Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2018. 48. hét

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

CbCR-tal kapcsolatos bejelentési kötelezettség
Bejelentési kötelezettség terheli az üzleti év közben multinacionális vállalatcsoport tagjává vált magyar vállalkozást a Country by Country Report-tal kapcsolatban
Bővebben
Útnyilvántartás nélkül is levonható a személygépkocsi bérleti díjának áfája
2019-től útnyilvántartás vezetése nélkül is levonható a személygépkocsi bérleti díj áfájának 50%-a
Bővebben

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 47. HÉT

NOV.
20.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye
a 2018. december 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Kihirdetésre került:     Hivatalos Értesítő - 2018. évi 63. szám

A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat.
                   ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin                         396 Ft/l
                   Gázolaj                                                                      435 Ft/l                                  
                   Keverék                                                                     433 Ft/l
                   LPG autógáz                                                             254 Ft/l
Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
NOV.
22.
2018. évi LXXVII. törvény
egyes törvények külügyi igazgatási tárgyú módosításáról

Kihirdetésre került:     Magyar Közlöny - 2018. évi 183. szám
Hatályba lépés:             2019. január 1.

A törvény adózást és biztosítási jogviszonyt érintő változásai az alábbiak.
Az EU ÁK-ra kihelyezettek számára az EU ÁK bútorozatlan lakást biztosít, ezért ők nem jogosultak lakhatási költségtérítésre (ami az átalány-költségtérítés részre), viszont a a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) 52. § (7) bekezdése értelmében egyszeri költözési költségtérítést kapnak. Ezért e költségtérítés tekintetében adómentességet biztosít a törvénymódosítás.
A törvény módosítás a biztosított fogalmát kiegészíti a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonnyal.
A törvény egyértelműsíti, hogy a tartós külszolgálaton lévők az ideiglenes külföldi kiküldetésen lévőktől eltérően nem tartoznak a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 13. §-ának hatálya alá.
A Külszoltv. szerint a kihelyezettet átalány-költségtérítés is megilleti. A módosítás pontosítja, hogy ez azonban nem képezi a nyugdíjjárulék és az egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék alapját.
A módosítás kiegészíti a jogosultsági időnek minősülő kereső tevékenységgel járó biztosítási, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyt, a tartós külszolgálat ideje alatt a nyugellátásra jogosító szolgálati idő- és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzését célzó megállapodás szerinti járulék megfizetésének esetével.
NOV.
23.
2018. évi LXXXII. törvény
Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról

Kihirdetésre került:     Magyar Közlöny - 2018. évi 184. szám
Hatályba lépés:             Hatályba léptető rendelkezések szerint - különböző időpontokban

A törvénymódosítás az alábbi fejezeteket tartalmazza:

A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
- A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
- A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása
- Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása
- A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása
- A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása
A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása
- A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása
HELYI ADÓK, ILLETÉKEK
- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
- A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK
- A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása
- A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása
 ELJÁRÁSRENDET ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK
- A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása
- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása
- Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény módosítása
- Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása
VÁMIGAZGATÁS
- A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló,2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény módosítása
- Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása
 SZÁMVITELT ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása
- A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása
NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÁSOK
- A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény módosítása
- Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi XCI. törvény módosítása
EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
- A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosítása
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
- Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény módosítása
- A védett korban elbocsátott köztisztviselők után érvényesíthető szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulási kedvezmény

SALDO ESEMÉNYEK

Konzultációs nap vállalkozási ügyfeleink részére  
A társasági adóelőleg kiegészítés, azaz a feltöltési kötelezettség összegének megállapításával kapcsolatos néhány gyakorlati és néhány speciális szabályt fogunk áttekinteni.
Időpont:      2018. november 29., 10:00 órától
A konzultáción való részvételi szándékot a tana@saldo.hu email címre előzetesen jelezni szükséges!
Bővebben
Adókonferencia 2019. - MÁR ELINDULT!  
A Saldo Zrt. és a Nemzeti Adó és Vámhivatal szakértőinek közös előadásában országos előadássorozat indult 6 vidéki városban és Budapesten.
Bővebben
Megjelent a HVG Adókülönszám 2019.
Vásárolja meg a saldokiado.hu weboldalon online kedvezménnyel! Válogasson további adózási, számviteli, gazdálkodási szakkönyveink közül!
Bővebben

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

NOVEMBER 28 - DECEMBER 04.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

NOV.
30.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
adozasitanacsadas.hu     06-1-237-9820     tana@saldo.hu
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!