Keresés: 95 találat

adótanácsadás
rehabilitáció adótanácsadás megváltozott munkaképességű személy létszám meghatározása
Létszám számítása a rehabilitációs hozzájárulási fizetési kötelezettség meghatározása során
2018-05-25
adótanácsadás munkába járás költségtérítése napi munkába járás utazási költségtérítés
Munkába járás költségtérítése
2018-05-25
elektronikus számla adótanácsadás pdf számla elektronikus számlakép
Pdf formátumú számla befogadása
2018-05-25
adótanácsadás versenytilalmi díj versenytilalmi megállapodás összevonandó jövedelem
Versenytilalmi díj után fizetendő közterhek
2018-05-01
napidíj devizaárfolyam adótanácsadás külföldi kiküldetés elszámolása
Napidíj átszámításához alkalmazandó árfolyam
2018-05-01
halasztott bevétel időbeli elhatárolás adótanácsadás térítés nélkül átvett eszköz kivezetés
Időbeli elhatárolás térítés nélkül kapott eszközök esetén a költségvetési szerveknél
2018-05-01
adótanácsadás korrekciós számla számla adattartalma utólagos korrekció
Korrekciós számlák kiállítása
2018-05-01
adótanácsadás óvodapedagógus besorolás minősítő vizsga
Óvodapedagógus besorolása
2018-03-19
munkaidőkeret pihenőnap adótanácsadás készenléti munkavállalók munkabeosztás bárpótlék
Készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatottak bérezése
2018-03-19
közös megegyezés felmentési idő adótanácsadás öregségi nyugdíjkorhatár
Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése nyugdíjazás miatt
2018-03-19
adótanácsadás gyermek után járó pótszabadság
Gyermek utáni pótszabadságra jogosultság
2018-03-19
NAV adótanácsadás online adatszolgáltatás adatszolgáltatási kötelezettség számlázó program
Czöndör Szabolcs: Számla online adatszolgáltatása
2018-03-18
saját tőke IFRS adótanácsadás üzleti év zárás hirtelen tőkevesztés
Botka Erika: Az évzárás és a 2018. évi változások
2018-03-18
adótanácsadás Arrt adóigazgatási szabályok feltételes adóbírság ellenőrzési eljárás
dr. Papp Adrienn: Az adóigazgatás új szabályaihoz kapcsolódó általános átmeneti rendelkezések
2018-03-18
behajthatatlan követelés elengedett követelés adótanácsadás költségvetési számvitel kötelezettségek
Lilliné Fecz Ildikó: Az államháztartási szervek megszűntetésének, átalakításának számviteli feladatai
2018-03-18
közbeszerzés adótanácsadás EKR EKR használat EKR űrlap
Murvai László: Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer alkalmazása
2018-03-18
adótanácsadás CbC jelentéskötelezettség CbC riport 201-es nyomtatvány
Periodika 3. kérdés – 2018. 1-2. szám: CbC riport benyújtása
2018-03-18
társas vállalkozás adótanácsadás katás egyéni vállalkozó járulékkötelezettség ügyvezetői feladatok
Periodika 4. kérdés – 2018. 1-2. szám: Katás egyéni vállalkozó kötelezettségei, ha egyben társas vállalkozás ügyezető tagjai is
2018-03-18
illeték illetékmentesség adótanácsadás vásárolt lakás ingatlan adás-vétel
Periodika 7. kérdés – 2018. 1-2. szám: Lakásvásárlás illetéke
2018-03-18
köztisztviselő adótanácsadás cafeteria juttatás köztisztviselők éves cafeteriakerete cafeteriajuttatás
Periodika 8. kérdés – 2018. 1-2. szám: Milyen összegű cafetériajuttatás adható a köztisztviselőknek 2018-ban?
