A visszaigényelhető áfa feltételeinek vizsgálata a költségvetési szerveknél
Cikk, Hír

A visszaigényelhető áfa feltételeinek vizsgálata a költségvetési szerveknél

2009-10-04
Európai Bíróság C/74-s döntése alapján visszaigényelhető áfa feltételeinek vizsgálata a költségvetési szerveknél.

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 2004. május 1-jétől 2005. december 31-éig hatályos rendelkezései alapján az adóköteles tevékenységek előzetesen felszámított áfáját arányosítani kellett, akkor ha részben államháztartási támogatásból finanszírozták.

Áfa-arányosítást generáló államháztartási támogatás: minden olyan támogatás, amelyet az államháztartás valamely alrendszeréből (központi költségvetés, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás, önkormányzati költségvetés) folyósítottak, és amelyeket közvetlenül és ténylegesen kiutaltak a támogatottnak. Ide tartoztak azok is, amelyek pénzügy-technikailag ugyan nem jelentek meg a támogatott adóalanynál [mert például a támogatott rendelkezésének megfelelően a támogatást közvetlenül az abból finanszírozott értékesítést/szolgáltatást végző-nek, vagy a támogatás összegét előfinanszírozó pénzintézetnek utalták, stb.], de amelynek egyértelműen ő volt a címzettje.

Kizárólag az ellenértéknek nem minősülő, adóalapot nem képező támogatások után merült fel e speciális szabály alkalmazása. Ennek megfelelően az adóalapot képező támogatások (például árkiegészítések [fogyasztói árkiegészítés, gyógy-szerár-támogatás, stb.]) miatt nem kellett arányosítani a beszerzést terhelő áfát.
Adóalapot nem képező támogatások közül is kizárólag az államháztartási támo-gatások generáltak arányosítási kötelezettséget.

Az  EU Bíróság ítélete nem érintette az adómentes, adóköteles tevékenységek közötti arányosítást.

Az EU Bíróság döntése alapján benyújtható önellenőrzéseknél a következőket kell vizsgálni.

  • A beszerzés adóköteles tevékenység érdekében történt-e?
  • Ha igen, akkor az előzetes áfa levonása azért volt-e korlátozott, mert részben államháztartási támogatásból finanszírozták.
  • A támogatás bruttó áfát is tartalmazó volt-e?


Ha a támogatás fedezetet nyújtott az áfára, vagyis az áfa megtérült, akkor nem lehet szó visszaigénylésről. Ez az eset áll fenn akkor is, ha a pályázatnál nyilatkoztak arról, hogy az áfát nem igénylik vissza, illetve a pályázati forrással a bruttó számla összegekkel számoltak el. Nincs helye visszaigénylésnek akkor sem, ha a bruttó finanszírozású pályázathoz szükséges önerőt a fenntartó folyósította.
A bruttó finanszírozású pályázatoknál az önerő áfája, ha az máshonnan nem térült meg, akkor visszaigényelhető.
A nettó finanszírozású pályázatoknál, ha a pályázati forrás kizárólag adóköteles tevékenységet szolgált visszaigényelhető az áfa, mind az önrész, mind a pályázatból finanszírozott rész vonatkozásában, feltéve, hogy az előzetesen felszámított áfa más forrásból (pl. mecénási, egyé támogatás, stb.) sem térült meg. 

2009. szeptemberi állapot szerint.

 

Ne maradjon le a változásokról!
Íratkozzon fel hírlevelünkre!