Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2017. 51. hét

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Elhatárolt veszteség a társasági adó feltöltésénél

Elhatárolt veszteség felhasználás általános szabályai a Tao-ban.
Bővebben
Évzáró áfa-hírek az EU-ból

Elhalasztják a megosztott áfa-fizetés bevezetését Romániában és Lengyelországban.
Bővebben
Egy juttatás, amellyel versenyelőnybe kerülhet a munkavállalókért folyó harcban 2018-ban

Az új adókörnyezetben az önkéntes pénztári tagdíj-kiegészítéssel úgy adhat a munkáltató, hogy közben megtakarít. A Patika Egészségpénztár kalkulátorával személyre szabottan kiszámolhatja, hogy a rendelkezésre álló bruttó juttatási keretet hogyan tudja úgy felosztani, hogy azzal a vállalat és a munkatársak számára is a legnagyobb hozzáadott értéket teremtse meg. Még nem késő újratervezni a jövő évi juttatási palettát!
Bővebben

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 50. HÉT

DEC.
11.
2017. évi CLXXXIV. törvény

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 207. szám

Hatályba lépés: 2018. január 1.


A törvénymódosítás alapján az ajánlatkérő előírhatja valamely kapcsolattartási forma alkalmazását, amely azonban nem sértheti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. A kizárólag elektronikus úton történő nyilatkozattétel – központi beszerző szerv eljárása, valamint a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül lebonyolított közbeszerzési eljárás, továbbá a dinamikus beszerzési rendszer, elektronikus katalógus vagy elektronikus árlejtés alkalmazása esetének kivételével – nem követelhető meg az ajánlattevőktől.

DEC.
13.
Jodíjközlemények

Kihirdetésre került: Hivatalos Értesítő 2017. évi 61. szám

 • Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye zeneművek nyilvánosság számára egyedi lehívásra („on demand”) hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (I 18);
 • Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (K18);
 • Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (Kábel 18) rádió- vagy televízió-műsorok egyidejű, változatlan, csonkítatlan továbbközvetítői, valamint kódoltan eredeztetett rádió- vagy televízió-műsorok kódoldás után vagy (át)kódoltan történő nyilvánossághoz közvetítésében közreműködők („kábelszervezetek”) által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről;
 • Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a hangfelvételen többszörözött, illetve filmalkotásokba foglalt, videón vagy DVD-n többszörözött zeneművekre megállapított mechanikai jogdíjakról (M18);
 • Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az irodalmi és zeneművek sugárzás útján, vezetékkel vagy egyéb módon a nyilvánossághoz történő közvetítéséért, kódoltan történő eredeztetéséért fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (R-TV 18);
 • Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az előadások szervezői számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (Sz18);
 • Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a vendéglátó üzletek és szálláshelyek számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (V18);
 • Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása a rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről (INT18);
 • Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása az előadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének díjáról és a felhasználás egyéb feltételeiről (ISM18);
 • Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása a hangfelvétel nem visszatérő díjazásra jogosult előadóművészeit megillető éves kiegészítő díjazásról és annak felosztásához szükséges adatszolgáltatásról (KD18);
 • Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) és a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) közös díjszabása a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak sugárzás útján, továbbá vezetékkel vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (EJI-MAHASZ S18);
 • A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (pl. DVD, Blu-ray) többszörözött példányonkénti terjesztése után 2018. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről;
 • A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra („on demand”) hozzáférhetővé tétele fejében 2018. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről;
 • A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások nyilvános előadással történő felhasználása után 2018. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről;
 • A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése után 2018. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről;
 • A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület 2018. évi díjszabása;
 • A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) díjszabása a hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történő többszörözéséért fizetendő hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről;
 • A Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye a fénymásolással, vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökkel történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról.
Ezen jogdíjközlemények 2018. január 1-jétől 2018. december 31-ig érvényesek.
DEC.
13.
388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 210. szám

Hatályba lépés: 2018. január 1.


A rendelet hatálya a Magyarországon gazdasági tevékenységet folytató jogi személyekre, személyes joga szerint jogképes szervezetre, egyéni vállalkozónak, mezőgazdasági őstermelőnek minősülő személyekre, valamint a gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre terjed ki.

