Észak Írországba irányuló termékértékesítések áfa, vám és jövedéki adó szabályai
Cikk, Hír

Észak Írországba irányuló termékértékesítések áfa, vám és jövedéki adó szabályai

2021-02-15
A közösségi összesítő jelentésben kell-e szerepeltetni az észak-írországi vállalkozás részére történő termékértékesítést?

Az Egyesült Királyság 2020. február 1-jén kilépett az Európai Unióból, de 2020. december 31-ig egy átmeneti időszak vette kezdetét, melyben áfajogi szempontból az Egyesült Királyságot úgy kellett kezelni, mint az Európai Unió bármely más tagállamát.

2021 évtől az Egyesült Királyságot harmadik országnak kell tekinteni, de az Egyesült Királyságon belül Észak Írország státuszát áfa, vám és jövedéki adó szempontból sajátos módon kell értékelni.

A BREXIT megállapodáshoz csatolt Jegyzőkönyv szerint 2024. december 31-ig Észak-Írországra nézve továbbra is alkalmazni kell az EU-s általános forgalmi adó, a jövedéki adó és a vámjogszabályokat, jóllehet ez a tartomány egyébként már nem tagja az EU-nak.

2021. évtől az észak-ír adóalanyok részére új közösségi adószám került megállapításra. Az új közösségi adószám a korábbi GB-előtag helyett XI betűkkel kezdődik.

Az észak-írországi adóalanyokat az általuk/részükre teljesített termékértékesítések és -beszerzések során továbbra is áfa, vám és jövedéki adó szempontjából közösségi adóalanyoknak kell kezelni. Vagyis az észak ír adóalanyok részére és általuk teljesített termékértékesítések/beszerzések esetén a kiállított számlán fel kell tüntetni a felek közösségi adószámát.

Az észak ír adóalany részére történő termékértékesítés esetén az adómentesség feltételét az Áfa tv. 89. § rendelkezései szerint kell elbírálni. A részükre teljesített adómentes termékértékesítést az áfabevallás 02-03 sorába, a közösségi összesítő nyilatkozatban a 01 lapon kell szerepeltetni.

Az észak ír adóalanytól történő közösségi termékbeszerzést az Áfa tv. 63. § szerint meghatározott időpontot magában foglaló áfabevallás 11-16 soraiban kell feltüntetni. A termékbeszerzés a vonatkozó időszakról elkészített közösségi összesítő nyilatkozat 02 lapján szerepeltetendő.

Ha a termékforgalom Nagy-Britannián keresztül – tehát közúton, vasúton stb. – bonyolódik, akkor ehhez (mivel a termék kilép az EU-ból, például Calais-nál harmadik országba, majd visszalép az uniós vámjogszabály hatálya alá Észak-Írországban) belső közösségi árutovábbítási eljárást (vámeljárást) kell alkalmazni.

Ne maradjon le a változásokról!
Íratkozzon fel hírlevelünkre!