2018-03-18
2018-03-18
bevallás adófizetési kötelezettség adótanácsadás ingó vagyontárgy értékesítése ingo vagyontárgy átruházás
Periodika 11. kérdés – 2018. 3. szám Ingó vagyon értesítéséből származó jövedelem bevallása
2018-03-18
adótanácsadás egyéni vállalkozók őstermelők bevallása biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékbevallás
Periodika 12. kérdés – 2018. 3. szám Egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők járulékbevallási kötelezettsége
2018-03-18
2018-03-18
adótanácsadás kiva elhatárolt veszteség új beruházás kettős korlát
Periodika 14. kérdés – 2018. 3. szám Elhatárolt veszteség érvényesítése kivában
2018-03-18
konszolidált beszámoló adótanácsadás könyvvizsgálat konszolidálásba bevont leányvállalat
Periodika 15. kérdés – 2018. 3. szám Anyavállalat könyvvizsgálati kötelezettsége
2018-03-18
teljesítési időpont időszakos elszámolás adótanácsadás időszakonkénti elszámolás folyamatosan teljesített ügylet
Időszakos elszámolás teljesítési időpontja
2018-03-05
adótanácsadás vagyonkezelésbe adás 0. számlaosztály átvett eszköz
Vagyonkezelés könyvelése
2018-03-05
nyilatkozat adótanácsadás reklámadó kötelezettség reklámügynökség reklám közzétevő
Reklámadó egyes kérdései
2018-03-05
kötelezettségvállalás adótanácsadás pénzügyi ellenjegyzés önkormányzat kiadási előírányzat
Pénzügyi ellenjegyző, teljesítést igazoló személye helyi önkormányzatnál
2018-02-22
munkabér bérjárulék bérköltség adótanácsadás bérfizetés több munkáltató költség elszámolás
Költségelszámolás atipikus munkaviszony esetén
2018-02-22
jubileumi jutalom közfoglalkoztatás adótanácsadás jubileumi jutalomra jogosító idő
Közfoglalkoztatás időtartamának figyelembe vétele köztisztviselő jubileumi jutalomra jogosító idejének megállapításánál
2018-02-05
szabadság közalkalmazott fizetési fokozat adótanácsadás
Közalkalmazott fizetési fokozatának, szabadságának meghatározása
2018-02-05
közalkalmazott pályázat adótanácsadás vezetői beosztás megszűnése
Pályázat kiírása közalkalmazott óvodaigazgató álláshelyre
2018-02-05
esedékesség teljesítési időpont adótanácsadás
Időszakos áfa ügyletek egyes kérdései
2018-02-05
kötelezettségvállalás átláthatósági nyilatkozat adótanácsadás
Átláthatósági nyilatkozat
2018-01-15
adótanácsadás munkába járás költségtérítése napi munkába járás utazási költségtérítés
Napi munkába járás költségtérítése
2018-01-15
cafetéria adótanácsadás köztisztviselő jutalma juttatás jogcíme
Köztisztviselő jutalma
2018-01-06
bértámogatás adótanácsadás szakmai dolgozók bértámogatása
2018. évi bértámogatás
2018-01-06
egyszerűsített foglalkoztatás adótanácsadás efo bérfizetés
Egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő bérfizetés
2018-01-06
adótanácsadás munkába járás költségtérítése napi munkába járás utazási költségtérítés
Napi munkába járás költségtérítése
2017-12-17
adótanácsadás szakmai továbbképzés költsége távollét jogcím külföldi kiküldetés
Közalkalmazott szakmai továbbképzése
2017-12-17
adótanácsadás pótszabadság közalkalmazott szabadsága
Közalkalmazott szabadsága
2017-12-03
végelszámolás adótanácsadás végelszámoló tisztség tb jogállás
Egyszemélyes Kft. tagjának végelszámolóként történő társadalombiztosítási jogállása
2017-12-03
számvitel pénzügy adótanácsadás ügyvitel közös önkormányzat
Pénzügyi-számviteli feladatok ellátása közös önkormányzati hivatalnál
2017-11-18
reklámadó adótanácsadás reklám számla
Reklámszolgáltatás értelmezése
2017-11-18
telefon adótanácsadás áfa levonás internet áfa áfa megosztás
Távbeszélő szolgáltatás áfája
2017-11-18
adótanácsadás oktatás továbbszámlázása közvetített szolgáltatás továbbszámlázása
OKJ-s oktatás továbbszámlázása
2017-11-18
táppénz távolléti díj adótanácsadás ekhos munkavállaló betegszabadság
Ekho-s munkavállaló betegszabadsága
2017-10-24
rendkívüli munkavégzés adótanácsadás óvodapedagógusok helyettesítési díja
Óvodapedagógusok helyettesítési díjának elszámolása
2017-10-24
pihenőnap rendkívüli munkavégzés adótanácsadás rendkívüli munkaidő bérpótlék mértéke
A rendkívüli munkaidő díjazása
2017-10-07
adótanácsadás járulékos szolgáltatás adózása rezsiköltség számlázása
Járulékos szolgáltatások értelmezése
2017-10-07
adótanácsadás tüzifa vásárlás elszámolása házi segítségnyújtás elszámolása szociális étkezetetés elszámolása költségvetési számvitel pénzügyi számvitel kormányzati funkciók
Az önkormányzat szociális feladatainak elszámolása
2017-10-07
adótanácsadás pénztárgép hazsnálat belépőjegy értékesítés számla és nyugtatadás rendezvényeken
Pénztárgép használat önkormányzati rendezvényeken
2017-10-07
adótanácsadás egyenlőtlen munkaidő pihenőnap kiadása
Pihenőnapok kiadása
