Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2018. 50. hét

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Módosult a közbeszerzési törvény
Számos új részletszabály a közbeszerzési eljárásokban
Bővebben
Osztalékká váló osztalékelőleg adókötelezettsége 2019-ben
Milyen közteher fizetési kötelezettség terheli a gazdasági társaság tulajdonosát a 2019-ben osztalékká váló 2018-ban kifizetett osztalékelőleg után?
Bővebben

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 49. HÉT

DEC.
06.
2018. évi LXXXIV. törvény
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról

Kihirdetésre került:     Magyar Közlöny - 2018. évi 194. szám
Hatályba lépés:        Kihirdetést követő 8. napon, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti 

A törvény a központi költségvetés előirányzatok szerinti összegeit, az egyenleget és az államadósság értékét, valamint az elszámolásokat, forrásokat és támogatásokat tartalmazza.
DEC.
06.
2018. évi LXXXV. törvény
a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Kihirdetésre került:     Magyar Közlöny - 2018. évi 194. szám
 
Az országonkénti jelentés az egységes transzferár dokumentáció egyik eleme, amelynek célja, hogy lényeges és megbízható információkat nyújtson az adóhatóságoknak a hatékony és átfogó transzferárazással kapcsolatos kockázatelemzés elvégzéséhez. Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai előírják, hogy a multinacionális vállalatcsoport adatszolgáltatásra kötelezett szervezete évente országonkénti jelentés benyújtására köteles. A törvény ennek részletszabályait tartalmazza. A törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
DEC.
06.
2018. évi XCI. törvény
egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

Kihirdetésre került:     Magyar Közlöny - 2018. évi 194. szám 
Hatályba lépés:             Kihirdetést követő napon

 
A törvény módosította a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt a felszámoló szervezet jogszabálysértése, illetve mulasztása esetén történő eljárással, valamint a felszámolók névjegyzékbe történő felvételének szabályaival kapcsolatban.
Módosult a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény az ügyvédek bejelentési kötelezettségével kapcsolatban módosult.
DEC.
06.
2018. évi XCIV. törvény
az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról

Kihirdetésre került:     Magyar Közlöny - 2018. évi 194. szám
Hatályba lépés:             2019. január 1., január 2. és 2020. január 1.    
 
A kihirdetett törvénnyel az alábbiakban felsorolt foglalkoztatási tárgyú törvények módosultak:
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
Több ponton módosul a jogszabály, többek között pontosításra kerültek az értelmező rendelkezések.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
A Kjt. 3.§, 7.§, 13.§ szabályai módosulnak a kihirdetett jogszabály következtében.
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
A jogszabály módosítás következtében a távmunka végzéshez kapcsolódó munkavédelmi szabályok tekintetében kimondásra kerül, hogy a távmunka végzéshez használt számítástechnikai eszköz biztonságos állapotáról a munkáltató kockázat értékelés során győződik meg, azonban a biztonságos állapot fenntartása a munkavállaló feladata.
 
A bérgarancia alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény
 A támogatás megállapítása esetén  az állami foglalkoztatási szerv a döntés meghozatalától számított  5 napon belül intézkedik a kifizetésről, melyre korábban 15 nap állt rendelkezésre.
 
A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény
 A munkaügyi ellenőrzés hatásköre kiterjed a munkaszerződések, egyéb munkavégzésre irányuló szerződések minősítésére.
Ha a munkavégzés helyén a munkavállaló munkáltatója nem beazonosítható, a törvénymeghatározott sorrendet állít fel a vélelmezett munkáltató személyére vonatkozóan.
 
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény
Ha a munkavállaló  foglalkoztatása a bejelentés napját követő napon kezdődik, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozik, azt módosítani a bejelentés napján délelőtt 9 óráig van lehetősége a foglalkoztatónak, a korábbi 8 óra helyett.
DEC.
06.
2018. évi XCV. törvény
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a túlszolgálattal összefüggő módosításáról

Kihirdetésre került:     Magyar Közlöny - 2018. évi 194. szám
Hatályba lépés:             Kihirdetést követő napon

A Hjt. módosítása következtében, ha a kiképzési terv alapján elrendelt és teljesített gyakorlat pihenő, vagy munkaszüneti napra esik, azokat szabadnappal kell ellentételezni a gyakorlat befejezését követő 90 napon belül. Ha a szabadnap kiadása nem történik meg, a negyedik hónap illetményével együtt meg kell váltani. A Hszt. hatálya alatt a túlszolgálat ellentételezéseként a hivatásos állomány tagját saját választása alapján szabadidő vagy díjazás illeti meg.

SALDO ESEMÉNYEK

Adókonferencia 2019. - Még a héten!  
A Saldo Zrt. és a Nemzeti Adó és Vámhivatal szakértőinek közös előadásában országos előadássorozat indult 6 vidéki városban és Budapesten.
Bővebben
Új szolgáltatásunk - Cafetéria tanácsadás 
Adókötelezettség szempontjából a Saldo Zrt. kialakítja azt a legoptimálisabb cafetéria juttatási szabályzatot, juttatási elemeket, kört, amellyel mind a munkáltató, mind a munkavállaló jól járhat.
Bővebben

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

DECEMBER 12 - DECEMBER 18.

E rovatban a következő hét nap adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

DEC.
12.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
DEC.
15.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
adozasitanacsadas.hu     06-1-237-9820     tana@saldo.hu
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!