Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2018. 46. hét

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Módosításra kerül a Közbeszerzési törvény
Beépítésre kerülnek az elektronikus közbeszerzés részletszabályai
Bővebben
Új szabályok a közszféra egyes gazdasági eseményeinek kontírozásánál
Megváltozott az MNV Zrt-vel kapcsolatos követelések, vásárolt készletek és a kerekítési különbözet kontírozása
Bővebben

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 45. HÉT

NOV.
05.
203/2018. (XI.5.) Korm. rendelet
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Kihirdetésre került:     Magyar Közlöny - 2018. évi 169. szám
Hatályba lépés:             Kihirdetést követő napon 3. napon, illetve 2019. január 1-én

A rendelet módosításokat és pontosításokat tartalmaz. Többek között előírja, hogy év közben a lekötött bankbetétek között kell elszámolni az éven belüli lejáratú forint és deviza lekötött bankbetéteket, azonban a mérlegben ilyen jogcímen tétel nem mutatható ki.
NOV.
05.
11/2018. (XI.5.) PM rendelet
az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról

Kihirdetésre került:     Magyar Közlöny - 2018. évi 169. szám
Hatályba lépés:             Kihirdetést követő napon 3. napon

A rendelet a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. számú mellékletét módosítja az immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolásával kapcsolatban, illetve az általános forgalmi adó elszámolási módját szabályozza értékesítéskor, valamint az immateriális javak, tárgyi eszközök átvételekor.
NOV.
08.
Köf.5017/2018/3. számú határozat
 
Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

Kihirdetésre került:     Magyar Közlöny - 2018. évi 170. szám

A Kúria fenti számú döntése szerint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a  továbbiakban: Hatv.) 11. § (1) bekezdése értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.
A  Hatv. 6.  § d)  pontja pedig arra ad felhatalmazást, hogy a  Hatv.-ben meghatározott mentességeket, kedvezményeket további mentességekkel, kedvezményekkel, így különösen a  lakások esetében a  lakásban lakóhellyel rendelkező eltartottak számától, a  lakáson fennálló, hitelintézet által lakásvásárlásra, lakásépítésre nyújtott hitel biztosítékául szolgáló jelzálogjog fennállásától, a lakásban lakóhellyel rendelkezők jövedelmétől függő mentességekkel, kedvezményekkel kibővítse.
Amint arra a  Kúria korábbi döntéseiben (így a  Köf.5076/2012/4. és Köf.5048/2015/3. számú határozataiban) már rámutatott: a  Hatv. általános rendelkezései között elhelyezett 6.  § d)  pontja az  önkormányzati jogalkotó által nyújtható mentességek körét – a  tételesen megjelölt mentességeken túl – nyitva hagyja. A  Hatv. rendelkezései ebben a tekintetben „minimumszabályként” értékelhetők, azaz az önkormányzati jogalkotó a törvényi mentességi szabályokon túl, további mentességeket adhat az  adózóknak. A  Hatv. azonban determinálja a  települési önkormányzatok által kialakítható szabályozás irányát. A Hatv. 6. § d) pontjának „így különösen” fordulata arra utal, hogy az  építményadó alóli mentesülés elsődlegesen a  lakásingatlant érintheti, és a  mentesülés lehetősége pedig elsődlegesen szociálpolitikai megfontolásokon kell, hogy nyugodjon.
NOV.
09.
A pénzügyminiszter közleménye
a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti foglalkozások meghatározásáról

Kihirdetésre került:     Hivatalos Értesítő - 2018. évi 61. szám

A közlemény FEOR számokra hivatkozással meghatározza a közlemény hatálya alá tartozó foglalkozásokat.

SALDO ESEMÉNYEK

Adókonferencia 2019.   
A Saldo Zrt. és a Nemzeti Adó és Vámhivatal szakértőinek közös előadásában országos előadássorozat indul 2018. november 26-tól 6 vidéki városban és Budapesten.
Bővebben
Cégkapu használat, elektronikus ügyintézés a NAV irányába 2018.  
Előadásunk gyakorlati oldalról, szemléltetéssel egybekötve mutatja be a cégkapu helyes használatát
Helyszín:  Saldo Zrt., 1135 Budapest, Mór u. 2-4.
Időpont:    2018. november 15. (csütörtök) IDŐPONTVÁLTOZÁS!
Előadók:   Dr. Tóth Gábor - NAV
                   Ardó Péter - Arconsult Kft. 
Bővebben
Költségvetési Klub - a költségvetési szférában dolgozó szakembereknek kíván segítséget nyújtani a munkájuk során felmerülő kérdésekben  
Helyszín:    Saldo Zrt., 1135 Budapest, Mór u. 2-4.
Időpont     2018. december 03. (hétfő, 9:00-14:00)
Klubvezető: Majer Kinga - államháztartási mérlegképes könyvelő, ASP szakértő 
Bővebben

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

NOVEMBER 14 - NOVEMBER 20.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

NOV.
15.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
NOV.
20.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
adozasitanacsadas.hu     06-1-237-9820     tana@saldo.hu
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!