Heti Hír-Adó
Nézze meg böngészőben
2018. 51. hét

AKTUÁLIS ADÓZÁSI HÍREK

Adófeltöltési kötelezettség
December 20-ig kell teljesíteniük az adóelőleg feltöltési kötelezettségüket az adózóknak
Bővebben
Változik az INTRASTAT jelentés
Módosul az INTRASTAT jelentés beküldésének módja, adattartalma
Bővebben

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 50. HÉT

DEC.
10.
Köf.5019/2018/4. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

Kihirdetésre került:     Magyar Közlöny - 2018. évi 196. szám

A Kúria döntésének elvi tartalma, hogy az eltérő adottságokkal rendelkező telkek vonatkozásában a  forgalmi értékbeli eltéréshez igazodó, helyi sajátosságokat tükröző telekadó mérték felel meg differenciált adó megállapítás követelményének.  
A Kúria megállapította, hogy az önkormányzat az adófizetési kötelezettség megállapítása során nem vette figyelembe a tárgyalt ingatlanok vonatkozásában, hogy az adó mértéke nem felel meg annak a törvényi követelménynek, mely szerint az  adóalap fajtáját, az  adó mértékét, a  rendeleti adómentességet és adókedvezményt úgy kell megállapítani, hogy azok összességükben egyaránt megfeleljenek a helyi sajátosságoknak, az önkormányzat gazdálkodási követelményeinek és az adóalanyok széles körét érintően az adóalanyok teherviselő képességének. Az 1990. évi C. törvény (Htv.) 2017. január 1-től beiktatott 7. § g) pontja az  önkormányzat mozgásterét a  megállapítás terén másképp értelmezi, mint a korábban hatályos Htv. 6. § c) pont. Az új rendelkezés szerint: „az önkormányzat adó megállapítási jogát korlátozza az, hogy (…) az  adóalap fajtáját, az adó mértékét, a rendeleti adómentességet és adókedvezményt úgy állapíthatja meg, hogy azok összességükben egyaránt megfeleljenek a helyi sajátosságoknak, az önkormányzat gazdálkodási követelményeinek és az adóalanyok széles körét érintően az adóalanyok teherviselő képességének”.
DEC.
12.
240/2018. (XII.12.) Korm. rendelet
a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. január havi emeléséről

Kihirdetésre került:     Magyar Közlöny - 2018. évi 198. szám
Hatályba lépés:             2019. január 1.

A rendelet alapján 2019. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) bekezdése alapján 2,7 százalékkal kell emelni a 2019. január 1-jét megelőző időponttól megállapított, a rendeletben felsorolt nyugdíjakat, többek között az öregségi nyugdíjat, az özvegyi nyugdíjat, a szülői nyugdíjat, az árvaellátást, a baleseti hozzátartozói nyugellátást, a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot, a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát, és a rendeletben felsorolt további nyugdíjakat. 
A  rendelet alapján emelendő, 2019. januárra járó ellátásokat a  jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani. Ha egy személy részére egyidejűleg több, a rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az  ellátásokat külön-külön kell emelni. A rokkantsági járadék havi összege 2019. január 1-jétől 37.350,- forint.
DEC.
12.
Köf.5031/2018/5. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

Kihirdetésre került:     Magyar Közlöny - 2018. évi 198. szám 
 
A Kúria döntése alapján az fizetendő építményadó összegét – azonos adóalany esetében is – adótárgyaként (építményeként) kell megállapítani.
DEC.
15.
2018. évi XCIX. törvény
az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes klímapolitikai és adózási tárgyú törvények módosításáról

Kihirdetésre került:     Magyar Közlöny - 2018. évi 200. szám
Hatályba lépés:             2018. december 19.    
 
A törvény 16. §-a adózási szempontból módosította a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt (Tao. tv.). 
A Tao. tv. 3. számú melléklet B) A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások alcím 19. pontjában a „feltéve, hogy annak átadása, nyújtása jogszabályon alapul” szövegrész helyébe a „feltéve, hogy annak átadása, nyújtása jogszabályon alapul, ideértve a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 142. § (6) bekezdése szerinti kiegyenlítő fizetést is az arra kötelezett elosztónál” szöveg lép.

SALDO ESEMÉNYEK

Szociális hozzájárulási rendszer 2019. 
2019. január 1-től jelentős változások következnek be a szociális hozzájárulás rendszerét meghatározó szabályozásban. Ezen változásokat járjuk körbe a NAV szakértőjével.
Dátum:     2019. január 21.
Helyszín:  Saldo Zrt., 1135 Budapest, Mór u. 2-4.
Előadók:  Széll Zoltánné - NAV, tájékoztatási szakértőreferens
Bővebben
Cafetéria 2019. - Tippek a legideálisabb cafetéria kialakítására 
2019-től teljesen átalakul a cafeteria-rendszer. Előadásunkkal felkészülhetünk a jelentős változásokra, tanácsok a legideálisabb cafeteria kialakítására.
Dátum:     2019. január 23.
Helyszín:  Saldo Zrt., 1135 Budapest, Mór u. 2-4.
Előadók:  Szatmári László - Pénzügyminisztérium
                   Dr. Váradi Péter - Prémium Egészségpénztár
Bővebben
Transzferár szabályokról 2018/2019. 
Alapelvek, új szabályozások és gyakorlati megvilágítások a transzferár szabályozásban.
Dátum:     2019. január 28.
Helyszín:  Saldo Zrt., 1135 Budapest, Mór u. 2-4.
Előadók:  Lakatos Zsuzsa - transzferár- és adószakértő
Bővebben
December havi kiadványunkat, az Az Adó- és Vámértesítő 2018/12. száma, kiadványra jogosult ügyfeleink várhatóan az ünnepek után kapják kézhez. 

ADÓZÁSI ESEMÉNYEK

DECEMBER 19 - DECEMBER 31.

E rovatban az évvégéig hátralévő adózással összefüggő határidői kerülnek összefoglalásra. Az egyes időpontokhoz kapcsolódó teendők listáját a dátum melletti linkre kattintva tekinthetik meg honlapunkon.

DEC.
20.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
DEC.
27.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
DEC.
28.
Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek és pénzügyi rendezés
adozasitanacsadas.hu     06-1-237-9820     tana@saldo.hu
Ön ezt a hírlevelet azért kapta, mert hírlevelünk küldéséhez előzetesen hozzájárult, vagy cége Saldo tagsági szerződéssel rendelkezik Az üzenet küldője a SALDO Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.). Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen okból kifolyólag nem kíván a továbbiakban ilyen üzeneteket kapni, kérjük kattintson ide, vagy küldjön egy e-mailt "Leiratkozás" tárggyal a marketing@saldo.hu címre. Leiratkozási szándékát postai levélben az alábbi címen jelezheti: SALDO Zrt., 1394 Bp. 62. Pf. 397.
A Heti Hír-Adó korábbi kiadásait megtekintheti az archívumban.
Küldje tovább ismerősének!