2017-09-19
alanyi adómentesség adótanácsadás áfa levonás áfafizetés
Alanyi adómentesség időszakában saját vállalkozásban végzett beruházás áfa vonzata
2017-09-19
munkaidőkeret adótanácsadás munkavállalók beosztása rendes és rendkívüli munkaidő
Munkavállalók beosztása
2017-09-19
Immateriális javak bekerülési érték adótanácsadás államháztartási számvitel
Szoftver bekerülési értéke az államháztartási számvitelben
2017-08-28
adótanácsadás nyugdíjas foglalkoztatás nyugdíjas közalkalmazott nyugdíjas óvónő nyugdíjszüneteltetés
Nyugdíjas óvónő foglalkoztatásának lehetőségei
2017-08-28
részmunkaidő adótanácsadás végelszámoló munkaviszonya egyszemélyes kft
Végelszámoló munkaviszonyban
2017-08-01
tanulmányi szerződés adótanácsadás atipikus foglalkoztatás adóköteles jövedelem
Polgárjogi atipikus tanulmányi szerződés
2017-08-01
adótanácsadás rugalmas munkaidő eltérő munkavégzés
Rugalmas munkaidő beosztás
2017-07-25
adótanácsadás közalkalmazott kinevezés kezdő időpontja ráutaló magatartás
Munkavállaló kinevezésének kezdő időpontja
2017-07-17
adótanácsadás kisadózó tételes adója gyet mellett katás jogviszony
Kisadózó vállalkozások tételes adója
2017-07-17
teljesítési hely adótanácsadás áfa tv. 42. § áfa tv. 39. § áfa tv. 37 §
Külföldi cégek részére kiállítási stand biztosítása
2017-07-06
fordított áfa fordított adózás adótanácsadás
Fordított adózás kérdése
2017-07-04
kötelezettségvállalás adótanácsadás átláthatósági szabály
Államháztartási szervezetnél alkalmazandó „átláthatósági szabály”
2017-07-04
adótanácsadás közalkalmazott fizetési fokozat
Fizetési fokozat megállapítása
2017-06-06
adótanácsadás pótszabadság fizetési fokozathoz kapcsolódó pótszabadság
Tudományos munkatárs pótszabadsága
2017-06-06
adótanácsadás felszolgálható-e a hozott ital vendéglátó egységben
Vendégek által hozott ital felszolgálása esküvőn
2017-06-04
napidíj adótanácsadás külföldi kiküldetés elszámolásának árfolyama külföldi bizonylatok elszámolása
Külföldi kiküldetés költségeinek árfolyama a költségvetési szerveknél
2017-06-04
illeték ajándékozási illeték adótanácsadás pénzeszköz átadás
Pénzbeni támogatás
2017-05-14
jogdíj adótanácsadás helyi iparűzési adó alapja
Jogdíj fogalom értelmezése a helyi iparűzési adó vonatkozásában
2017-05-08
kapcsolt vállalkozás tao adótanácsadás meg nem fizetett késedelmi kamat tao alap növelő tétel
Kapcsolt vállalkozás által meg nem fizetett késedelmi kamat a Tao-ban
2017-05-07
HIPA értékcsökkenési leírás fejlesztési tartalék adótanácsadás helyi iparűzési adó megosztása
Helyi iparűzési adó alap megosztása
2017-05-07
reklámadó adótanácsadás reklámadó-köteles interneten történő reklámközzététel
Reklám közzétevő személye
2017-05-07
adótanácsadás forintban megállapított osztalékfizetés devizában. devizaértékesítés
Forintban jóváhagyott osztalék kifizetése devizában
2017-05-07
adótanácsadás táppénzre való jogosultság távolléti díj számítása
Szerződés szerinti havi jövedelem megállapítása
2017-05-07
napidíj devizaárfolyam adótanácsadás külföldi kiküldetés elszámolása
Külföldi kiküldetés napidíjának elszámolása
2017-05-03
adótanácsadás üzletkötői jutalék áfája üzletkötői jutalék elszámolása jutalék számla
Üzletkötői jutalék áfája
2017-04-05
adótanácsadás gépjármű forgalmazás illeték gépjármű forgalmazás nyomtatvány
2016. évről kell-e a GJFORGNYIL–01 nyomtatvány (B) résznél nyilatkozatot benyújtani,
2017-04-05
adótanácsadás munkaerőkölcsönzés adózása
Munkaerőkölcsönzés adózás
2017-04-05
garantált bérminimum adótanácsadás jogosultság garantált bérminimumra közalkalmazott besorolása
Garantált bérminimumra való jogosultság
2017-04-05
kata adótanácsadás katások adózása katások adózása Hollandiában
Munkavégzés Hollandiában
2017-03-28
készpénz cafeteria juttatás adótanácsadás
Periodika 7. kérdés - 2017. 3. szám
2017-03-20
adótanácsadás adómentes 3000 forintos napi átalány belföldi kiküldetés
Periodika 8. kérdés - 2017. 3. szám
2017-03-20
fizetési határidő adótanácsadás utólagos határozott időszaki elszámolás
Periodika 9. kérdés - 2017. 3. szám
2017-03-20
adótanácsadás parkolóautomata számlaadása parkolás számlázása parkolás gyűjtőszámlával
Periodika 10. kérdés - 2017. 3. szám
2017-03-20
adótanácsadás adó felajánlás támogatás társasági adóból támogatás igazolás látványcsapatsport támogatás
Periodika 11. kérdés - 2017. 3. szám
2017-03-20
adótanácsadás kárenyhítési hozzájárulás
Periodika 12. kérdés - 2017. 3. szám
2017-03-20
adótanácsadás jegyzett tőke emelés eredménytartalék terhére térítés nélküli átvétel szabályai
Periodika 14. kérdés - 2017. 3. szám
2017-03-20
Vissza a kezdőlapra

Ne maradjon le a változásokról!
Íratkozzon fel hírlevelünkre!