Számla kiállítása a teljesítést megelőzően
Cikk, Hír

Számla kiállítása a teljesítést megelőzően

2021-04-19
A gazdasági esemény teljesítési időpontját megelőzően kiállítható-e a számla?

A közelmúltban számos esetben kérdésként merült fel, hogy az értékesítő/szolgáltatás nyújtó kiállíthatja-e az általa teljesített gazdasági eseményről a számlát az Áfa tv. szerinti teljesítési időpontot megelőzően a vevő részére.

Természetesen igen, megteheti, de csak abban az esetben, ha a számla kibocsátásának időpontjában a számlán szerepeltetendő adatok már ismertek.

Az Áfa tv. 163. § (1) bekezdés a) pont és a (2) bekezdés c) pontjának rendelkezése egy olyan időpontot határoz meg, mely időpontig szankciós következmények nélkül kiállítható a számla. A szóban forgó rendelkezések nem időtartamot, hanem határidőpontot rögzítenek, így egyéb korlátozó rendelkezések hiányában nincs akadálya annak, ha az értékesítő a gazdasági eseményről az Áfa tv. szerinti teljesítés időpontja előtt állítsa ki a számlát, feltéve, ha a számla kiállításának időpontjában a számlán feltüntetett adatok már ismertek. Igaz ez a kijelentés akkor, ha az ügylet Áfa tv. szerinti teljesítés időpontját annak tényállásszerű megvalósulása keletkezteti (Áfa tv. 55. §).

Ugyanakkor a teljesítés időpontját megelőzően kiállítható a számla akkor is, ha a felek a határozott időszaki elszámolásban állapodnak meg (Áfa tv. 58. §).

Határozott időszaki elszámolás esetén, ha a számla esedékessége az elszámolási időszak utolsó napját követő időpontra esik, akkor a fizetési határidő vagy az időszak utolsó napját követő hatvanadik nap lesz a gazdasági esemény teljesítési időpontja. E széles körben alkalmazott gyakorlat esetében is rendszerint az Áfa tv. szerinti teljesítés időpontja (fizetési határidő) előtt történik a számla kiállítása, mely jogszerű.

Amennyiben az értékesítő az elszámolási időszak utolsó napját megelőzően állítja ki a számlát, illetve ezen időpontot megelőző a fizetési határidő is, akkor az Áfa tv. szerinti teljesítési időpont előtt történő számlázás fogalmilag kizárt, mivel ebben az esetben a számla kelte lesz az ügylet teljesítési időpontja.

Ne maradjon le a változásokról!
Íratkozzon fel hírlevelünkre!