Áfa visszaigénylés külföldről
Cikk, Hír

Áfa visszaigénylés külföldről

2021-08-31
Szeptember 30-ig van lehetőség a 2020. év során külföldön felszámított áfa visszaigénylésére.

A belföldi adóalanyoknak lehetőségük van a közösség más tagállamában, illetve olyan harmadik országban, amellyel Magyarországnak az áfa-visszatéríttetés tekintetében viszonosság áll fenn vagy nemzetközi szerződés erre felhatalmazást ad, a jogszerűen felszámított áfa visszatéríttetési eljárás keretében történő visszaigénylésére.

Jelenleg elismert harmadik államnak Svájc, Lichteinstein, Norvég Királyság, Szerbia Köztársaság, Török Köztársaság, és az Egyesült Királyság minősül.

Törökország esetén a magyar adóalanyok áfavisszatéríttetési eljárás keretében

  • termékfuvarozási vagy személyszállítási szolgáltatás nyújtása érdekében beszerzett üzemanyag, igénybevett úthasználati szolgáltatás, a gépjármű működtetéséhez, üzemben tartásához beszerzett termék vagy igénybevett szolgáltatás;
  • kiállításon, vásáron kiállítóként való megjelenés érdekében beszerzett termék, igénybevett szolgáltatás

után felszámított forgalmi adót jogosultak visszaigényelni.

Az adóvisszatérítési kérelem benyújtásának alapvetően három feltétele van:

  1. A kérelem benyújtására azok az adóalanyok jogosultak, aki a kérelem benyújtásának időszakában székhellyel, illetve állandó telephellyel rendelkeznek Magyarországon, illetve lakóhelye, szokásos tartózkodási helyük belföldön van. További feltétel, hogy a visszatérítés tagállamában székhellyel, állandó telephellyel ne rendelkezzen.
  2. Kizárólag olyan belföldön gazdasági céllal letelepedett adóalanyok jogosultak a kérelem benyújtására, akiket jogállásuknál fogva áfalevonási jog illeti meg. Tehát nem terjeszthetnek elő kérelmet a kizárólag az Áfa tv. 85. §-86.-§ szerinti adólevonási joggal nem járó tárgyi adómentes tevékenységet folytatók, kompenzációs felárra jogosult mezőgazdasági tevékenységet végzők, illetve az alanyi adómentességet választó adóalanyok.
  3. A beszerzett termékek, igénybevett szolgáltatások kapcsán felszámított helyi áfa áfavisszatéríttetési eljárás keretében történő visszaigénylése csak abban az esetben lehetséges, ha az áfa felszámítása jogszerűen történt az adott államban.

A más tagállami áfavisszatérítésre vonatkozó kérelmet legkésőbb az adóvisszatérítési időszakot követő év szeptember 30-ig lehet benyújtani elektronikus úton a NAV-hoz.

A visszatérítés összegétől függően lehetőség van az éves visszatéríttetési periódustól gyakoribb időszakra is kérelmet benyújtani. Az éves időszaktól gyakoribb kérelmek időszaka tagállamonként eltérő, de a visszatérítés időszaka három hónapnál nem lehet kevesebb és az egy évet nem haladhatja meg.

Az elismert harmadik ország esetén a magyar vállalkozások a kérelmüket nem a magyar adóhatósághoz, hanem közvetlenül a svájci, szerb, török stb. adóhatóság részére kell benyújtaniuk.

A kérelmet a NAV gyakorlatilag érdemi vizsgálat nélkül továbbítja a külföldi adóhatóság részére. A külföldi adóhatóság a helyi áfaszabályok alapján bírálja el a benyújtott kérelmet. Az elbírálás után közvetlenül a kérelmezőnek téríti vissza az adót vagy a kérelmet elutasítja. A kérelem elutasítása szankciómentes, tehát a magyar adóalanynak adókockázata nincs, ha az áfavisszaigénylési kérelmét elutasítja a külföldi adóhatóság.

A magyar adóalanyok az EU más tagállamaiban, valamint az elismert harmadik államban a 2020. évben jogszerűen felszámított forgalmi adót, legkésőbb 2021. szeptember 30-ig benyújtott igénylésben kérhetik vissza. Más tagállamban jogszerűen felszámított áfát 2021. évben a 21ELEKAFA jelű nyomtatvány kitöltésével és az adóhatósághoz történő benyújtásával kezdeményezhetik.

Ne maradjon le a változásokról!
Íratkozzon fel hírlevelünkre!