Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2018. 27. hét

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

A cafetéria juttatások várható szűkülése
2019. évtől várhatóan jelentősen szűkül a kedvezményesen adózó cafetéria juttatások köre.
Bővebben

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS 26. HÉT

JÚN.
28.
Köf.5010/2018/3. számú határozat
A  Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata 

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2018. évi 98. szám

A döntés elvi tartalma, hogy közvetett hátrányos megkülönböztetés valósul meg akkor, ha a  telekadó fizetésére szóló helyiadó-fizetési teher legitim adópolitikai cél nélkül – formálisan normatívan meghatározott tárgya ellenére – ténylegesen csak célzottan, egyedileg kötelezett, egyetlen adóalanyt érint. 
Az önkormányzat nem vette figyelembe továbbá, hogy a telek használatát, hasznosíthatóságát alapvetően befolyásolja az a tény, hogy bár a telek nem áll építési tilalom hatálya alatt, beépíthetősége 0%, mivel a Tisza árterében, hullámterében terül el. 
Ezzel az önkormányzat figyelmen kívül hagyta a Htv. 7. § g) pontját, mely szerint az adóalap fajtáját, az  adó mértékét, a  rendeleti adómentességet és adókedvezményt úgy állapíthatja meg, hogy azok összességükben egyaránt megfeleljenek a  helyi sajátosságoknak, az  önkormányzat gazdálkodási követelményeinek és az adóalanyok széles körét érintően az adóalanyok teherviselő képességének.

 
JÚN.
29.
1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet
A digitális archiválás szabályairól

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2018. évi 99. szám
Hatályba lépés: 2018. július 1.


Könnyebbé és egyszerűbbé válik az iratok, okiratok (például számlák) elektronikus megőrzése e rendelet alapján.
Amennyiben törvény az iratnak vagy okiratnak a megőrzését, illetve eredeti példány megőrzését írja elő, akkor – főszabály szerint – az irat, okirat (például számla, számlával egy tekintet alá eső okirat) elektronikus úton való megőrzését e rendelet szerint kell teljesíteni. Az elektronikus dokumentumot a megőrzési kötelezettség végéig védeni kell a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés, az utólagos módosítás és sérülés, valamint a jogosulatlan hozzáférés ellen és biztosítani kell, hogy értelmezhetősége, olvashatósága megmaradjon. A rendelet a megőrzésre kötelezett hatáskörébe utalja annak meghatározását, hogy e követelmények teljesítéséhez milyen módszert alkalmaz.
A rendeletben nevesített módszerek legfontosabb változásai – a korábbi szabályozáshoz képest – a következők:
  • Jelentős könnyítés jelenik meg a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumok tekintetében, mivel a jogszabály nem írja elő az időbélyegző kötelező használatát.
  • Zárt rendszerű megőrzésnél a továbbiakban nem elvárás az akkreditált tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvány. A jogszabály meghatározást tartalmaz az archiválási rendszer kialakítására, annak dokumentációjára, és olyan keretszabályt határoz meg, amely a felelősségi köröket is meghatározza, valamint elvárja a rendszer alapos dokumentálását.
  • Újként jelenik meg az online számla adatszolgáltatási rendszer alkalmazásával megvalósítható archiválási módszer, amelynek előfeltétele, hogy a számla kiállítója a számlázó programból teljesített adatszolgáltatásában adja meg az elektronikus számla hash kódját. 2018. július 1-jétől ez a megoldás belföldi áfa alany kapcsolatokban alkalmazható (mivel például a nem áfa alany magánszemély számára kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső dokumentumról nem kell, nem szabad adatot szolgáltatni). Fontos hangsúlyozni, hogy az elektronikus dokumentum megőrzésének kötelezettsége ebben az esetben is megmarad adóalanyi kötelezettségként, az adóhivatali rendszerbe továbbított adat kizárólag az adóalany által megőrzött elektronikus dokumentum adattartalmának hitelességét tudja garantálni.
Hatályát veszti a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet.
JÚN.
29.
5/2018. (VI. 29.) PM rendelet
Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet és az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata berendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet módosításáról

Kihirdetésre került: Magyar Közlöny 2018. évi 101. szám
Hatályba lépés:
A kihirdetést követő napon

A rendelet kedvező előírása, hogy az általános szabályoktól eltérően azon automata berendezés, amely kizárólag nyerstejet értékesít, és amely vonatkozásában az üzemeltető a felügyeleti szolgáltatóval 2018. június 30-ig megkötött szerződéssel rendelkezik vagy rendelkezett, és amelyről a felügyeleti szolgáltató megállapította, hogy az Automata Felügyeleti Egység (továbbiakban: AFE) nem szerelhető be, elavulásáig üzemeltethető.
Továbbiakban a rendelet részletes szabályokat tartalmaz az AFE beszerzéséhez nyújtandó támogatás elszámolására.

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

JÚLIUS 4. - JÚLIUS 10.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

JÚL.
10.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
adozasitanacsadas.hu     06-1-237-9820     tana@saldo.hu
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
Adatait itt tudja frissíteni.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!