Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2018. 47. hét

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Már novembertől igénybe vehető az eddigi legmagasabb mértékű szocho kedvezmény
A minimálbér négyszereséig nem kell szochót fizetni a közszférából elbocsátott dolgozók bére után, ha a versenyszférában helyezkednek el 
Bővebben
Jövőre bővül a kormányzati funkciók köre és tartalma
Új elemekkel egészül ki, illetve módosul az egyes kormányzati funkciók rendje, tartalmi meghatározásai
Bővebben

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 46. HÉT

NOV.
13.
209/2018. (XI.13.) Korm. rendelet
az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Kihirdetésre került:     Magyar Közlöny - 2018. évi 174. szám
Hatályba lépés:             2018. december 1.

A rendelet módosítás alapján a kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem haladhatja meg 2 gyermek esetében a tízmillió forintot, három vagy több gyermek esetén a tizenötmillió forintot.
NOV.
13.
35/2018. (XI.13.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről

Kihirdetésre került:     Magyar Közlöny - 2018. évi 175. szám
Hatályba lépés:             2019. december 1.

A  rendelet hatálya a  hitelintézetre, valamint az  Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (továbbiakban: EGT-állam) székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepére (továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki.
Az adatszolgáltató az általa, valamint az EGT-államban székhellyel rendelkező fióktelepe által nyújtott hitelekről e rendeletben foglaltak szerint havi gyakoriságú adatszolgáltatást (továbbiakban: adatszolgáltatás) teljesít a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) részére. Az adatszolgáltatás teljesítési határideje a tárgyidőszakot követő második hónap 15. napja.
Az adatszolgáltatás adattartalmát a rendelet 1. melléklete, a kitöltésre vonatkozó rendelkezéseket a 2. melléklet tartalmazza. Az  adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges – a  3.  mellékletben meghatározott – technikai segédleteket az MNB e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, a honlapján teszi közzé.
NOV.
13.
36/2018. (XI.13.) MNB rendelet
 
a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Kihirdetésre került:     Magyar Közlöny - 2018. évi 175. szám

A rendelet hatálya
a) a hitelintézetre, a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozásra (a továbbiakban együtt: hitelintézet),
b) a pénzügyi vállalkozásra,
c) a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a  továbbiakban: Hpt.) szerinti többes kiemelt közvetítőre, a  kizárólag magánszemélyek részére a  mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek – ide nem értve a gépjárművet – megvásárlásához nyújtott hitel- és pénzkölcsönt közvetítő többes ügynök kivételével a többes ügynökre és az alkuszra (a továbbiakban együtt: független közvetítő),
d) az elektronikuspénz-kibocsátó intézményre,
e) a pénzforgalmi intézményre,
f) a Posta Elszámoló Központot működtető intézményre (a továbbiakban: PEKMI),
g) az  Európai Unió másik tagállamában vagy az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (a  továbbiakban: EGT-állam) székhellyel rendelkező hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepére (a továbbiakban: EGT-fióktelep) (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki.
Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint rendszeres, eseti és a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) kijelölésén alapuló adatszolgáltatást (a továbbiakban: felügyeleti jelentés) teljesít az MNB részére.
A  felügyeleti jelentés elkészítésének alapját az  adatszolgáltató által alkalmazott számviteli szabályozás szerint készített főkönyvi és analitikus nyilvántartások képezik. A felügyeleti jelentés alapjául szolgáló dokumentumokat, a  számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a  felügyeleti jelentés esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.
A  hitelintézet a  felügyeleti jelentést első alkalommal a 2018. évre, mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti. A  pénzforgalmi szolgáltató a  felügyeleti jelentést első alkalommal 2019. augusztus 1-jei állapotra vonatkozóan, 2019. július 1–15. között teljesíti
Egyidejűleg hatályát veszti a 28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet.
NOV.
13.
37/2018. (XI.13.) MNB rendelet
a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Kihirdetésre került:     Magyar Közlöny - 2018. évi 175. szám

A rendelet hatálya a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) hatálya alá tartozó szervezetre, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a  továbbiakban: Kbftv.) szerinti befektetési alapra és befektetési alapkezelőre, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) szerinti központi értéktári, központi szerződő fél és tőzsdei tevékenységet végző szervezetre (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki.

SALDO ESEMÉNYEK

Konzultációs nap költségvetési ügyfeleink részére  
E havi konzultációs napunkon az adószámos magánszemélyek és a helyi önkormányzatok egyes könyveléseivel valamint a jogszabályi változásokkal foglalkozunk.
Időpont:      2018. november 22., 10:00 órától
A konzultáción való részvételi szándékot a tana@saldo.hu email címre előzetesen jelezni szükséges!
Bővebben
Adókonferencia 2019.   
A Saldo Zrt. és a Nemzeti Adó és Vámhivatal szakértőinek közös előadásában országos előadássorozat indul 2018. november 26-tól 6 vidéki városban és Budapesten.
Bővebben
Soron következő kiadványaink
2018. novemberében kapják kézhez kiadványra jogosult ügyfeleink az alábbiakat:
1. Adó- és Vámértesítő 2018/11. szám
2. Periodika 2018/6. szám
3. A költségvetési szervek dologi kiadásainak adó- és számviteli elszámolásai c. könyvet - szerzők: Sándorné Új Éva, Szamkó Józsefné

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

NOVEMBER 21 - NOVEMBER 27.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

NOV.
26.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
adozasitanacsadas.hu     06-1-237-9820     tana@saldo.hu
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!