI. törvény

A szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 193. szám

Hatályba lépés: 2018. január 1.


A törvény módosította a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvényt, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényt.

A módosítás azzal van összefüggésben, hogy módosult az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény, mely szerint a kifizető, – kifizető hiányában, vagy ha a kifizető az adó (adóelőleg) alapját képező jövedelem után adót (adóelőleget) nem köteles megállapítani – a jövedelmet szerző magánszemély 19,5 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet az adóévben kifizetett, juttatott, az Szja tv. szerinti alábbi jövedelmek után:

a) összevont adóalapba tartozó jövedelemnél az adó (adóelőleg) alap számításánál figyelembe vett jövedelem,
b) külön adózó jövedelmek közül

 • a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások (Szja tv. 70. §) adóalapként meghatározott összege,
 • a kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott összege után.
NOV.
23.
2017. évi CLVII. törvény

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 193. szám

Hatályba lépés: 2017. november 24., illetve 2018. január 1.A kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya lesz az ügyvédi iroda, a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság választását 2017. december 1-jétől kezdődően jelentheti be.

A törvény pontosításokat tartalmaz, továbbá a kisvállalati adó veszteségelhatárolási szabályait illetően.

NOV.
23.
2017. évi CLVIII. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 193. szám

Hatályba lépés: 2017. november 24.


A törvény a termőföld értékesítés illetékmentességére tartalmaz kedvezőbb szabályokat.

NOV.
23.
2017. évi CLIX. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 193. szám

Hatályba lépés: 2017. november 24., illetve 2018. július 1.

A törvény 109 jogszabályt módosít, melyek közül adózást, számvitelt érintő legfontosabb szabályok az alábbiak:

 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (illetékmentes a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti belső szabályzat jóváhagyására irányuló eljárás),
 • a helyi adókról szól 1990. évi C. törvény IFRS szabályokat módosít,
 • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény,
 • a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény,
 • a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény,
 • a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,
 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény adó-, adóelőleg megállapítással kapcsolatban,
 • a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény,
 • a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény adóbevallási határidőkkel kapcsolatban,
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény díjfizetési kötelezettséggel kapcsolatban,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
 • a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény,
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
 • a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény,
 • a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény.
Tartalmazza többek között az alábbi mellékleteket:
 • a külföldi személyek egyes jövedelmei adózásának különös szabályai,
 • az átalányadót vagy a tételes átalányadót fizetők adózásának rendje,
 • összesítő nyilatkozat,
 • nyilatkozat a fordított adózás alá tartozó ügyletekről.
NOV.
23.
2017. évi CLXI. törvény

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 193. szám

Hatályba lépés: 2017. november 24.


Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételből a természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, feltéve hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos

 • kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagy
 • ha részére alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár, a garantált bérminimum

napibérként meghatározott összege 130 százalékának szorzatát (mentesített keretösszeg).

NOV.
23.
2017. évi CLXIII. törvény

A sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú törvények módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 193. szám

Hatályba lépés: 2017. november 24., egyes előírások 2018. január 1.


A törvény módosította a

 • helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt,
 • a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt, valamint
 • az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvényt.
NOV.
23.
349/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet

A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztattak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 194. szám

Hatályba lépés: 2017. november 24., illetve 2018. január 1.

A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/C. §-a szerinti, 2018. január - 2018. november hónapra számfejtésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan

 • a helyi önkormányzat, valamint
 • a szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, ha a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 41. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állami támogatásban részesül.
NOV.
23.
350/2017. évi (XI. 23.) Korm. rendelet

Az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2018. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 194. szám

Hatályba lépés: 2017. november 24.


A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt vagy szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja, illetve 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, 2018. január 1-jétől alkalmazandó minimálbér, illetve garantált bérminimum kifizetéséhez és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan a rendeletben meghatározottak szerint támogatásra jogosult.

NOV.
23.
351/2017. évi (XI. 23.) Korm. rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 194. szám

Hatályba lépés: 2018. január 1., illetve egyes részei 2018. november 1.


A módosítás alapján egészségügyi kiegészítő pótlék illeti meg

 • a szociális intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, intézményvezető ápoló),
 • a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, ápoló),
 • a javítóintézetben a javítóintézetek rendtartásáról szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, ápoló), és
 • az egészségügyi engedéllyel rendelkező szociális intézményben, valamint a szakápolási központban ápolói, szakápolói munkakörben, magyar egészségügyi szakdolgozói kamarai tagság mellett foglalkoztatott közalkalmazottat.
NOV.
23.
38/2017. (XI. 23.) NGM rendelet

A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról.


Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 194. szám

Hatályba lépés: 2017. december 24.


A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatáskörébe tartozó, a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 37. § (1) bekezdés a) pontja szerinti projektminősítési eljárásért e rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A rendelet a díj mértékét határozza meg, illetve a díjjal kapcsolatos eljárási rendet szabályozza.

SALDO ESEMÉNYEK

Konzultációs nap vállalkozási tagjaink részére

2017. november 30-án kerül megrendezésre november havi konzultációs napunk a Saldo Zrt. vállalkozási tagjai részére.

E havi téma: Áttérés a kisvállalati adóra (KIVA)
Bővebben
A héten elkezdődött az ankétsorozatunk a 2018. évi adótörvény változásokról

November 27-én megkezdődött ankétsorozatunk, melyen a NAV szakértői és a Saldo Zrt. munkatársai adnak tájékoztatást a 2018. évi adóváltozásokról. Az előadásokon Komplex és Fórum csomaggal rendelkező tagjaink mellett, előzetes jelentkezéssel bárki részt vehet külön díjazás ellenében.

Hátralévő előadásaink időpontjai és helyszínei:

nov. 29., Budapest: szja, tb
nov. 30., Debrecen: áfa, art - szja, tb.
dec. 4., Győr: áfa, art
dec. 5., Budapest: áfa, art
dec. 6., Budapest: szja, tb.
dec. 7., Pécs: áfa, art - szja, tb.
dec. 11., Szeged: áfa, art
dec. 12., Miskolc: áfa, art - szja, tb.
dec. 13., Szombathely: áfa, art - szja, tb.
dec. 14., Győr: szja, tb.


Az előadások anyagát tagjaink részére folyamatosan elérhetővé tesszük a www.adozasitanacsadas.hu tagi zártkörű oldalán az ankét anyagok menüpont alatt.

A bővebben gombra kattintva megtekintheti az előadásokon szerezhető kreditpontokat, az előadókat és részvétellel kapcsolatos információkat.
Bővebben
Belső Ellenőri Klub következő rendezvénye

2017. november 30-án kerül megrendezésre soron következő belső ellenőrzési klubelőadásunk Saldo belső ellenőrzési klubtagsággal rendelkező ügyfeleink részére.

Az előadás témája a belső kontrollrendszer változásai

Előadó: Szentirmainé Holi Gabriella (okl. könyvvizsgáló)

Belső Ellenőri Klubtagsággal rendelkezők számára az előadás 2 fő részére ingyenes.
Az előadásra szóló meghívót a Belső Ellenőri tagjainknak megküldtük.
Bővebben

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

NOVEMBER 29 - DECEMBER 5.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

NOV.
30.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!