A rendelet 1-12. melléklete tartalmazza a hivatalos statisztikai szolgálat szerveinek közvetlen adatgyűjtéseit és egyéb statisztikai célú adatátvételeit, valamint a gyűjthető adatköröket.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget a mellékletekben kijelölt adatgyűjtések esetében az ott megjelölt, erre a célra kialakított informatikai rendszeren keresztül, elektronikus úton kell teljesíteni.

Hatályát veszti az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet.

DEC.
13.
395/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

A fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 210. szám

Hatályba lépés: 2018. december 14., illetve egyes előírásai 2018. január 1-jén lépnek hatályba.


A rendelet fogalmakat határoz meg, illetve pontosít (állami támogatás, áttelepítés, diszkont kamatláb, független harmadik fél, kötelező üzemeltetési időszak, nagyberuházás, támogatástartalom).
A rendelet előírja, hogy az adózó a beruházás megkezdésének – bejelentésben és kérelemben megjelölt – tervezett napja és a beruházás megkezdésének napja előtt a rendelet 1. mellékletében előírt tartalommal, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett elektronikus nyomtatványon bejelenti az adópolitikáért felelős miniszternek az 1. mellékletben meghatározott adatokat, továbbá megteszi az elektronikus nyomtatványon kért nyilatkozatokat. Az adózó az elektronikus nyomtatványon arról is nyilatkozik, hogy beruházása vonatkozásában bejelentést vagy kérelmet nyújt be.

A rendelet szabályozza, hogy mire nem igényelhető adókedvezmény, továbbá szabályozza az adókedvezmény igénybevételének módját.

A rendelet mellékletei tartalmazzák a bejelentő lapot a fejlesztési adókedvezmény igénybevételéhez, valamint a kérelem nyomtatvány mintát a fejlesztési adókedvezmény engedélyezéséhez.

DEC.
14.
35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet

A pénzforgalom lebonyolításáról.

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2017. évi 211. szám

Hatályba lépés: 2018. január 13., 2018. július 1., valamint egyes rendelkezései 2019. július 1.


A rendelet részletes értelmező rendelkezéseket tartalmaz, meghatározza a pénzforgalmi jelzőszám felépítését.

Külön fejezet tartalmazza a fizetési műveletek lebonyolításának általános szabályait, úgymint a munkanap kezdő és záró időpontja, a végső benyújtási határidő, a fizetési megbízás átvétele, azonosítása, a fizetési megbízás visszautasítása, a fizetési megbízás sorba állítása, a részteljesítés, a fizetési megbízás teljesülésének időpontja, a fedezetigazolás.
Szabályozza a pénzforgalmi nyomtatványok, a fizetési megbízás formáját, adattartalmát.
A rendelet VII. fejezete az egyes fizetési módok részletes szabályait tartalmazza (átutalás, beszedés, készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása, készpénzbefizetés fizetési számlára, készpénzkifizetés fizetési számláról, készpénzátutalás).

A rendelet 1. melléklete a pénzforgalmi jelzőszám kialakítását, a 2. melléklete a fizetési megbízások, valamint a 3. melléklete szerinti pénzforgalmi nyomtatványok kiállításának szabályait, 3. melléklete a pénzforgalmi nyomtatványok technikai jellemzőit és mintáit tartalmazza.

Hatályát veszti a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet.

SALDO ESEMÉNYEK

A héten megjelenő kiadványaink

2017. 51. hetében kapják kézhez kiadványra jogosult vállalkozási és költségvetési ügyfeleink (Saldo tagjaink) az alábbi kiadványokat:
 • Adó- és Vámértesítő 2017/13-14. szám,
 • Kissné Horváth Marianna - Greskóné Koller Krisztina: A munkaviszony megszűnésének gyakorlati kézikönyve I.,
 • Saldos 2018-as naptár.
Bacsur Kálmán: Emberi erőforrás kontrolling esettanulmányok című on-line kiadványunkat tagjaink a www.adozasitanacsdas.hu oldal tagi zártkörű oldalára belépve érhetnek el.

PÁLYÁZATFIGYELŐ

Utcai szociális munkát működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése

Támogatás mértéke:

100 %

Támogatás összege:

nincs meghatározva

Kábítószer-prevenciós programok támogatása - Közép-magyarországi régió (KAB-ME-18-KMR)

Támogatás mértéke:

max. 90 %

Támogatás összege:

min. 2 M Ft,
max. 9 M Ft.

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

DECEMBER 20.-31.

E rovatban a következő 2 hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

DEC.
20.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
DEC.
27.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
DEC.
29.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!